• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Izabran predsjednik Mladih liberala

Mladi Liberalne partije, na III redovnoj Konferenciji, 31.oktobra u Podgorici, izabrali su predsjednika i rukovodstvo mladih.  Jednoglasno, delegati iz svih opština za novog predsjednika Mladih izglasali su Ammara Borančića, dosadašnjeg koordinatora mladih i predsjednika mladih liberala u Baru. Na Konferenciji su usvojeni i novi Statut i Program Mladih liberala koji sadrže glavne odrednice daljeg rada i djelovanja podmlatka LPCG u skladu sa modernim, evropskim i liberalnim duhom i potrebama crnogorskog društva. Ovim Programom Mladi liberali su označili glavne probleme mladih u Crnoj Gori koji se tiču zapošljavanja, reforme ekonomskog i obrazovnog sistema, zdravlja mladih, nasilja kao i stanje u sportu i kulturi i ponudili konkretna rješenja za koja će se u narednom periodu aktivno zalagati.

Nastavi sa čitanjem

Hrvatska će dati saglasnost za postavljanje energetskog kabla

Dvodnevna konferencija lidera jugoistočne Evrope pod nazivom „Širenje saradnje u oblasti energetike u jugoistočnoj Evropi“, u kojoj su učestvovali predsjednik i potpredsjednica Liberalne partije Crne Gore, Andrija Popović i Satka Hajdarpašić, završena je u subotu 26. oktobra u hrvatskom gradu Osjeku.

Na konferenciji je, između ostalog zaključeno da je saradnja u oblasti energetike od krucijanog značaja za države Balkana, imajući u vidu tekuće i buduće zajedničke strateške projekte u okvirima postojećih potpisanih memoranduma.

Takođe, još jednom se kao primjer dobre saradnje pomenuo projekat jonsko-jonskog plinovoda (IAP), te da bi izrada sveobuhvatne studije izvodljivosti trebalo da bude biti završena tokom 2014. godine.

Nastavi sa čitanjem

Tribina "Sport i turizam"

Imajuću u vidu  da je jedan od specifičnih oblika turizma i sportski turizam, OO Liberalna partija Budva smatra da je neophodno ukazati na mogućnosti, odnosno prednosti koje pruža razvoj ovog oblika turizma u određenom području i to posebno onom koje karakteriše sezonski turizam u trajanju od pet mjeseci.

Svjedoci smo da se kao poslijedica ovakvog  turizma javlja neravnomjerna distribucija turističkog prometa koja stvara brojne negativne učinke i nepovoljno se odražava na iskorištenost smještajnih objekata ali i drugih vrsta kapaciteta turističke ponude, kao i na zapošljenost.

Nastavi sa čitanjem

Predsjednik Liberalne partije na konferenciji liberalnih lidera u Osijeku

Godišnji sastanak lidera liberala Jugoistočne Evrope će se održati u Osijeku, Hrvatska 25-26.10.2013.godine u organizaciji Libseen mreže, koja okuplja političke partije, neprofitne i nevladine organizacije iz regiona koje imaju liberalnu ideologiju i značajnu ulogu u individualnim borbama za ostvarivanje sloboda.

Godišnji sastanak  pod nazivom “Konferencija liberalnih lidera u svijetlu izbora za EU“ će okupiti ugledne liberalne lidere, uključujući ministre, članove nacionalnih i Evropskog Parlamenta, koji će razgovarati o političkim prioritetima našeg Regiona i njegovom statusu unutar Evropske Unije. Konferencija, koju će otvoriti Predsjednica LIBSEEN-a Vesna Pusić,  će biti posvećena proširenju energetske saradnje u Jugoistočnoj Evropi a diskutovat će se i o aktuelnoj političkoj situaciji. Ovoj značajnoj manifestaciji će prisustvovati predsjednik Liberalne partije Andrija Popović koji će govoriti u okviru sesije“ Liberalizam i debata o nuklearnoj energiji“ kao  i potpredsjednica Satka Hajdarpašić.

 Informativna služba LPCG

                                                             Jovana Jovićević

Liberali predali listu kandidata za izbor odbornika za Petnjicu

Opštinski odbor Liberalne partije Crne Gore u Petnjici podnio je juče Opštinskoj izbornoj komisiji,  odborničku listu "Za nas Petnjičane - Nego Što" Liberalna partija Crne Gore. Liberali Petnjice se zahvaljuju svim biračima koji su svojim potpisom podrške izbornoj listi Liberalne partije, omogućili da u prvom istorijskom sazivu Skupštine Petnjica, budu i liberali. Zadovoljstvo i čast da predstavljaju Petnjičane je još i više kada se zna da su upravo liberali pokrenuli pitanje dobijanja samostalne Opštine Petnjica, početkom devedesetih godina prošlog vijeka. Liberali znaju da cijene i da uzvrate za sve što su Petnjičani uradili za liberale i Crnu Goru i u prvom sazivu skupštine Petnjica, a ujedno i lokalne izvršne vlasti, će dokazati kako će konkretnim djelim pomoći ekonomskom i društvenom razvoju ove opštine i povratku brojnih Petnjičana da ulažu u svoj zavičaj.

Nastavi sa čitanjem

Liberali predali listu kandidata za izbor odbornika na Cetinju

Opštinski odbor Liberalne partije Crne Gore na Cetinju podnio je juče Opštinskoj izbornoj komisiji,  odborničku listu “Za Cetinje - NEGO ŠTO – Liberalna Partija Crne Gore. Liberali Cetinja se zahvaljuju svim biračima koji su svojim potpisom podrške izbornoj listi Liberalne partije, pružili šansu da Cetinje u narednom četvorogodišnjem periodu dobije vlast u kojoj će sasvim sigurno kamen temeljac biti upravo liberali. Cetinje je prije dvadest tri godine udahnulo život crnogorskim liberalima i bilo najbolji garant očuvanja Crne Gore, njenog čojstva i poštenja, zato danas Cetinje i Cetinjani  zaslužuju da im dio te odanosti bude uzvraćen na najbolji mogući način, a Cetinjski liberali će to sigurno znati da urade.

Nastavi sa čitanjem


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me