• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Andrija Popović novi stari lider Liberalne partije

Andrija Popović je ponovo izabran za lidera Liberalne partije. Za potpredsjednike partije izabrani su Dubravka Vujačić, Satka Hajdarpašić i Zdravko Šoć. Martinović je sa dijelom pristalica, među kojima je bio i Dragan Purko Ivančević, demonstrativno napustio skup.

Redovna konferencija Liberalne partije (LP) na kojoj je  izabran novi lider i stranačko rukovodstvo održana je danas u Podgorici. 

“Konferencija označava novi početak LP. Imali smo povelikih poteškoća prije četiri godine, kada smo izgubili parlamentarni status. Sada  se partija stabilizovala i vjerujemo da ćemo u narednom periodu do redovnih  ili eventualnih prijevremenih izbora biti značajan faktor na političkoj sceni Crne Gore, koji će moći dalje dominantno da utiče na politička i ekonomska kretanja u našoj državi. Liberali su to i zaslužili, jer smo iskrvarili za nezavisnost naše države. To smo i postigli 2006. godine, ali nakon sedam godina nijesmo zadovoljni sa ovim što imamo. Crna Gora mora da ide bržim tempom prema EU i NATO-u. Crna Gora je obnovljena ali nije ustanovljena. Mnogo toga za ovih sedam godina što je trebalo nije urađeno”, kazao je ranije Popović. 

On je poručio da je "potpuno nevažno ko će biti predsjednik". "Danas mora da pobijedi Liberalna partija", kazao je Popović

Osim izbora novog rukovodstva, delegati su na konferenciji odlučivali i o deklaracijama o dijaspori, za razvoj sjevera, genetički modifikovanim organizmima i ekonomskom razvoju Crne Gore.

Svečanom dijelu sjednice prisustvovali su predstavnici liberanih partija iz Makedonije, Hrvatske i Bosni i Hercegovine, kao i predstavnici crnogorskih parlamentarnih stranaka, izuzev Socijaldemokratske partije i Demokratskog fronta.

 

U organizaciji Liberalne partije u Bijelom Polju održan je okrugli sto o perspektivama održivog razvoja sjevera Crne Gore.

U organizaciji Liberalne partije u Bijelom Polju juče je održan okrugli sto o perspektivama održivog razvoja sjevera Crne Gore. Prisustvovao je veliki broj stručnjaka, predstavnika svih političkih partija i institucija koje mogu uticati na brži razvoj tog područja. Predstavljen je i tekst deklaracije kojom se nastoji poboljšati sadašnje stanje na sjeveru države. 

- Naš glavni motiv je da ukažemo da na sjeveru Crne Gore postoji evidentan problem koji se ogleda u nerazvijenosti tog područja. Zato očekujemo da se državna politika okrene sjeveru tretirajući ga kao nerazvijeno područje. Na taj način počela bi revitalizacija tog područja, a preduzećima i pojedincima omogućeno korišćenje sredstava iz evropskih fondova. Cilj nam je da kroz razgovor sa stručnim ljudima dođemo do pravih zaključaka na koje ćemo kasnije tražiti adekvatan odgovor od nadležnih državnih organa – istakao je tvorac deklaracije Jovo Rabrenović.Predsjednik SO Bijelo Polje Džemal Ljušković izložio je, kako je rekao, ličnu kartu sjevera Crne Gore, navodeći sve potencijale i prirodna bogatstva kojima raspolaže ovaj region.- Ovo je region koji zauzima više od polovine Crne Gore i koji naseljava skoro dvije trećine stanovništva. Opština Bijelo Polje, ali i ostale na sjeveru, posjeduju izvanredne uslove za razvoj poljoprivrede. Nekada su velika stada stoke uzgajana na ovim prostorima i prodavana kupcima van zemlje.  Prije Drugog svjetskog rata, ovo je bila glavna privredna grana, koja je dalje usavršavana i poslije rata – podsjetio je Ljušković.

Prijedlozi LP-a

Predsjednik OO LP Bijelo Polje Samedin Agović rekao je da nema iluzije da se okruglim stolovima može riješiti neki problem, ali i uvjerenje da mogu biti predložena neka nova rješenja. On smatra da je decentralizacija jedno od njih. 

