• 1
 • 2
 • 3
fb1  yt1 

Rukovodstvo Liberalne partije posjetilo obnovljenu crnogorsku Opštinu - Petnjicu

Rukovodstvo Liberalne partije koje je predvodio Predsjednik Andrija Popović je sinoć, 24.9.2013.g. posjetilo obnovljenu crnogorsku Opštinu Petnjicu i razgovaralo sa članovima Opštinskog odbora LPCG Petnjica čiji je Predsjednik Nasuf Korać. Time je počela kampanja liberala za lokalne izbore koji će se održati 16.11.2013.g. Dogovoreno je da u sljedećih 15 dana Opštinski odbor LPCG Petnjica predloži način izlaska na lokalne izbore a konačnu Odluku će donijeti Predsjedništvo i novoizabrani Glavni odbor partije. Podsjećamo javnost da je Opštinski odbor LPCG Petnjica osnovan 2004.g. kada i Opštinski odbor u Gusinju. Prije devet godina su liberali/ke simboličnim činom pokazali svoja zalaganja za obnovom Opština Petnjica i Gusinje. Petnjica je uspjela da povrati status Optine a zalagaćemo se da to uskoro uradi i Gusinje. LP-a očekuje dobar izborni rezultat na prvim lokalnim izborima u Petnjici, liberali/ke su i u najtežim vremenima novije crnogorske istorije,posljednjoj deceniji prošlog vijeka bili sa Petnjičanima/kama, vjerujemo da ćemo i u stabilnijem periodu zajedno doprinijeti revitalizaciji Bihorskog područja. Naročito ćemo se boriti da se Petnjica ali i ostale Opštine na sjeveru Crne Gore tretiraju kao nerazvijeno područje na koje treba fokusirati aktivnosti državnih organa kako bi se nivo razvoja povećao u optimalnom vremenskom periodu. Čitav izborni program LP za prve lokalne izbore u Petnjici će biti naslonjen na Deklaraciju o podsticaju razvoja nerazvijenog područja sjevera Crne Gore, koju je nedavno usvojila IV Redovna Konferencija LP-e.

 

                                                                     Informativna služba

                                                                      Jovana Jovićević

Popović: Jedno od supružnika Vujanović da podnese ostavku

Izbor Svetlane Vujanović, supruge Predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića za sutkinju Vrhovnog suda Crne Gore, ali i ranije Predsjednicu Apelacionog suda, je ružna poruka crnogorskoj i svjetskoj javnosti u fazi naših pristupnih pregovora za ulazak u Evropsku uniju. Naravno nisu oni jedini primjer nepotizma na visokom nivou  u našoj zemlji ali šef države i prva dama trebaju da daju primjer ostalima i kažu da je “dara prevršila mjeru”. Bez obzira na nesumnjive reference i bogato sudijsko iskustvo gospođe Vujanović neprihvatljivo je da ,naročito u maloj dražavi kao što je naša, bude po onoj narodnoj “kadija te tuži, kadija te sudi”. Zahtijevamo da jedno od supružnika Vujanović podnese neopozivu ostavku na funkciju koju trenutno pokriva a stvar je njihovog dogovora ko će to biti. Sigurno je da bi ostavka jednog od supružnika Vujanović, bio pozitivan primjer koji bi bezbrojne slučajeve nepotizma u Crnoj Gori, na svim nivoima i granama vlasi, u koje su uključeni i drugi članovi užih i širih porodica, pokrenuo proces koji bi nepotizam u Crnoj Gori sveo na razumnu mjeru. Liberali nikako ne žele da naša država liči na Rumuniju u doba Nikolaja i Elene Čaušesku, iako se mora priznati su naš Predsjednik i prva dama daleko skromniji od njih svojevremeno.

 

                                                                          Predsjednik

                                                                         Andrija Popović

Podijeljeni resori u Liberalnoj partiji

 Shodno  statutarnim ovlašćenjima Predsjednik Liberalne partije Crne Gore Andrija Popović je zadužio Potpredsjednika/ce za sljedeće resore:

 • Potpredsjednik Zdravko Šoć će biti zadužen za politički sistem, pravosuđe i upravu,
 • Potpredsjednica dr Dubravka Vujičić, zadužena za zdravstvo, rad, socijalno staranje i rodnu ravnopravnost,
 • Potpredsjednica Satka Hajdarpašić, zadužena za evropske integracije, ljudska prava i slobode i mlade.

Takođe, na osnovu statutarnih ovlašćenja Predsjednik LP-e Andija Popović je imenovao savjetnike Predsjednika LP za sljedeće resore:

 • dr Ivana Krivokapić, savjetnica Predsjednika za prosvjetu, nauku i kulturu;
 • mr Jovo Rabrenović, savjetnik Predsjednika za međunarodne odnose i iseljenike;
 • mr Jovan Rabrenović, savjetnik Predsjednika za ekonomiju, finansije i budžet;
 • Aleksandar Ljumović, savjetnik Predsjednika za bezbjednost i odbranu;
 • Mirza Krcić, savjetnik Predsjednika za organizaciona pitanja;
 • Vatroslav Belan, savjetnik Predsjednika za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje.

 

                                                                Informativna služba

                                                                  Jovana Jovićević

 

 

 

Andrija Popović novi stari lider Liberalne partije

Andrija Popović je ponovo izabran za lidera Liberalne partije. Za potpredsjednike partije izabrani su Dubravka Vujačić, Satka Hajdarpašić i Zdravko Šoć. Martinović je sa dijelom pristalica, među kojima je bio i Dragan Purko Ivančević, demonstrativno napustio skup.

