• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Liberali za dekriminalizovanje upotrebe marihuane

Na pitanje Skala radija o inicijativi Liberalne partije kojom se predlaže legalizacija upotrebe marihuane, Andrija Popović, predsjednik ove partije nam je odgovorio da se Liberalna partija, kao dio evropske liberalne porodice obavezala da će u Crnoj Gori, zbog bržeg progresa društva i dostizanja evropskih vrijednosti, otvarati sve tabu teme.

Ovim će se pokušati predložiti najbolja rješenja po uzoru na ostale uređene i demokratske države.

S obzirom na to, uprkos već evidentim kritikama javnosti, liberali će se u budućem periodu zalagati za dekriminalizaciju upotrebe lakih droga, pri čemu ćemo se organičiti samo na marihuanu, kazao je Popović.

Prema njegovim riječima zalaganje za dekriminalizaciju upotrebe marihuane nije i ne može biti shvaćeno kao promocija upotrebe ove droge, već samo kao razuman pokušaj rješavanja problema koje kriminalne radnje šverca droge nose sa sobom, ali i kao uvođenje savremenih standarda prava i zakonodavnih rješenja.

Stoga će aktivnosti LP  na ovom polju biti realizovane sa ciljem prevencije bolesti zavisnosti, donošenjem adekvatnih i sankcija koje će rezultirati društveno korisnim radom i smanjenim brojem recidiva korištenja droge, ali i rasterećenjem državnog budžeta kada su u pitanju troškovi boravka osoba koje izležavaju kazne zatvora zbog upotrebe marihuane.

Liberali smatraju da je postojanje crnog tržišta na kojem je droga i više nego prisutna neupitna stvar i da se, u najvećem broju slučajeva, promoviše među omladinom, a najčešće distribuiranjem marihuane, što se, nakon dugoročne nekontrolisane upotrebe i podstrekivanja od strane preprodavaca, završi prelaskom na teže droge i končano, do smrti mlade osobe.

Nastavi sa čitanjem

Zasjedalo predsjedništvo LPCG

Danas je u Podgorici održana sjednica Predsjedničkog kolegijuma (Predsjedništva) LPCG na kojoj je analizirana politička situacija u Crnoj Gori, kao i organizacione aktivnosti partije od trenutka povratka u državni Parlament. Potvrđen je prijedlog Opštinskog odbora Liberalne partije Nikšić, o koalicionom nastupu sa DPS-om i SDP-om, na predstojećim lokalnim izborima u Nikšiću, koji će se održati 9. Marta tekuće godine.

Predsjednički kolegijum je zauzeo stav da je interes Liberalne partije, da Predsjednik Andrija Popović ostane na mjestu poslanika u državnom Parlamentu, a da se odredi naš referentan kandidat/kinja za direktora Uprave za mlade i sport, koja je u fazi osnivanja, shodno predizbornom koalicionom sporazum sa DPS-om.

Na sjednici su izabrani članovi radnih tijela po uzoru na Skupštinu Crne Gore, koji će pomagati našem poslaniku u radu. Predsjednički kolegijum je razmatrao i ostala pitanja iz svoje nadležnosti.

 

Portparol LPCG

Zdravko Šoć

Nužna rigorozna primjena poreskih zakona

Sprovođenje poreske politike i naplata PDV-a, je osnova za generisanje budžeskih prihoda svake ekonomski razvijene države, čiji je bazični postulat socijalna pravda i vladavina prava. Vlada Crne Gore sa Upravom za poreze mora dosljedno sprovoditi postojeće zakonske propise i vršiti kontrolu svih poreskih obveznika koji imaju obavezu izdavanja PDV računa. Svim onim poreskim obveznicima za koje inspekcijski organi utvrde da ne poštuju zakonske propise i da vrše malverzacije sa ovim računima treba izreći maksimalne predviđene kazne, a recidivima,  ako postoje zakonski osnovi preispitati mogućnosti zabrane poslovanja i  zatvoriti prodajne objekte. Podsjećamo, da u trenucima kada se nad našim ekonomskim i tržišnim sistemom nadvija najcrnji oblak svjetske ekonomske krize, nadleži crnogorski organi i ministarstva ne smiju, a i ne mogu, ostati pasivni i prepuštati poštovanje poreskih zakona na slobodnu volju obveznika.