- Crna Gora se mora razvijati ravnomjerno, kako na sjeveru, tako i na jugu. Moraju se stvoriti šanse da se sve opštine u Crnoj Gori jednako razviju. Ukoliko možemo da stvorimo uslove mladima da ostanu, smanjićemo i pritisak na glavni grad i na jug zemlje. Osnovni postulati programa LP su jačanje  regiona, ukidanje neposrednih nameta građanima, reforma sistema PDV-a, duplo veći agrobudžet, jednako tretiranje svih regiona i jednaka šansa za sve građane – rekao je Agović.

 

Održan Glavni odbor Liberalne partije

U Podgorici je 1.9.2013. održana sjednica Glavnog odbora Liberalne Partije Crne Gore, posvećena pripremama IV Redovne konferencije LPCG, koja će se održati 14. septembra u Podgorici.

Glavni odbor Liberalne partije Crne Gore, je na današnjoj sjednici predložio Konferenciji na usvajanje izmjene i dopune Statuta i Programa  Liberalne partije Crne Gore. Takođe,  Konferenciji su na usvajanje prijedložene četiri Deklaracije i to Deklaracija o dijaspori, Deklaracija o podsticaju razvoja sjevera Crne Gore, Deklaracija o genetički modifikovanim organizmima i Deklaracija o ekonomskom razvoju Crne Gore.

Na kraju, Glavni odbor Liberalne partije Crne Gore je usvojio i Odluka o broju i načinu izbora članova IV Redovne konferencije Liberalne partije Crne Gore, koje kandiduju Opštinski i Inicijativni odbori Liberane partije, a koji je ostao nepromijenjen u odnosu na prethodno održane Konferencije.

 

Portparol Liberalne partije Crne Gore

Zdravko Šoć

 

Održan Predsjednički kolegijum Liberalne partije Crne Gore

Danas je u Podgorici održan Predsjednički kolegijum Liberalne partije Crne Gore na kojem je usvojen Prijedlog izmjena i dopuna Statuta i Programa Liberalne partije.  Prijedlog Odluke o broju i načinu izbora članova/ica koje kandiduju Opštinski i Inicijativni odbori. Predsjednički kolegijum je usvojio i Prijedloge Deklaracije o dijaspori, Deklaracije o podsticaju razvoja sjevera Crne Gore, Deklaracije o genetički modifikovanim organizmima i Deklaracije o ekonomskom razvoju Crne Gore.

Predsjednički kolegijum je konstatovao da su u predviđenom roku pristigle dvije kandidature za Predsjednika Liberalne partije Crne Gore i to kandidatura dosadašnjeg predsjednika Liberalne partije Crne Gore, Andrije Popovića i kandidatura Dragutina Martinovića iz Bara.

Predsjednički kolegijum će prijedložiti Glavnom odboru da usvoji Zaključke Predsjedničkog kolegijuma.

 

Portparol Liberalne partije Crne Gore

Zdravko Šoć

Obavještenje o načinu podnošenja kandidature za Predsjednika LPCG

Predaja kandidatura za Predsjednika LPCG traje do 29.8.2013. do 24h.

 Potrebna dokumentacija za kandidaturu je:

  •  Kopija lične karte
  •  Kopija članske karte
  •  Program
  •  Dokaz o izmirenoj članarini (1.7.2013.)

 Sve kandidature moraju biti svojeručno potpisane od strane kandidata. Takođe, kandidature treba poslati na Sekretarijat partije, koji će iste proslijediti Predsjedništvu Skupštine (Predsjednički kolegijum).

 

Napominjemo da nepotpune i neblagovremene kandidature nećemo razmatrati!

 

S poštovanjem,

Esad Šainović

Gl. Sekretar LPCG

Liberali zahtijevaju da se ispitaju optužbe bivšeg pripadnika SAJ-a prema Veljoviću i Peroviću

Liberalna partija Crne Gore zahtijeva od državnih organa da sprovedu hitne i opsežne aktivnosti na provjeri istinitosti optužbi koje je bivši pripadnik policijskih jedinica SAJ Brajuško Brajušković, uputio bivšem direktoru Uprave policije Veselinu Veljoviću I direktoru Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija ZIKS Milanu Peroviću.

Liberali osuđuju svaki oblik nasilja i upotrebe sile bez obzira od koga dolazili i pod kojim izgovorima, jer su integritet I bezbjednost čovjeka i njegove ličnosti zagarantovana prava, a posebno osuđujemo upotrebu nasilja nad političkim neistomišljnicima i novinarima.

Nastavi sa čitanjem


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me