Redovna konferencija Liberalne partije (LP) na kojoj je  izabran novi lider i stranačko rukovodstvo održana je danas u Podgorici. 

“Konferencija označava novi početak LP. Imali smo povelikih poteškoća prije četiri godine, kada smo izgubili parlamentarni status. Sada  se partija stabilizovala i vjerujemo da ćemo u narednom periodu do redovnih  ili eventualnih prijevremenih izbora biti značajan faktor na političkoj sceni Crne Gore, koji će moći dalje dominantno da utiče na politička i ekonomska kretanja u našoj državi. Liberali su to i zaslužili, jer smo iskrvarili za nezavisnost naše države. To smo i postigli 2006. godine, ali nakon sedam godina nijesmo zadovoljni sa ovim što imamo. Crna Gora mora da ide bržim tempom prema EU i NATO-u. Crna Gora je obnovljena ali nije ustanovljena. Mnogo toga za ovih sedam godina što je trebalo nije urađeno”, kazao je ranije Popović. 

On je poručio da je "potpuno nevažno ko će biti predsjednik". "Danas mora da pobijedi Liberalna partija", kazao je Popović

Osim izbora novog rukovodstva, delegati su na konferenciji odlučivali i o deklaracijama o dijaspori, za razvoj sjevera, genetički modifikovanim organizmima i ekonomskom razvoju Crne Gore.

Svečanom dijelu sjednice prisustvovali su predstavnici liberanih partija iz Makedonije, Hrvatske i Bosni i Hercegovine, kao i predstavnici crnogorskih parlamentarnih stranaka, izuzev Socijaldemokratske partije i Demokratskog fronta.

 

U organizaciji Liberalne partije u Bijelom Polju održan je okrugli sto o perspektivama održivog razvoja sjevera Crne Gore.

U organizaciji Liberalne partije u Bijelom Polju juče je održan okrugli sto o perspektivama održivog razvoja sjevera Crne Gore. Prisustvovao je veliki broj stručnjaka, predstavnika svih političkih partija i institucija koje mogu uticati na brži razvoj tog područja. Predstavljen je i tekst deklaracije kojom se nastoji poboljšati sadašnje stanje na sjeveru države. 

- Naš glavni motiv je da ukažemo da na sjeveru Crne Gore postoji evidentan problem koji se ogleda u nerazvijenosti tog područja. Zato očekujemo da se državna politika okrene sjeveru tretirajući ga kao nerazvijeno područje. Na taj način počela bi revitalizacija tog područja, a preduzećima i pojedincima omogućeno korišćenje sredstava iz evropskih fondova. Cilj nam je da kroz razgovor sa stručnim ljudima dođemo do pravih zaključaka na koje ćemo kasnije tražiti adekvatan odgovor od nadležnih državnih organa – istakao je tvorac deklaracije Jovo Rabrenović.Predsjednik SO Bijelo Polje Džemal Ljušković izložio je, kako je rekao, ličnu kartu sjevera Crne Gore, navodeći sve potencijale i prirodna bogatstva kojima raspolaže ovaj region.- Ovo je region koji zauzima više od polovine Crne Gore i koji naseljava skoro dvije trećine stanovništva. Opština Bijelo Polje, ali i ostale na sjeveru, posjeduju izvanredne uslove za razvoj poljoprivrede. Nekada su velika stada stoke uzgajana na ovim prostorima i prodavana kupcima van zemlje.  Prije Drugog svjetskog rata, ovo je bila glavna privredna grana, koja je dalje usavršavana i poslije rata – podsjetio je Ljušković.

Prijedlozi LP-a

Predsjednik OO LP Bijelo Polje Samedin Agović rekao je da nema iluzije da se okruglim stolovima može riješiti neki problem, ali i uvjerenje da mogu biti predložena neka nova rješenja. On smatra da je decentralizacija jedno od njih. 

- Crna Gora se mora razvijati ravnomjerno, kako na sjeveru, tako i na jugu. Moraju se stvoriti šanse da se sve opštine u Crnoj Gori jednako razviju. Ukoliko možemo da stvorimo uslove mladima da ostanu, smanjićemo i pritisak na glavni grad i na jug zemlje. Osnovni postulati programa LP su jačanje  regiona, ukidanje neposrednih nameta građanima, reforma sistema PDV-a, duplo veći agrobudžet, jednako tretiranje svih regiona i jednaka šansa za sve građane – rekao je Agović.

 

Održan Glavni odbor Liberalne partije

U Podgorici je 1.9.2013. održana sjednica Glavnog odbora Liberalne Partije Crne Gore, posvećena pripremama IV Redovne konferencije LPCG, koja će se održati 14. septembra u Podgorici.

Glavni odbor Liberalne partije Crne Gore, je na današnjoj sjednici predložio Konferenciji na usvajanje izmjene i dopune Statuta i Programa  Liberalne partije Crne Gore. Takođe,  Konferenciji su na usvajanje prijedložene četiri Deklaracije i to Deklaracija o dijaspori, Deklaracija o podsticaju razvoja sjevera Crne Gore, Deklaracija o genetički modifikovanim organizmima i Deklaracija o ekonomskom razvoju Crne Gore.

Na kraju, Glavni odbor Liberalne partije Crne Gore je usvojio i Odluka o broju i načinu izbora članova IV Redovne konferencije Liberalne partije Crne Gore, koje kandiduju Opštinski i Inicijativni odbori Liberane partije, a koji je ostao nepromijenjen u odnosu na prethodno održane Konferencije.

 

Portparol Liberalne partije Crne Gore

Zdravko Šoć

 


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me