• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Raković: Konkretni projekti za razvoj turističkih potencijala u Mojkovcu

U cilju valorizacije potencijala kojim raspolaže grad Mojkovac, sa svojom okolinom, Mojkovački liberali će se zalagati za afirmaciju turističkih vrijednosti i njihovu potpunu eksploataciju kako bi svaki posjetilac imao priliku da uživa u čarima jednog od najljepših crnogorskih gradova. Grad koji svojom površinom zalazi u dva najljepša nacionalna parka i čiju teritoriju presijeca najduža crnogorska rijeka Tara, posjeduje resurse koji moraju biti jedan od osnovnih pokretača njegovog ubraznog razvoja.

Obzirom da je uz poljoprivredu glavna strateška grana razvoja mojkovačkog kraja turizam onda se nameće kao obaveza svim političkim i društvenim snagama da daju svoj nemjerljiv doprinos boljem životu svakog stanovnika Mojkovca. Lliberali Mojkovca, kao neko kome je domovina i rodni grad najveća vrijednost, imaju znanja, volje i spremnosti da svoje ljudske i stručne kapacitete ulože u progresivno unapređenje uslova i standarda života svih naših sugrađana. Evidentno je da se i pored vidljivih rezultata napretka u turizmu može i treba uraditi još toga kako bi zaokružili turističku ponudu mi u Odboru Liberalne partije Mojkovca, ćemo u skladu sa našim projektom Smart city Mojkovac, po završetku izbora i uključivanjem u organe lokalne izvršne vlasti pokrenuti potpuno rebrendiranje grada.

Suština ove ideje je da se istorija i tradicija mojkovačkog kraja kao neprolazna vrijednost iskoriste na način što će se od starih i djelimično sačuvanih objekat kuća, domova kulture, škola na gradskom a posebno na seoskom području njihovom revitalizacijom stvarati etno kuće koje će pričati priču svojim posjetiocima i turistima. Ove etno kuće smo nazvali „Mojkovčanka“ i predstavljaće zbir istorijske i kulturne baštine našeg kraja a činiće ih stalna postavka svih autohtonih alata i djelova pokućstva kojim su raspolagali naši preci a koji danas čine neodvojivu vezu sa duhom jednog davnog ali nezaboravljenog života. „Mojkovčanka“ će omogućiti gostima da je ne samo razgledaju već i da u njoj degustiraju domaće proizvode, vide kako su naši preci živjeli i radili, kako su obrađivali svoja imanja ali i da čuju više o našoj tradiciji ali i sadašnjosti. „Mojkovčanka“ će biti novi i vrijedan turistički ali i etnografski adut Mojkovca i Crne Gore i poslužiće u realizaciji strategije pozicioniranja Mojkovca kao jedne od najvažnijih destinacija kontinentalnog ali i planinskog turizma.

Ujedno najstarija kuća na prostoru Mojkovca će biti pretvorena u zavičajni muzej i tradicijsku kuću i predstavljaće reprezentan objekat naše prošlosti ali i vizije budućnosti jer bez poštovanja svojih predaka i njihovog rada ne možemo graditi ni našu ni budućnost svojih potomaka. Mojkovački liberali će samo kroz konkretne prijedloge projekata boljeg života Mojkovčana učestvovati u političkoj utakmici jer svaki drugi oblik političkog nadmetanja nam je stran i ne predstavlja ideju liberalizma koja nas je okupila i zbog koje smo se angažovali da budemo dio jednog uspješnog i pozitivnog tima za budućnost Mojkovca.

Andrea Raković predsjednica Odbora Liberalne partije Mojkovca

Rabrenović: Duh iz boce je pušten i inflatorna spirala je pokrenuta

U kontinuelnom periodu u Crnoj Gori imamo nestabilnu ekonomsku situaciju u kojoj se između ostalih problema kao najizrazitiji remetilački faktor ekonomskog balansa javljaju poskupljenja energenata i namirnica opšte potrošnje, pa možemo konstatovati da nam inflacija energično kuca na vratima, a da njena najdramatičnija varijanta tzv. Inflatorna spirala čeka da zauzme mjesto u državnom ali i našim porodičnim budžetima i da nam „pojede“ standard. Inflacija narušava naše dohotke, umanjuje životni standard i ima za posljedicu stvaranje atmosfere ne samo ekonomske već i mnogo opasnije društvene nesigurnosti. Kao takav, to je problem koji nas sve brine bez obzira što ova inflacija ima karakteristike globalne inflacije i dešava se u cijelom svijetu, ali isto tako ona ima i svoj nacionalni okvir i to je upravo taj zabrinjavajući inflatorni paradoks.

