• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Moramo omogućiti cetinjskoj omladini normalan život na Cetinju

amar bTragična situacija u kojoj se nalazi naša prijestonica najteže pogađa cetinjsku omladinu koja u svojem gradu gotovo da nema uslova za normalan samostalan život i rad.

Mladi Cetinjani se godinama suočavaju sa sistemom koji im ne nudi nikakvu alternativu osim državne službe, što ostavlja veliki prostor za političke manipulacije, zloupotrebe i nepotizam. Takvo stanje vodi jedino u potpuno uništavanje slobodnog duha mladih i njihove preduzetničke inicijative i lične slobode, zbog čega se tržište Cetinja i nalazi u ovakvom stanju. Jedino što preostaje mladim i obrazovanim ljudima jeste da napuštaju svoj grad, što ponovo vodi do urušavanja svakog razvojnog potencijala Cetinja i odliv svih kvalitetnih kadrova, a u tom začaranom krugu Cetinje u budućnosti može izaći samo kao gubitnički grad.

Nastavi sa čitanjem

Čestitka za Novu 1435. hidžretsku godinu

Čestitam Muslimanima Novu 1435. hidžretsku godinu sa željom da je provedu u miru, dobrom zdravlju i zadovoljstvu. Kako je hidžretska nova godina državni praznik u mnogim zemljama svijeta u kojoj žive pretežno pripadnici islamske vjeroispovijesti, vjerujem da će se njen početak prigodno obilježiti i u našoj državi.

Predsjednik

Andrija Popović

Izabran predsjednik Mladih liberala

Mladi Liberalne partije, na III redovnoj Konferenciji, 31.oktobra u Podgorici, izabrali su predsjednika i rukovodstvo mladih.  Jednoglasno, delegati iz svih opština za novog predsjednika Mladih izglasali su Ammara Borančića, dosadašnjeg koordinatora mladih i predsjednika mladih liberala u Baru. Na Konferenciji su usvojeni i novi Statut i Program Mladih liberala koji sadrže glavne odrednice daljeg rada i djelovanja podmlatka LPCG u skladu sa modernim, evropskim i liberalnim duhom i potrebama crnogorskog društva. Ovim Programom Mladi liberali su označili glavne probleme mladih u Crnoj Gori koji se tiču zapošljavanja, reforme ekonomskog i obrazovnog sistema, zdravlja mladih, nasilja kao i stanje u sportu i kulturi i ponudili konkretna rješenja za koja će se u narednom periodu aktivno zalagati.

Nastavi sa čitanjem

Hrvatska će dati saglasnost za postavljanje energetskog kabla

Dvodnevna konferencija lidera jugoistočne Evrope pod nazivom „Širenje saradnje u oblasti energetike u jugoistočnoj Evropi“, u kojoj su učestvovali predsjednik i potpredsjednica Liberalne partije Crne Gore, Andrija Popović i Satka Hajdarpašić, završena je u subotu 26. oktobra u hrvatskom gradu Osjeku.

Na konferenciji je, između ostalog zaključeno da je saradnja u oblasti energetike od krucijanog značaja za države Balkana, imajući u vidu tekuće i buduće zajedničke strateške projekte u okvirima postojećih potpisanih memoranduma.

Takođe, još jednom se kao primjer dobre saradnje pomenuo projekat jonsko-jonskog plinovoda (IAP), te da bi izrada sveobuhvatne studije izvodljivosti trebalo da bude biti završena tokom 2014. godine.

Nastavi sa čitanjem

Tribina "Sport i turizam"

Imajuću u vidu  da je jedan od specifičnih oblika turizma i sportski turizam, OO Liberalna partija Budva smatra da je neophodno ukazati na mogućnosti, odnosno prednosti koje pruža razvoj ovog oblika turizma u određenom području i to posebno onom koje karakteriše sezonski turizam u trajanju od pet mjeseci.

Svjedoci smo da se kao poslijedica ovakvog  turizma javlja neravnomjerna distribucija turističkog prometa koja stvara brojne negativne učinke i nepovoljno se odražava na iskorištenost smještajnih objekata ali i drugih vrsta kapaciteta turističke ponude, kao i na zapošljenost.

Nastavi sa čitanjem


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me