• 1
 • 2
 • 3
fb1  yt1 

STATUT MLADIH LIBERALA CRNE GORE

STATUT

MLADIH LIBERALA CRNE GORE

Mladi liberali Crne Gore omladinska su organizacija Liberalne partije Crne Gore i dobrovoljna, kolektivna organizacija koja okuplja i zastupa sve mlade ljude u Crnoj Gori koji slijede i prihvataju kao svoje vrijednosti, ideje i načela liberalizma, liberalne-demokratije i slobodnog društva. Mladi liberali Crne Gore uživaju autonomiju u okviru LPCG i nijesu podređena nijednom drugom organu partije.
 

Član 1.

Ime i śediste

 1. Ime organizacije na crnogorskom jeziku je Mladi Liberali Crne Gore (ML)
 2. Ime organizacije na engleskom jeziku je: Liberal Youth of Montenegro,
   
 3. Śedište organizacije nalazi se u Podgorici.

Član 2.

Logo (znak)

 1. Organizacija ima logo koji će utvrđivati Predśednistvo ML.

Član 3.

Pečat

 1. Organizacija koristi pečat Stranke, a može utvrditi i svoj pečat koji će sadržati amblem stranke.

Član 4.

Organizacija

 1. ML djeluje na teritoriji Crne Gore
 2. Organizacija ML oslanja se na administrativnu podjelu države na lokalne  samouprave, Glavni grad, Prijestonica i Opštine;
 3. ML se može uključivati u članstvo međunarodnih ili drugih omladinskih organizacija koje su programski bliske ML i LPCG
 4. Između odbora ML, prema Statutu LPCG, koordinira Predśednik sa Predśedništvom.

Član 5.

Članstvo

 1. Član ML može biti svaka punljetna osoba do 33 godina starosti koja prihvata principe djelovanja i načela ML;
 2. Član će članstvo dokazivati članskom kartom Stranke;
 3. Osobe starosti od 16 do 18 godina mogu postati simpatizeri ML;
 4. Članstvo se evidentira u sjedištu ML kod tehničke službe;
 5. U slučaju nepoštovanja programskih i statutarnih odredaba, odluka organa ili djelovanja koje šteti ugledu i radu ML i njenih članova, član se može isključiti.
 6. U radu ML, kao saradnic, mogu učestvovati i osobe koje nijesu članovi.
 7. Članstvo u ML je individualno. Član ML ne mora biti istovremeno i član LPCG.
 8. Neprihvatanjem članstva u Liberalnoj partiji, član ML gubi pravo da bude kandidat na listama LPCG.
 9. Članovi mogu biti i strani državljani kao počasni članovi.

Član 6.

Prava i dužnosti članova

Svaki član ima prava i dužnosti:

 1. aktivno učestvovati u radu ML, te u odlučivanju onih tijela čiji je član;
 2. učestvovati u utvrđivanju i ostvarivanju politike (programa) ML;
 3. birati i biti biran u sva tijela ML i druga tijela LPCG i ostalih organizacija kao zastupnik ML ili LPCG u toj organizaciji;
 4. djelovati u skladu programskih i statutarnih dokumenata ML i LPCG te u skladu sa svim odlukama tijela ML i LPCG;
 5. biti izvještavan o radu ML i njegovih tijela;
 6. istupiti iz članstva ML.

Član 7.

Organi

Organi Mladih Liberala jesu :

 1. Konferencija
 2. Predśednik
 3. Predśedništvo

Član 8.