Globalno posmatrano nastupili su veliki poremećaji u proizvodnji i logistici ali i u očekivanjima država i ostvarivanju njihovih nacionalnih i globalnih agendi uticaja i pozicioniranja te jačanju nacionalnih brendova i imidža. Velike države i opredjeljujuće globale ekonomije determinišu tokove privrednog rasta, stagnacije ili u konačnom pada, pa samim tim utiču i na tok pojave i eventualnog rasta inflacije posebno u malim i nerazvijenim ili zavisnim ekonomijama, kakva je crnogorska. Očigledan je njen sekundaran odnos prema kretnjama u globalnoj ekonomiji prije svega turizmu kao primarnoj strateškoj grani na koju je oslonjen razvoj cjelokupne privredne snage. 

U cijelom kontekstu rasta cijena ne treba zaboraviti da se uticaj na lokalne ekonomije može planirati i špekulativno sprovoditi pri čemu ne treba podcijeniti tržišne interese i mogućnost da preko njih neko poentira, a da naša percepcija ostaje na nivou ravnog jednodimenzionalnog posmatranja promjena. Šta uraditi da bi se smanjio ili eliminisao uticaj ne samo rasta cijena koje su u prvom mahu u fokusu već, za ekonomiste i institucije koje prate tržište, mnogo bitinije što donosi rast cijena i mogućnost pojave inflacije, pa čak i one ranije pomenute inflatorne spirale.

To se zove „duh iz boce“, a da li je crnogorska ekonomija spremna za puštanje duha iz boce i njegov uticaj na živote građana Crne Gore djeluje kao teško pitanje ali sa lakim odgovorom. Prosto, crnogorska privreda nema iza sebe jake institucije koje kontolišu cjenovne i inflatorene tokove i drže ih na razumno prihvatljivom nivou koji neće izazvati turbulencije ali daje podstrek bržem i dinamičnijem ekonomskom rastu. Naša inflacija nije kontrolisana? Naša inflacija je u sigurnim rukama? Nažalost sa tačke koja je suštinska za pojavu neproduktivne inflacije odgovor je jasan i negativan, jer naše cijene ne rastu zbog pojačane potražnje koja bi opet bila uslovljena povećanom stopom zapošljavanja direktno srazmjerno njenom rastu. Ovih dana se ta cjenovna lavina sručila na naše granice i kao što je jasno da svaka država radi za sebe pitanje je šta Crna Gora može uraditi za privredu i građane, a prije svega za građane jer privreda i pored problema zbog rasta cijene energenata i logističkih troškova kao i ostalih izdataka u linealrnom lancu, svoje obaveze odnosno troškove prebacuje ili bolje reći ukalkuliše u cijene roba i usluga krajnjim kupcima i potrošačima.

Za razliku od Vlade Crne Gore koja se kao po običaju pravi mrtva, ozbiljna, Evropska komisija zasijeda i razmatra mjere koje će donijeti i kojim će smanjiti uticaj inflacije u svojim članicama, dajući im potpunu slobodu, u okvirima Mastrihta, da samostalno štite svoje ekonomije. Evropska komisija planira kako da obuzda udar na standard svojih građana sa jedne strane i kako da pomogne privrednu sa druge strane. Obje ove strane nijesu lice i naličje kako se to obično kod nas voli doživljavati već simboličan iskaz brige o oba učesnika privrednog i tržišnog procesa, podjednako. 

