• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Urađeno istraživanje za predstojeće lokalne izbore u Podgorici

Raduju nas rezultati istraživanja javnog mnjenja koje je urađeno za naše  potrebe  od 12-19.2.2014. a vezano je za predstojeće lokalne izbore u  Glavnom gradu - Podgorici i percepciji građana/ki o Liberalnoj partiji. Ispitivanje je obavljeno na uzorku od 1001 ispitanika/ca iz Podgorice i reprezentativno je za cjelokupno punoljetno stanovništvo Glavnog grada, koje je gotovo trećina biračkog tijela Crne Gore. Na postavljeno  pitanje, ukoliko bi se naredne nedjelje održali lokalni izbori u Podgorici, Liberalnu partiju bi podržalo 5,1 % birača i dobili bi vjerovatno 3 mandata u Skupštini Glavnog grada, koja će u narednom Sazivu brojati 59 odbornika/ca. Na pitanje, da li Crna Gora treba da bude članica NATO saveza, 41% ispitanika/ca je bilo za, 39% protiv a određeno mišljenje nema njih 20%, dok članstvo u Evropskoj uniji podržava 64% ispitanika/ca, protiv je 20% a nema određeno mišljenje 16 %. Ovo je prvo istraživanje javnog mnjenja koje je rađeno za potrebe Liberalne partije poslije 5 godina, veoma nas ohrabruju rezultati ali i ukazuju na dalje sprovođenje potrebnih političkih aktivnosti u narednom periodu. Zalaganja Liberalne partije za liberalnu demokratiju, individualizam i pojedinačna ljudska prava, vladavinu zakona, toleranciju, razumijevanje, solidarnost kao i borba za građansku i emancipovanu Crnu Goru u Evropskoj uniji i NATO-u svakim danom ima sve više pobornika/ca, iako naša država nije baš plodno tlo za  liberalnu ideologiju.

                                                               Informativna služba LPCG

                                                                  Jovana Jovićević

Mladi liberali spremni da pokrenu drugačiju kampanju

Mladi Liberalne partije su na trodnevnom seminaru i treningu “Ovo je moja ideja” u Baru imali priliku da razmijene pozitivna iskustva sa kolegama iz Holandije i na taj način utemelje svoja liberalna načela i prošire dijapazon političke liberalne misli koja će biti temelj predstojeće kampanje za lokalne izbore.

Kampanja LPCG krenula je upravo iz Bara, a Mladi liberali spremni su da toj kampanji daju veliki doprinos, pokrećući modernu i potpuno drugačiju političku kampanju koja će se temeljiti na najboljim iskustvima najnaprednijih zemalja EU, u prvom redu, Holandije. U tom smislu, ML kreirali su konkretan plan djelovanja i usvojili savjete kojima će se rukovoditi u daljem radu. Takve preporuke, u narednom period će implementirati Predsjeništvo Mladih LP koje je prisustvovalo seminaru u Baru.

Nastavi sa čitanjem

Liberali krenuli sa kampanjom za lokalne izbore iz Bara

Liberalna partija u saradnji sa VVD holanskim liberalima odpočela je juče u Baru kampanju za lokalne izbore koji će se ovog proljeća održati u 13 crnogorskih opština.

Domaćin skupa, Opštinski odbor LPCG Bar sa predsjednicom Nedom Dabović ugostio je međunarodne predstavnike VVD liberalne stranke Wouter Schroera, Ferdi de Langea i Jelleke van Rantwijk. Učesnicima skupa se obratio i lider Liberalne partije Andrija Popović.

Popović i Dabović su u razgovorima sa holandskim liberalima o aktuelnoj političkoj situaciji u državi i problemima sa kojima se suočavaju crnogorske Opštine i građani. Oni su iskoristili priliku da razmjenom iskustava i primjera dobre prakse u Holandiji, đe su liberali vladajuća partija, doprinesu kreiranju kampanje LP za lokalne izbore 2013. koja će biti usmjerena na konkretno i realno rješavanje socijalnih, ekonomskih i infrastrukturnih problema građana svake lokalne uprave.

Oni su se složili da će doprinos LP demokratizaciji crnogorskog društva, naročito u procesu evroatlanskih integracija i reforme društveno-političkog sistema, biti vrlo značajan i da liberali moraju ostati emancipatorska i progresivna snaga društva.

Rukovodstvo LPCG i Mladih liberal dogovorilo je i dalju sradnju sa sestrinskom strankom liberal Holandije koji će snažno podržati sve aktivnosti LP u narednom period.

Informativna služba LPCG

 

 

Tribina o kulturnom blagu Crne Gore: Ne znamo ni šta imamo

BUDVA – Crna Gora ima savremeni sistem zaštite kulturnih dobara, ima pravni okvir, institucije, kadrove i sredstva, ali ovom sistemu fali kontrola i odgovornost – rezime je izlaganja mr Predraga Malbaše na tribini o zaštiti kulturnog blaga Crne Gore, koja je danas (četvrtak) održana u Modernoj galeriji.