Konferencija Mladih liberala

 1. Konferencija je najveći i najviši organ ML.
 2. Konferencija se saziva svake četiri godine po pravili prije Konferencije LPCG; 
 3. U radu Konferencije učestvuju delegati opštinskih odbora ML, kao i predśednik sa potpredśednicima i generalni sekretar;
 4. U radu Konferencije mogu učestvovati i ostali članovi Stranke ili gosti koje poziva Predśedništvo, ali bez prava odlučivanja;
 5. Rad Konferencije u svečanom dijelu je otvorenog tipa;
 6. Konferencija utvrđuje Statut, plan djelovanja ML između dvije Konferencije i programsku politiku ML po prijedlogu Predśednistva i donosi ostale odluke važne za djelovanje ML;
 7. Konferencija bira i organe ML, predśednika, predśednistvo i sekretara na iduće četiri godine;
 8. Svaki odbor je dužan izvijestiti Konferenciju o tekućoj djelatnosti i radu odbora;
 9. Izbor delegata i organizacija rada Konferencije mladih liberala definisaće se uredbom GO LPCG o radu Konferencije stranke.

Član 9.

Predśednik

 1. Predśednik se bira na konferenciji, natoplovičnom većinom glasova svih delegata;
 2. Za predśednika se biraju oni članovi koji se kandiduju za predśednika;
 3. Predśednik predstavlja organizaciju i zastupa njene odluke i politiku;
 4. Predśednik saziva i predśedava Predśednistvom i Konferencijom mladih;
 5. Predśednik bira potpredśednike koje potvrđuje Predsjedništvo MLCG.

Član 10.

Predśedništvo

 1. Predśedništvo je najvažniji upravni organ ML;
 2. Članovi predśedništva su: predśednik, podpredśednici, i predśednici odbora ML.
 3. Predśedništvo kreira i vodi politiku ML između dvije Konferencije
 4. Predsjedništvo vodi izborne aktivnosti, štabove i kampanju tokom izbora
 5. Predśedništvo Konferenciji predlaze akte i dokumente od važnosti za ML
 6. Predśedništvo obavlja druge poslove definisane Statutom i drugim aktima

Član 11.

Finansiranje i donacije ML

 1. Finansijama ML rukovodi Predśedništvo koje o svojoj djelatnosti kreira godišnji izvještaj;
 2. ML će se finansirati  iz budžeta stranke, budžeta odbora stranke kao i sopstvenog budžeta od donacija i ostalih aktivnosti;
 3. ML može primati donacije od svih relevantnih organizacija ili pojedinaca shodno Statutu LPCG.

Član 12.

Promocija MLCG

 1. ML će imati svoju zvaničnu prezentaciju, u sklopu zvaničnog sajta LPCG kao i svoj blog i druge zvanične stranice na društvenim mrežama;
 2. Lica odgovorna za promociju ML jesu portparol partije i predśednik ML;
 3. Odgovoran za promociju ML jeste svaki član a naročito oni koju su izabrani u tijela ML ili u neka druga tijela partije ili druge organizacije a u ime ML.

Član 13.

Rad i prestanak rada

 1. Shodno međunarodnom i ustavnom pravu na samoopredjeljenje i udruzivanje, ML će djelovati na neodređeno vrijeme a uz poštovanje svih demokratskih standarda, humanističkih nastojanja i međunarodnih  liberalno-demokratsko normi do ispunjena svojih ciljeva.
 2. Odluku o prestanku rada ML donosi Konferencija i to 2/3 većinom.
 3. U slučaju prestanka rada, imovina organizacije biće raspodijeljena shodno Članu 54 stavu 3. Statuta LPCG.

Član 14.

Završne odredbe

 1. Statut će biti donešen 2/3 većinom na Konferenciji
 2. Izmjene Statuta vršiće se po potrebi i to na osnovu prijedlogu Predśedništva ili Konferencije, a sve uz postovanje odredaba Statuta LPCG i međunarodnih liberalno-demokratskih principa.
 3. One oblasti koje nijesu detaljno definisane ovim Statutom, ako nije drugačije naglašeno, definišu se Statuom LPCG.
 4. Statut stupa na snagu danom donošenja na Konferenciji.

 

U Podgorici, 30. IX 2017.                                                                  

Predśednik Mladih Liberala

Ammar Borancic

 


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me