• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Loš rezultat na lokalnim izborima u Petnjici i na Cetinju

Liberalna partija je postigla loš rezultat na lokalnim izborima u Prijestonici Cetinju i Opštini Petnjica. Pokazala su se kao nerealna naša očekivanja da možemo očuvati parlamentarni status na Cetinju i ostvariti ga na prvim lokalnim izborima u obnovljenoj Opštini Petnjica, u postojećim okolnostima. Krivica prevashodno leži na nama, jer za godinu, od kada smo povratili parlamentarni status na državnom nivou i konsolidavali stranku, nismo uspjeli izgraditi,odnosno povratiti nekadašnju  partijsku infrastrukturu u ove dvije Opštine. Liberali će u Prijestonici i Petnjici krenuti od početka, do kraja godine osnovati Opštinske odbore i u podmlađenom sastavu pokušati povratiti nekadašnji ugled.

Nastavi sa čitanjem

LP: Nudimo konkretne prijedloge za oporavak Cetinja

Postojeći, a prema najavama i planirani, odnos DPS/SDP-a prema Prijestonici Cetinju je neadekvatan imajuću u vidu koliki je državni istorijski i kulturni značaj Cetinja za više vjekovnu istoriju Crne Gore. Cetinja se sjete samo kad su izbori ili kada stranim gostima treba pokazati stub crnogorske državnosti i mjesto koje tokom petvjekovne osmanske okupacije nije padalo u ruke osvajaču. Naše gledište je dijametralno suprotno i zato Liberali u ekonomskoj sferi prijedlažu povećanje procenta ustupljenih prihoda po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica sa 16% na 25%; povećano učešće u prihodima po osnovu poreza na promet nepokretnosti (85%), koncesija na prirodno bogatstvo (75%), koncesija na šume (55%). Naša  aktivnost, ukoliko budu ispunjeni konkretni uslovi za ulazak u izvršnu vlast, će biti u smjeru oročavanja perioda za postizanje proklamovanim riješenja, u suprotnom nećemo ni biti dio nje. Liberali planiraju otvaranje novih radnih mjesta kroz implementaciju ekoloških projekat, koji imaju prednost nad konvencionalnim, jer ne devastiraju vazduh i zemljište, a upošljavaju optimalan broj radnika i garant su održivog razvoja, u smjeru  kontinuiranog otvaranja novih radnih mjesta. Ovđe su projekti energetske efikasnosti od primarnog interesa i primjenjivi su kako na otvaranje modernih pogona za preradu ribe na Rijeci Crnojevića, tako i za farme stoke, u okolnim selima i preradu mlijeka, mliječnih prerađevina i mesa, kao i za zanatsko proizvodne pogone, turističke objekte, fabrike flasirane vode, pogone za preradu biljaka iproizvodnju ereričnih ulja, čajeva i začina. Ovi proizvodi imaju obezbijeđen plasman na EU tržište.

Nastavi sa čitanjem

„Vjerujemo da je bavljenje politikom moguće bez kukavičkih podmetanja protivnicima“

Dosta je politikanskih priča vječitih opozicionara u vlasti, koji koriste sve blagodeti luksuznog bavljenja politikom i učešća u vlasti, a tobože kritikuju istu vlast čiji su dio. Ta prokazana priča nema uporišta, stoga je krajnje vrijeme da se ove političke strukture dozovu pameti i prestanu koristiti podmetanja kao način za osvajanje birača. Ne vjerujete kad SDP kritikuje DPS, to je samo farsa kojom pokušavaju da privuku glasače, oni ostaju u koaliciji bez alternative, jer nemaju šanse da postoje bez velikih fondova i povlastica koje kao vladajuća partija imaju. Liberali se nikada nijesu povijali niti su povlađivali bilo kome osim istini, pravdi i Crnoj Gori, to je naš motiv postojanja i našeg političkog aktivizma. Naša snaga nije u procentima, naša snaga su naš program i želja da se časnim bavljenjem politikom dođe do ostvarenja svojih ideja. Vjerujemo da je bavljenje politikom moguće bez kukavičkih podmetanja protivnicima.