Tribina Budva Tribina o kulturnom blagu Crne Gore: Ne znamo ni šta imamo

Baštinu treba vratiti u Crnu Goru: Sa jučerašnje u budvanskoj Modernoj galeriji

- Zakoni, programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara, nadležno Ministarstvo kulture, državne i opštinske institucije, oko 500 ljudi zaposlenih u državnim i oko 200 u opštinskim ustanovama kulture, 12 do 15 miliona eura koliko se godišnje izdvaja za kulturu iz javnih finansija, jesu činjenice ali je drugo pitanje gdje odlazi taj novac? Šta od tog novca dobijaju građani, javnost i na kraju spomenici – kazao je Malbaša.

Neshvatljivo je, kako je istakao, da u takvim uslovima za više od dvije godine, na primjer, nije mogla da se sprovede inicijativa o uspostavljanju zaštite pljevaljske Diartrete, vrhunca antičkog dostignuća u izradi stakla, ili da se, po podnijetoj inicijativi, zaštiti crmnički oro, nacionalna igra, kao nematerijalno kulturno dobro.

Malbaša je instistirao na strožoj kontroli propisa naglašavajući da se niko u svijetu ne oslanja na savjest i svijest svojih građana, već prije svega na strah od sankcionisanja.

Nastavi sa čitanjem

Mladi liberali kreiraju liberalne ideje u Baru

Mladi liberali Crne Gore u saradnji sa Liberalnom partijom Holandije - VVD, sjutra će u Baru započeti trodnevni seminar i trening za mlade LPCG. Na taj način, Mladi liberali i LPCG još jednom potvrđuju da su jedina politička organizacija u Crnoj Gori koja uživa povjerenje i podršku evropske liberalne familije i svh progresivnih I demokratskih snaga Evrope.

Seminar pod nazivom “Ovo je moja ideja – kreiranje liberalne kampanje” ima za cilj da crnogorskim mladim liberalima prenese iskustva vladajućih holandskih liberala u vođenju liberalnih politika i populisanju ideje liberalizma , naročito u predizbornim kampanjama na lokalnom nivou. Na taj način, mladi liberali građanima će ponuditi kvalitetna rješenja koja se tiču njihove lokalne zajednice i bitno uticati na pozitivna društvena kretanja u svim crnogorskim Opštinama.

Mladi liberali, isto tako, formiraće i svoje konkretne prijedloge bazirane na potrebama i problemima mladih ljudi na osnovu kojih će predsjeništvo Mladih LP usvojiti Akcioni plan djelovanja u narednom periodu i kreirati bazu liberalnih ideja i projekata od značaja za pospješivanje kvalitetnije implementacije evroatlanskih standard u našj državi kao i za dinamičniji razvoj prava mladih ljudi.

Ammar Borančić, predśednik Mladih liberala

Susret sa ministrom pravde i građanskih prava - gospodinom Hjuzom

Andrija Popović, predsjednik i Satka Hajdarpašić potpredsjednica Liberalne partije Crne Gore susreli su se danas sa ministrom pravde i građanskih prava Ujedinjenog kraljevstva i Sjeverne Irske, potpredsjednikom Liberalnih demokrata Ujedinjenog Kraljevstva, gospodinom Sajmon Hjuzom. Na sastanku koji je upriličen u Britanskoj Ambasadi u Podgorici sagovornici su istakli da je učešće Liberalne partije u izvršnoj vlasti od velikog značaja za sveobuhvatnu sliku Crne Gore, države koja ubrzanim koracima ide putem evro-atlanskih integracija. Ministar Sajmon Hjuz je izrazio zadovoljstvo što Liberalna partija daje maksimalan doprinos za jačanje vladavine prava i ljudskih prava u Crnoj Gori, i što u skladu sa programima evropskih liberal demokrata daje snažnu podršku ideji članstva Crne Gore u NATO alijansi. Predsjednik Popović je još jednom ponovio da je garant sigurnosti za region članstvo u NATO savezu, te da je podrška Velike Britanije državama regiona na ovom putu od neprocjenjivog značaja. Potpredsjednica Hajdarpašić je dodala da je za stabilnost u region neophodno da sve proevro-atlanske strukture u Crnoj Gori, Makedoniji i Bosni i Hercegovini pokrenu sve raspoložive mehanizme za ostvarivanje pretpostavki da bi u konačnom dobile poziv za člansvo u NATO na sljedećem samitu u Velsu. Potpredsjednik Liberalnih demokrata g. Hjuz je izrazio spremnost britanskih liberala da daju punu podršku Liberalnoj partiji Crne Gore u sprovođenju svojih liberalno-demokratskih programskih načela i u tom duhu najavio podršku Liberalnoj partiji na sljedećim parlamentarim izborima u Crnoj Gori. Na sastanku je zaključeno da participacija Liberala u Vladi doprinosi da Crna Gora dobije drugačiju sliku u značajnim evropskim centrima i da Evropska unija jeste ekonomska zajednica posvećena konstantnom progresu i dobrobiti svih svojih građana, ali samo ako se poštuju zajedničke vrijednosti slobode i različitosti svih pojedinaca, čemu potpunu garanciju daju Liberali demokrate.

Informativna služba LPCG


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me