Djeluje kao neprincipijelna mjera dodatnog kriznog oporezivanja onih koji su u legalnim tokovima, a na drugoj strani ne sprovoditi rigirozne kontrole poslovanja preduzeća i provjere toka novca koji se naplati od krajnjih korisnika i finalnih potršača. Rutinskom provjerom koju su eksperti Liberalne partije sproveli tokom januara ove godine utvrđeno je da je problem ne izdavanja fiskalnog računa izražen u svim gradovima u Crnoj Gori. U nekim kao što je to slučaj sa Podgoricom samo se u pojedinim djelovima grada i pojedinim vremenskim intervalima vrši izdavanje fiskalnih računa, a u preostalom dijelu radnog vremena prosto je nemoguće dobiti račun sa istaknutim PDV-om. Izdavanje fiskalnih računa u opštinama na sjeveru i jugu države, u pojedinim gradovima je prava riplijevska rijetkost i vrši se selektivno od slučaja do slučaja, zavisno od procjene izdavaoca računa.

Liberali akcentiraju, da se poreski zakoni moraju poštovati i da država ne smije praviti kompomise sa nihovim sprovođenjem, jer nijesu neophodne izmjene u dijelu visine kazni već je imperativ na dosljednom i decidnom sprovođenju postojećih propisa. Suvišno je vršiti povećanje poreske stope na dodatu vrijednost sa 17% na 19% kada se efikasnost naplate ne povećava već dolazi do obrnuto proporcionalnog smanjenja naplate.

 Neophodno je neuporedivo više pažnje posvetiti naplati poreza koji čine osnovu fiskalne politike svake države i nezamjenjiv su dio izvornih prihoda Budžeta. Procenat naplate poreza je glavni indikator stanja u ekonomiji naše države i vrlo važan predmet interesovanja MMF-a prillikom razmatranja naših zahtjeva za dodatnim kreditima.

 

Podgorica, 07.02.2013. godine 

Članovi ekonomskog ekspertskog tima LPCG

mr Jovan Rabrenović 

mr Jovo Rabrenovic

Čestitka predsjednika Popovića našim skijašima

Čestitamo našim skijašima Živkoviću i Antoviću na sjajnim uspjesima na Svjetskim zimskim olimpijskim igrama specijalne olimpijade održanim u Južnoj Koreji.Sa tri zlatne i srebrnom medaljom na velikom takmičenju uz učešće sportista sa svih kontinenata su još jednom učinili ponosnom malenu Crnu Goru i obradovali čitavu naciju.Vjerujemo da će se uz poboljšane uslove za rad niz uspjeha  nastaviti i u narednom periodu !

 

Predsjednik

Andrija Popović

 

 

Moguće učešće liberala na predsjedničkim izborima

Predsjednički kolegijum i Savjet LPCG su zauzeli stav da nakon proglašenja kandidatura na predstojećim Predsjedničkim izborima koji će se održati 7 aprila,od strane nadležnih državnih organa,Glavni odbor donese Odluku o daljem učešću na njima,ne isključujući mogućnost da liberali/ke imaju svoju kandidatkinju,ako ne dođe do dogovora sa DPS-om o podršci njihovom ozvaničenom kandidatu, shodno zaključenom poslijeizbornom Sporazumu o zajedničkom političkom djelovanju,svih sedam konstituenata vladajuće koalicije(DPS,SDP,LP,BS,DP,FORCA,HGI).U slučaju da se ne ozvaniči kandidatura predstavnika DPS-a od strane nadležnih državnih organa,vjerujemo da bi naša eventualna kandidatkinja za Predsjednika Crne Gore dobila podršku svih koalicionih partnera na državnom nivou.