Ono što je bitno istaći za Crnu Goru, jer je ona za nas faktički jedino značajna, jeste da cijene derivata nikako ne smiju biti tzv. svete krave već njihova struktura mora biti javno i egzaktno prisutna kako bi se znalo koji dio krajnje cijene od litra benzina ili dizela kome pripada i koliko država uzima od građana, te koliko može smanjiti svoj „zalogaj“. To je prvi korak, a drugi bi bio da vidimo što ko od particapanata može učiniti da bi se trošak goriva za privredu i građane smanji na valjan nivo, iako je to teško egzaktno utvrdiiti jer uvijek država teži što većem uzimanju pa samim tim ni povećanje cijene njoj nije ništa drugo nego neplanirani dobitak koji ostvaruje preko akciza i poreza. Sigurno je da je najveći slavljenik upravo ministar finansija koji može biti zadovoljan dodatnim punjenjem budžeta koje, kao što je već rečeno, dolazi prilično neplanirano a bitno je iz prostog razloga što će donijeti više novca u kasi čime se, uprkos lošim procjenama o ekonomskom rastu od strane MMF, ministar može hvaliti domaćoj i stranoj javnosti.

Puniji budžet obezbjeđuje plaćanja prema kreditorima u predviđenim rokovima i smanjuje potrebu za zaduživanjem pa samim tim i smanjenjem minusa u budžetu povećava se kreditni rejting države, a dodatno takav status države se koristi prema domaćoj javnosti. Politički efekat koji će ovakav efekat izdašnog punjenja budžeta imati obezbjeđuje da se planira projekat megalomanski i neprimjereno nazvan Maršalov plan – Evropa sad. Poruka koja se šalje je jasna, možda jeste bilo malog povećanja cijena ali će vam uskoto plate biti na nivou plata u Sloveniji, zato vrijedi da se malo istrpi inflacija. Ako pogledamo unazad nekoliko decenija, a prije svega od obnove nezavisnosti, izuzev one epizode globalne ekonomske krize i pojave inflacije 2008. godine, nije bili nikakvih većih oscilacija na tržištima. Samim tim, građani su i zaboravili (a neki tada nijesu ni bili rođeni) one mračne godine hiperinflacije i bezvrijednih milijardi u našim rukama. 

Jovan Rabrenović, 

Član Predsjedništva Liberalne partije 

 

Izvještaj EK jasno pokazuje krajnji cilj vlasti, isključenje CG iz svih savremenih tokova

 

Porazni rezultati Vlade i Skupštine Crne Gore koji su kritikovani u Izvještaju paketa proširenja Evropske komisije o Crnoj Gori diskvalifikovali su politiku zvaničnih predstavnika vlasti Crne Gore i ukazali na njen retrogradan status. 

Crnogorska spoljna i unutrašnja politika ali i njena nejaka diplomatija doživjele su klasičan nokaut u prvoj rundi. Ono na šta smo svi u opoziciji upozoravali i zbog čega smo krajnje dobronamjerno kritikovali vlast pokazalo se kao glavna zamjerka i nedostatak aktuelne izvršne i zakonodavne vlasti. Neprimjerene izmjene i prilagođavanje zakona oskudnim kvalifikacijama svojih kadrova koji su pledirali na najveće izvršne funkcije, prepoznali su i u Evropskoj komisiji i negativno ih ocijenili. Nažalost ono što je još poraznije za sve građane je to što se kao tačno pokazalo da je vlada odustala od daljeg puta ka EU i integracije Crne Gore u zajednicu najrazvijenih država svijeta. Na to da su vlada i aktuelna većina odustali od evropskog puta mi u Liberalnoj partiji ukazivali smo još u prvom kvartalu ove godine, jer je bilo evidentno da se ni jedna obaveza iz pregovaračkih poglavlja ne ispunjava niti postoje oformljena pregovaračka tijela. 

Tužno je danas poslije skoro godinu dana od formiranja nove zakonodavne vlasti konstatovati da Skupština Crne Gore u novom mandatu nije donijela ni jedan jedini član, a kamo li zakon reformskog karaktera te da skoro riplijevski zvuči da su poslanici tog doma uspjeli da za više od dvanaest mjeseci izmijene svega stotinjak članova postojećih zakonskih rješenja kako bi obezbijedili nesmetanu prolaznost za svoje partijske aktiviste do visokih državnih pozicija. Crna Gora je danas kompromitovana, poražena i diskreditivana jer svi njeni decenijski napori da postane dio EU i sav trud i resurski koji su potrošeni na ostvarivanju te ideje su raspršeni u samo godinu dana nove vlade i njenih eksperata. 

