• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Rabrenović: Hronični problem buke u ugostiteljskim objektima u PG rješiti sistemski

Namjera Glavnog grada da skraćenjem radnog vremena ugostiteljskih objekata u dijelu City kvarta izađe u susret zahtjevima stanarima toga dijela grada mi u Liberalnoj partiji Podgorice u potpunosti podržavamo. Mišljenja sam da je to ispravan postupak odgovorne gradske uprave, te da je se na isti način treba pristupiti rješavanju problema buke iz ugostiteljskih objekata i u drugim djelovima Podgorice.

Liberalna partija Glavnog grada Podgorica je prije više od godinu dana podnijela amandmane na važeću Odluku o radnom vremenu. Predloženim amandmanima smo mi u Liberalnoj partiji htjeli uvažiti mnogobrojne zahtjeve građana Glavnog grada koji već godinama imaju problem sa bukom iz ugostiteljskih objekata u stambenim zgradama. Liberalna partija je željela da skraćivanjem radnog vremena ugostiteljskih objekata do maksimalno 23 h omogući vlasnicima odnosno korisnicima posebnih zajedničkih dijelova zgrade slobodno uživanje i raspolaganje posebnim dijelovima stambene zgrade pod uslovom da to ne povrijeđuje prava drugih vlasnika i namjenu stambene zgrade. Ukoliko bi se u cijelosti poštovao Zakon o održavanju stambenih zgrada ovakvi i slični problemi bi bili u Podgorici svedeni na minimum.

Problem buke u stambenim zgradama nastao je kada je jedna od ranih gradskih uprava dozvolila preregistraciju stambenog u poslovni prostor u stambenim zgradama koje za to nijesu ispunjavale niti jedan uslov. U želji da se omogući što većem broju privrednih društava da ostvaruju svoju djelatnost dozvoljeno je pretvaranje stambenog u poslovni prostor u stambenim zgradama koje su stare po 60 i više godina. Upravo ova odluka je proizvela problem koji danas imamo u Podgorici. Evidentno je da ni jedna stara  stambena zgrada u Glavnom gradu ne ispunjava potrebne uslove po pitanju visine plafona koja je nephodna da bi jedan prostor bio korišćen kao poslovni prostor, adekvatne zvučne izolacije, obezbijeđenog posebnog ulaza u tako napravljene poslovne prostore. Što je najvažnije, ovi poslovni prostori nijesu bili dio projekata za izgradnju pomenutih stambenih zgrada, stoga je većina stambenih zgrada pretrpjela značajne promjene u roku renoviranja poslovnih prostora a da pri tome nijen vođeno računa o statici, sigurnosti, estetici i posebno funkcionalnosi i uslovnosti za život ostalih stanara pomenutih zgrada. Upravo zbog nebrige o ovim činjenicama stanari ovih zgrada moraju da trpe nesnosne uslove za život a obzirom da se radi o većinskom stanoviništvu starije dobi onda su ti pogoršani uslovi stanovanja poseban dodatni problem za ovu kategoriju naših sugrađana.

Sasvim druga je situacija kada je u pitanju stambeno poslovne zgrade, takve zgrade su po pravilu prilikom planiranja predviđene za obavljanje privredne djelatnosti i u izgradnji je vođeno računa da se svi neophodni uslovi ispoštuju. Osnovni problem buke iz ugostiteljskih objekata u Podgorici je jer skoro nijedan od njih nema adekvatnu zvučnu izolaciju, što je trebalo biti obezbijeđen u postupku gradnje objekta i skoro ni jedan objekat nema ugrađene limitatore jačine zvuka na uređajima sa kojih se emituje muzika. Problem sa bukom iz ugostiteljskih objekata prvenstveno treba riješiti u starim stambenim zgradama koje ne ispunjavaju niti jedan uslov za otvaranje kafića u njima. Problem koji imaju stanari u City kvartu je sličan problemu stanara u drugim dijelovima grada, a problem sa parkinzima koji su premali da prime stanare, goste i zaposlene u lokalima je prisutan u cijelom gradu a posebno u dijelu grada Preko Morače, đe se nalaze kvartovi sa pretežno starim stambenim zgradama.

Parkinzi u tim blokovima su projektovani isključivo za stanare stambenih zgrada, a svjedoci smo da oni danas najmanje mogu parkirati svoje automobile na parkinzima koji su za njih rađeni. Sa druge strane potrebno je naći način da se vlasnicima ugostiteljskih objekata koji su u City kvartu ili u bilo kojem drugom dijelu grada na neki način pomogne, jer skraćivanje radnog vremena i to u periodu kada imaju najveći broj gostiju u objektima neosporno dovodi i do smanjivanja dnevnih pazara a samim time i do problema u poslovanju. Hronični problem buke u ugostiteljskim objektima, ali i oko lokala posebno po njihovom zatvaranju, moguće je riješiti jedino na sistemski način i uz poštovanje važećih zakona. Ne treba dodatno narušavati ionako narušene uslove stanovanja ljudi koji žive u stambenim zgradama

Mr Jovan Rabrenović,

predsjednik i odbornik Odbora Liberalne partije Glavnog grada Podgorica


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me