• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Liberali žele zajedničku borbu za prava mladih, FOM SDP okreće glavu od problema

Odluka mladih SDP da napuste Crnogorski omladinski forum (COF), krovnu instituciju svih omladinskih organizacija u Crnoj Gori, nezrela je i predstavlja politiku bježanja od problema i pasivnog posmatranja društvenih problema mladih.

Da podsjetimo, COF je organizacija koja okuplja predstavnike mladih političkih partija, NVO sektora, sindikata, državnih organa i drugih organizacija mladih. U tom smislu COF je ogroman potencijal za akumulaciju i definisanje interesa svih mladih ljudi u Crnoj Gori i kvalitetno plasiranje zahtjeva i konkretnih rješenja za te problema državnim I međunarodnim organizacijama.

Nastavi sa čitanjem

Održana prva sjednica proširenog Predsjedništva Liberalne partije

Sinoć je u Podgorici održana prva sjednica proširenog Predsjedništva Liberalne partije, na kojoj su razmatrane informacije o političkoj situaciji u Crnoj Gori i poziciji Liberalne partije u njoj. Analizirani su rezultati izbora u Prijestonici Cetinju i Petnjici i otpočete pripreme za lokalne izbore koji će se održati naredne godine u 13 crnogorskih opština. Predsjedništvo je za  koordinatore za OOLP Bar imenovalo potpredsjednicu LPCG dr Dubravku Vujičić i Nedu Dabović, čiji je zadatak da u roku od 30 dana pripreme održavanje opštinske izborne konferencije u tom gradu.

Nastavi sa čitanjem

Liberali najoštrije osuđuju kamenovanje kancelarija HGI-a u Tivtu

Liberalna partija Crne Gore najoštrije osuđuje kamenovanje stranačkih prostorija Hrvatske građanske inicijative, koje se dogodilo sinoć u Tivtu. Posebno zabrinjava činjenica da je ovo drugi napad, na kancelariju HGI-a, u proteklih godinu dana i da se drugi napad dogodio neposredno pošto je u cijelom svijetu, pa i u Crnoj Gori, obilježen dan ljudskih prava i sloboda.

Crna Gora je uvijek bila prepoznata kao zajednica u kojoj su svi njeni građani na skladan i demokratičan način razvijali svoje posebnosti i to bi morala i ostati i u budućnosti ne dozvoljavajući da  pojedinačni ispadi budu kvalifikovani kao stav velike većine njenih stanovnika. Da se pripadnici hrvatske nacionalne manjine ne bi osjećali ugroženim u državi u kojoj žive i kojoj su posvećeni, nadležni organi moraju pronaći i kazniti izvršioce.

Nastavi sa čitanjem

Zaštititi privatnu svojinu građana

Danas kada se obilježava dan zaštite ljudskih prava u Crnoj Gori suoceni smo sa jednim od najtežih oblika kršenja osnovnih načela, ljudskih prava i sloboda, načela neotuđivosti privatne svojine i nezadiranja u privatno vlasništvo. Paradoksi u Crnoj Gori nijesu rijetkost, niti slučaj, već postaju pravilo i paradigma ponašanja, čak i najviših pravnih instanci, čija je osnovna uloga da čuvaju pravni poredak i da spriječavaju njegovo urušavanje, a ne da kao Vrhovni sud derogiraju najviši pravni akt jedne države, njen Ustav.

Nastavi sa čitanjem

Međunarodni dan ljudskih prava: Bez velikog razloga za slavlje

Stavljajući u centar svog političkog djelovanja slobodnog pojedinca, mi liberali obavezali smo se na borbu za osnovna ljudska prava svih građana i građanki i društvo u kojem će svi biti slobodni i jednaki u svojim slobodama pred ljudima a obavezni pred zakonom.
Današnji dan podsjeća nas na takvu značajnu prekretnicu i u ljudskom društvu, kada je Deklaracijom UN proklamovano da su: "Svi ljudi rođeni slobodni, sa jednakim dostojanstvom i pravima" te da svi imaju pravo na život, ličnu slobodu i zaštitu ličnosti. Crna Gora ovaj važan datum još jednom će obilježiti bez velikog razloga za slavlje i pohvale.

Nastavi sa čitanjem

Inicijativa za povraćanje kulturno-istorijskog nasleđa grada Budve

Šta je sve “oslobodiocima“ dozvoljeno?

Kralj Aleksandar I Krađorđević besplatno je pripojio 1918 .godine Crnu Goru Srbiji a njegov rođak, Knez Pavle po istoj cijeni 1937. svom muzeju u Beogradu dodao neprocenljivo arheološko blago nekropole starog grada Budve.

Kolekcionarski apetit Kneza Pavla ,ljubav prema zlatnom nakitu i ostalim dragocijenostima iz „ Grad mrtvgih“ u Budvi , nauci je poznat kao „ arheološka pljačka stoljeća.“

Kada je bogatsvo napustilo Budvu i glavni plijen odnešen pojavili su se stručnjaci:“ ali se još mogo ispuniti jedan mali muzej ... i ako popisi ni približno nijesu obuhvatali onaj dio predmeta koji se odnosi na zlatni naklit“ kaže M. Ambrozić .

Nastavi sa čitanjem


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me