Liberalna partija poziva sve politčke subjekte kojim je istinski stalo do Crne Gore da hitno koliko je danas pokrenu postupak opoziva trenutne vlade i skupštinske većine da se izvrši prekompozicija snaga u cilju objedinjavanja svih građanskih i demokratskih partija kako bi formirali novu vladu i proevropsku skupštinsku većinu. Poslije ovakog izvještaja Evropske komisije kome još može biti nejasno šta je krajnji cilj trenutne političke većine i šta je njen krajnji naum nego da isključe Crnu Goru iz svih tokova progresa i napretka kojem teže sve države svijeta. Zar treba da dozvolimo da nam budućnost bude u povratku na srednjevjekovno državno uređenje uz predaju teritorije svoje države pseudovjerskim organizacijama iz drugih država.

Jovo Rabrenović, potpredsjednik LPCG

 

 

 

Raković: LP ima razvojne projekte za Mojkovac, da mladi ostaju ovdje

O Mojkovcu se govori sa sjetom i istorijskim pijetetom, govori se o njemu kakav je bio nekada i šta je značio za prošlost Crne Gore a rijetko kada čujemo da se o njemu govori kao gradu budućnosti i prosperiteta. Moja vizija i vizija nas u Liberalnoj partiji je izgradnja Mojkovca kao grada naše budućnosti i napretka, grada koji će po svom ekonomskom i društvenom značaju biti središte sjevernog regiona Crne Gore.

Prvi značajan koncept koji želimo promovisati i za čiju realizaciju ćemo se zalagati, kako bi bili ostvareni svi planirani ciljevi modernizacije i razvoja Mojkovca je koncept Mojkovac- Pametni grad ili Smart city Mojkovac. Ovaj Koncept pametnog grada će biti usmjeren na produktivnu, efikasnu i transparentnu gradsku upravu, digitalnu infrastrukturu, pametno upravljanje energijom i infrastrukturom, komunalne usluge, održivu urbanu mobilnost, privredu, ekologiju i valorizovanje turističkih i proizvodnih potencijala. 

Prva karika, u tom nizu neophodnom za razvijanje grada, treba da bude proširenje izbora srednjih škola što bi spriječilo odlazak mladih na školovanje u druge okolne gradove, jer samim tim svake godine sve manje srednjoškolaca se upisuje u mojkovače srednje škole što za rezultat ima manji broj učenika koji se po završetku srednje škole vraća u svoj rodni grad.

Mojkovcu nedostaje poljoprivredna škola i poljoprivredni fakultet, a njihovo otvaranje bi bilo od značaja za zadržavanje mladih u gradu na obali “Suze Evrope” i dalo bi im šansu da planiraju da ostanu na selu uz svoje roditelje i da na stručan, naučno utemeljen način razvijaju svoja porodična gazdinstva i svoj grad. 

Kao druga bitna karika razvoja poljoprivrede je svakakao plasman svih proizvedenih količina poljoprivrednih proizvoda, mesa, mlijeka i mlječnih proizvoda bez problema u naplati i daljem pokretanju prerađivačkih kapaciteta. Mi u Odboru Liberalne partije Mojkovac ćemo se zalagati da, nakon izbora i kada ćemo biti dio lokalne vlasti, kao svoj prvi zadatak koji planiramo da ostvarimo a koji je ujedno i obećanje građanima Mojkovca, u gradu pod okriljem gradske uprave bude otvorena prodavnica koja će prodavati otkupljene proizvode sa teritorije cijele opštine. Takođe ćemo raditi na povezivanju turističkih i ugostiteljskih preduzeća kako u Mojkovcu tako i u kontinentalnom i primorskom dijelu Crne Gore sa našim organizovanim i udruženim poljoprivrednim proizvođačima kako bi cjelokupna unaprijeđena proizvodnja bila bez problema pravovremeno plasirana na obostranu korist svih u tom lancu.

