• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

MLADI LIBERALI POŚETILI ĐECU CRNOGORSKIH ISELJENIKA

Mladi Liberalne partije danas su pośetili đecu crnogorskih iseljenika koja pohađaju Ljetnu školu - “Crna Gora moja postojbina” na Ivanovim koritima. Nakon susreta sa organizatorima ljetnje škole, Mladi liberali su obišli radionice i interaktivne sadržaje koje pohađaju učesnici kampa i uvjerili se u veliko interesovanje za sadržaje koji đeci prezentuju jezik, kulturu i istoriju Crne Gore.

Nastavi sa čitanjem

Susret predsjednika Crnogorske partije i Liberalne partije

lp-cgpsU Podgorici u prostorijama Liberalne partije, u četvrtak – 25.7.2013. održan je sastanak između rukovodstva Liberalne partije Crne Gore i Crnogorske partije iz Srbije. Ove dvije partije su u oktobru 2011. godine potpisale Deklaraciju o razumijevanju i saradnji i ovaj susret je dio intezivne saradnje dvije prijateljske i programski slčne partije.

Predsjednik Liberalne partije – Andrija Popović i predsjednik Crnogorske partije – Nenad Stevović su razgovarali o rezultatima dosadašnje i unapređenju budeće saradnje.  Andrija Popović je posebno naglasio angažovanje Liberalne partije i davanje doprinosa, kako bi država Crna Gora institucionalno regulisala i podigla  na veći nivo odnose sa svojim iseljeništvom i posebno imajući u vidu, da su svi relevantni istraživači crnogorske dijaspore saglasni da van Crne Gore - rasuta po svim meridijanima “živi još jedna Crna Gora”.

Nastavi sa čitanjem

Obavještenje povodom Press konferencije

Obavještavamo Vas da će se Press konferencija održati sjutra – 25.07.2013. u 12.30h u kancelarijama Liberalne partije Crne Gore (Južna tribina Gradskog stadiona, ulaz V) povodom posjete Crnogorske partije Liberalnoj partiji.

Ovoj Press konferenciji će prisustvovati predsjednik LPCG – Andrija Popović i predsjednik Crnogorske partije – Nenad Stevović.

Potparol LPCG

Zdravko Šoć

Reagovanje - 23.7.2013.

Zbog različitih midijskih interpretacija vezanih za zajedničko saopštenje DPS i LP, poslatog nakon sastanka rukovodstva ove dvije partije, koje je održano juče 23.7.2013. želimo pojasniti da će odluku o eventualnom povratku u vladajuću koaliciju na državnom nivou donijeti Predsjednički kolegijum i Glavni odbor Liberalne partije Crne Gore kada i ako se steknu odgovarajući uslovi za to, odnosno ako se do kraja septembra realizuju obaveze iz potpisanog koalicionog sporazuma DPS-a i LPCG.

 

Potparol LPCG

Zdravko Šoć

Održana, redovna, sjednica predsjedništva Liberalne partije

Sinoć je u Podgorici održana, redovna, sjednica predsjedništva Liberalne partije Crne Gore, na kojoj se pored analize, trenutne, političko-ekonomske situacije, u zemlji raspravljalo i oaktivnostima na pripremi IV redovne konferencije, zakazane za 14.09.2013. godine u Podgorici. Ocijenjeno je da organizacioniodbor konferenciju priprema u skladu sa preporukama vrhapartije, te je data saglasnost da se sa realizacijom predviđenih aktivnosti nastavi planiranom dinamikom.

Predsjedništvo partije zaključilo je da, još uvijek, nema uslovaza davanje preporuke Glavnom odboru, da se povratak ukoaliciju sa DPS-om stavi na dnevni red, kao i da, od straneDPS-a, za sada, nijesu ispunjene obaveze preuzete potpisanimkoalicionim sporazumom.

Predsjedništvo partije prihvatilo je da se u formi nacrta stavi najavnu raspravu “Deklaracija o prespektivama razvoja crnogorskeekonomije”, dokumenta koji će nakon usvajanja predstavljatistrateški dokumant Liberalne partije Crne Gore, kada su upitanju pravci razvoja crnogorske ekonomije u dugom roku.

Takođe, data je saglasnost da se 10.09.2013. godine u BiljelomPolju održi okrugli sto koji će za temu imati perspektiveodrživog razvoja sjevera Crne Gore, a na koji će biti pozvani svirelevantni činioci crnogorskog ekonomskog, političkog idruštvenog života.

Nadalje, predsjedništvo je informisano o veoma dinamičnojmeđunarodnoj aktivnosti foruma žena Liberalne partije CrneGore i koracima na formiranju Međunarodnog udruženja –Liberalna Alijansa žena.

Portparol LPCG,

Zdravko Šoć

Perspektive razvoja crnogorske ekonomije

Ekonomski razvoj svake zemlje osnova je pojedinačne ekonomske moći njenih stanovnika i stabilnosti svih segmenata društva. Ekonomije malih zemalja zahtijevaju promptnu reakciju na promjene u globalnoj ekonomiji. Stoga bi anticipativnost promjena u ekonomiji, za države poput Crne Gore, trebala biti prisutna, a reakcija pravovremena i ispravna.

Primjenjujući odredbe Lisabonskog strategije i strategija Evropa 2020. Liberalna partija je fokusirana je na tri, međusobno povezana, ekonomska prioriteta koji bi trebali predstavljati magistralne pravce razvoja Crne Gore koja će u skorojbudućnosti biti dio EU.

Prvi princip se zasniva na pametnom rastu i razvoju ekonomije zasnovane na znanju i inovacijama (naučno-tehnološkaistraživanja i razvoj, inovacije, obrazovanje i digitalnoinformatičko društvo), kao i paradigmatičnosti ekonomije znanja.

Nastavi sa čitanjem


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me