Nastavi sa čitanjem

Reagovanje predsjednika Popovića

Povodom bezbroj puta izrecene neistine Predsjednika SDP-a , Ranka Krivokapića, kako je SDP jedini politički subjekt koji je u posljednjih četvrt vijeka bio na pravoj strani istorije, podsjećamo ga na misiju liberala, bez koje, ni u primisli ne bi bilo obnove državnosti Crne Gore i početka demokratizacije. Moramo reagovati na njegovo posipanje pepelom, Pilatovsko pranje ruku i ruganje sa zdravim razumom građana/ki Crne Gore. Jer recimo mi, liberali, smo znali da izbjegnemo "zlu dodjelu saputnika od strane sudbine" pa nas je to koštalo marginalizacije i odlaska duboko ispod cenzusa, uz svesrdnu pomoć upravo SDP i partnera "koje mu je zla sudbina dodjelila". Pa kao takvi nismo bili u prilici da zapošljavamo isključivo svoje članove, po preduzećima koja su bila direktno pod njihovom kontrolom, npr. Aerodromi Podgorica i Tivat, Komunalna i Vodovodna preduzeća, JP Morsko dobro i mnogo, mnogo drugih. Isto tako smo znali, iako marginalizovani, ispod izbornog cenzusa, i na granici opstanka, da nam je "dužnost da stvorimo državu u kojoj će beskompromisno da vladaju zakoni, a ne volja pojedinaca; državu koja će svoje resurse koristiti, ne da spasava tuđe privatne biznise, već da obezbijedi blagodet svojim građanima" i zbog tog našeg stava bili izrugivani i pod jakim udarima ponajviše SDP-a, a naši članovi nisu smjeli ni da privire na konkurse u javnim preduzećima i ustanovama koje je kontrolisao upravo "sudbinom nesrećni" SDP. Hvala SDP-u na nesumnjivom doprinosu u obnovi nezavisnosti Crne Gore, ali ako je i od njih, mnogo je. Vrlo je ružno od strane g-dina. Krivokapića da podcjenjuje građane Crne Gore, misleći da imaju memoriju ribice u akvarijumu.

Predsjednik LPCG

Andrija Popović

Borančić : Petnjica ima rijetku šansu da izabere svoj temeljni put

Petnjica kao novoformirana opština ima rijetku šansu u Crnoj Gori, da može da izabere šta želi da ugradi u svoje temelje i da odluči kako će trasirati dalji put svojeg razvoja.

Iako mala sredina, Petnjica ima veliki potencijal u razvoju onih djelatnosti koje su našoj državi najpotrebnije. Poljoprivreda, seoski turizam i ponuda kvalitetnog domaćeg proizvoda ovom kraju mogu omogućiti sasvim solidan standard života i perpektivu razvoja.

Ono na čemu Petnjičani moraju naročito insistirati jeste putna infrastruktura koja će ovaj kraj približiti ostatku države i samim tim omogućiti plasiranje proizvoda ovog kraja na šire tržište, kao i nesmetan promet roba, usluga i ljudi što je ključno za privredu i turizam.

Nastavi sa čitanjem

Reagovanje povodom polaganja vijenca na spomen ploči u Budvi

Poštovani,

OOLP Budva pokrenula je 06.11.2013.godine inicijativu za uklanjanje spomen ploče „oslobodiocima“ Budve sledeće sadržine:

                “Stari grad u svojoj više milenijumskoj istoriji pamti bar 10 velikih epoha: Feničane, Ilire, Rimljane, Vizantiju, Duklju, Zetu, Nemanjića državu, Tursku, Francusku, Austrougarsku, 3 Jugoslovenske i konačno crnogorsku državu. Danas i već oko 100 godina, na počasno mjesto, iznad glavnih vrata grada Budve, mermerna tabla saopštava da nas je oslobodila SRBIJA!

Nastavi sa čitanjem


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me