• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

LP: U Crnoj Gori svjedočimo pokušaju destabilizacije i državnog udara

Prije dva dana u srijedu 24. juna u Crnoj Gori smo svjedočili pokušaju državnog udara, predvođen istim onim snagama i organizatorima kao i 2016. godine. Pokušaj udara je vršen sinhronizovanim napadima u više crnogorskih gradova na vitalne državne institucije, policiju i sudstvo sa jednim jedinim ciljem da se sruši legalno izabrana vlast i Crna Gora poništi kao država a njeni djelovi raskomadaju i pripoje drugim državama, kako sad već otvoreno najavljuju demontrantni.

Organizatori i izvršioci ovog planiranog i dobro pripremljenog djela sprovodili su svoj naum u skladu sa praksom koja je dobro poznata u svijetu jer su prvo udarili na skupštinu Budve zatim je masa struktuiranim komandama i instrukcijama iz nekog operativnog centra uz pomoć bivših pripadnika vojnih i paravojnih formacija, usmjerena da napadne stanicu policije i da predvođena ekstremistima nanese štetu licima i materijalnim sredstvima. Kako je akcija planirana i kordinisana dovoljno govori to što su tokom cijelog dana preko društvenih mreža i regionalnih ali i domaćih informativnih portala prenošene uznemirujuće lažne vijesti o dešavanjima u Budvi.

Kao sljedeća faza je uslijedila kordinisana akcija okupljanja grupa, očito pripremljenih, građana i njihov napad na policajce kamenicama, flašama, pirotehničkim sredstvima a sve sa ciljem da se isproba spremnost države da reaguje. Kao završna faza u ovom pokušaju državnog udara uslijedilo je blokiranje saobraćajnica i regionalnih putnih pravaca kako bi se prekinuli vitali saobraćajni tokovi i država blokirala a policijske snage disperzovale kako bi lakše bilo unijeti haos i sprovesti plan svrgavanja demokratski izabrane vlasti i promjena državnopravnog statusa Crne Gore. Kada se saberu sve navedene faze koje su u jednom danu izvšrene i kada se tome doda da su na svakom od mjesta đe se rušila država nalazili poslanici i funcioneri DF i Demokrata jasno je ko su izvršioci ovog plana. Jasno je ko su izvršioci ali je još jasnije da su višemjesečne litije u stvari samo krinka za ostvarenje primarnog cilja koji se prevashodno ogleda u promjeni državnog identiteta i državotvornog statusa i da se upravo u tom kleru nalazi glavna insiratorska snaga za ovakve akcije pokušaja državnog udara.

Tražimo od državnih institucija da zaštite narod Crne Gore, mir i policajce i njihovo zdravlje i živote. Tražimo i da na efikasan način spriječe i razbiju sve naredne pokušaje destabilizacije Crne Gore, kako se to radi i u demokratskom svijetu i pravnim državama, te da obezbijede uslove za normalno odvijanje radnih aktivnosti u svim strukturama na na svim nivoima opštinske i državne uprave.

PR služba LPCG


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me