Mojkovački liberali ne žele da napuste svoj rodni grad, već žele da mu daju novu snagu i polet i da nam se vrate svi naši sugrađani koji su svoje ime i karijere gradili i razvijali diljem Crne Gore i cijelog razvijenog svijeta. Mi, Mojkovčani hoćemo grad po mjeri naših ambicija i vizija bez podjela na nacije, vjere, mlade i stare jer smo mi van takvih obrazaca i okvira ponašanja. Naša budućnost je onaka kakvu imaju mladi u planinskim djelovima Austrije, Italije, Švajcarske, Švedske i koji žive i rade na najvišem životnom standardu bez potrebe da napuštaju svoj rodni grad i svoje porodično okruženje. Mojkovac i Mojkovčani to mogu da ostvare jer to zaslužuju. Mojkovac je moj grad! Mojkovac je grad mojih predaka! Mojkovac će biti i grad moje đece i mojih potomaka

Andrea Raković, predsjednica Inicijativnog Odbora Liberalne partije Crne Gore za Mojkovac

 

LP: Podrška za Montenegro Pride od prvog dana, CG potrebna drugačija atmosfera


Liberalna partija jedina je politička stranka koja od prvog dana podržava otvoreno Montenegro Pride i na najvišem nivou prisustvuje svakoj povorci još od 2013. Tako će biti i ove godine, pa će u subotu na Prajdu učestvovati delegacija najviših predstvanicika i članova LP na čelu sa predsjednikom Andrijom Popovićem. 

Vjerujemo da slobodno društvo može biti samo ono koje svakom građaninu garantuje jednaka prava pred zakonom i drugim građanima bez obzira na bilo kakvo lično svojstvo, dopadalo se to nekome drugome ili ne. Ne može biti srećno društvo ukoliko svi njegovi članovi nemaju jednake šanse za ličnu sreću i dostojanstvo. Posebno je važno da svi javno pružimo podršku ranjivim kategorijama društva prema kojima postoji velika socjalna distanca, a to su i LGBT osobe, i da pošaljemo poruku da je neprihvatljivo svako nasilje i agresija prema bilo kome, to nije u rukama samovolje i simpatija bilo koga, već zakona i vladavine univerzalnih prava čovjeka.

Crnoj Gori je potrebna drugačija atmosfera, nakon godina kontaminacije javne scene šovinizmom, velikodržavnim nacionalnim tenzijama, klerikalizmom i mržnjom. Ovo je prilika da svjedočimo drugačijoj pojavi na ulicama, proslavi jednakosti, uvažavanja, slobode i slavljenja života i ljubavi među ljudima. U tom smislu, pozivali građane da pozdrave Pride kao i svaki korak koji izvodi društvo iz ludila kleronacionalizma i mržnje. Kao i do sada, pozivamo i najviše državne funkcionere da budi prisutni na ovom događaju i pošalju društvu poruku da su im svi građani jednaki i da poštuju Ustav, zakon i dostojanstvo svakog građanina. 

PR služba LPCG 

Liberalna partija formirala inicijativni odbor za Mojkovac

Shodno statutarnim ovlašćenjima predsjednik Liberalne partije Andrija Popović imenovao je inicijativi odbor LP u Mojkovcu. Odbor predvode mladi liberali Mojkovca, Andrea Raković, Marina Rakočević i Vido Raković.
Inicijativni odbor ima zadatak da u roku od šest mjeseci organizuje Izbornu konvenciju i formira Opštinski odbor LP Mojkovac.

Ovo je veliki uspjeh za liberale koji po prvi put formiraju odbor u ovom gradu na sjeveru Crne Gore potvrđujući uspjeh svoje dosljedne politike. Mojkovac je grad koji je za Crnu Goru podnio velike žrtve kroz istoriju, i u I i u II svjetskom ratu i u savremenom periodu čime je postavio temelje koje zajedno moramo da čuvamo i razvijamo ekonomske i privredne potencijale koje ovaj grad neupitno posjeduje.

PR služba LPCG


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me