 Osnovni razlog zbog čega liberali/ke smatraju da bi bilo poželjno da uzmemo aktivno učešće na Predsjedničkim izborima sa svojom kandidatkinjom je činjenica da je na crnogorskoj političkoj sceni bez sumnje, na djelu „muški šovinizam“,đe su žene politički marginalizovane sa veoma malim procentom učešća u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, na svim nivoima. Kako je jedno od temeljnih načela našeg Programa i evropskog liberalizma zalaganje za izjednačavanje prava svih manjina(bez obzira na vjeru,naciju,pol,seksualnu orjentaciju...) sa interesima takozvane većine,učešće naše kandidatkinje na izborima bi bila dobra poruka crnogorskoj javnosti da je dalje marginalizovanje žena u crnogorskoj politici neodrživo.Kako da naprimjer mi koji se zaklinjemo u „evropejstvo“, toj istoj Evropi, kada se naš Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje(POSP) pojavi u Briselu pojasnimo činjenicu da je sastavljen isklučivo od 14 muškaraca-poslanika,bez ijedne dame,a takvih je primjera bezbroj.

 Bez obzira na ogromne organizaciono-finansijske poteškoće koje ćemo imati ako uđemo u eventualnu Predsjedničku trku, na osnovu rigidnog i protivustavnog Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore,koji učešće na izborima za razliku od čl.96 Ustava Crne Gore garantuje samo malom broju povlašćenih ljudi,sama nominacija liberalne kandidatkinje bi bila sada veoma značajna .Naravno,ne tako izražene, ali slične organizaciono-finansijske probleme će imati i ostali učesnici predstojećih Predsjedničkih izbora, sa izuzetkom najveće političke partije u našoj državi.

 

                                                                      Predsjednik

                                                                    Andrija Popović

                                                                                          

GO Liberalne partije ćei odlučiti o učešću na predsjedničkim izborima

Na zajedničkoj sjednici Predsjedništva i Savjeta Liberalne partije Crne Gore predloženo je da nakon potvrđivanja kandidatura na izborima za predsjednika Crne Gore, Glavni odbor LP donese odluku o načinu i učešću liberala na njima. 

Predsjedništvo LP je naložilo Opštinskom odboru LP Nikšić da do 4. februara uputi prijedlog o načinu izlaska na lokalne izbore u Nikšiću, koji će se održati 9. marta.
“Raspravljalo se o realizaciji predizbornog koalicionog dogovora sa Demokratskom partijom socijalista DPS, na osnovu izvještaja radne grupe kao i pravima i obavezama na osnovu poslije izbornog Sporazuma o zajedničkom političkom djelovanju zaključenog između sedam konstituenata vladajuće kolicije. Određena je komisija za pripremu redovne izborne konferencije LP koja će se održati sredinom godine i radna grupa za izradu izmjena i dopuna statuta i programa partije”, saopšteno je iz ove partije.
Na sjednici je podržan amandman poslanika i predsjednika LP Andrije Popovića na Prijedlog zakona o dopunama zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, tzv. krizni porez.
“U ovom amandmanu se traži da se dodatna stopa oporezuje na neto zarade zaposlenih iznad prosječne zarade od 480 eura odnosno bruto iznad 716 eura, kako bi se bar malo zaštitila egzistencija najugroženijih zaposlenih ljudi u Crnoj Gori, naročito u zdravstvu, prosvjeti i cijelom javnom sektoru”, ističe se u saopštenju.
Pozvani su nadležni državni organi da što prije realizuju volju stanovnika Gusinja izraženu na referendumu održanom 8. januara povodom osnivanja opštine.
Takođe, na sjednici je podržana inicijativa Unije slobodnih sindikata USS o dodjeljivanju nacionalne penzije majkama sa troje i više đece.


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me