• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

LP privremeno raskida koaliciju sa DPS-om

Predsjedniku Demokratske partije socijalista Crne Gore:

Kako su istekli svi dodatni, zajednički usaglašeni rokovi za realizaciju koalicionog Sporazuma Liberalne partije sa Demokratskom partijom socijalista od 13.9.2012. i ulazak LP u izvršnu vlast na državnom nivou,privremeno prekidamo učešće u vladajućoj koaliciji a konačnu Odluku o našem daljem statusu će donijeti Glavni odbor LP koji je,prije gotovo osam mjeseci, podržao Odluku o prihvatanju Sporazuma o koalicionoj saradnji sa DPS-om.

Nažalost,izigrana je izborna volja liberalnih glasača koji su podržali koaliciju „Evropska Crna Gora“ koja je pobijedila na parlamentarnim izborima 14.10.2012. i kasnije sa manjinskim strankama formirala vladajuću koaliciju i opravdano se postavlja pitanje dali se više pričinjena šteta LP-i može ispraviti.Podsjećam da je predizbornim Sporazumom o koalicionoj saradnji DPS-LP kao i poslijeizbornim Sporazumom o zajedničkom političkom djelovanju svih konstituenata vladajuće koalicije (DPS, SDP, LP, DP, BS, Forca, HGI) definisan ulazak u izvršnu vlast prije konstituisanja Vlade,koje je bilo prije  pet mjeseci.Napominjem, da su osnovni motivi LP-e za ulazak u vladajuću koaliciju  bili:preuzimanje odgovornosti za budući razvoj Crne Gore a ne ukrašavanje dekora, implementacija naših programskih načela kao dijela vlasti, jačanje krhkih crnogorskih institucija, ubrzanje evroatlantskih integracija, stvaranje ambijenta za dinamičniji ekonomski razvoj,podrazumijeva se, u skladu sa našom političkom snagom.

Ovdje se ništa spektakularno neće desiti jer gotovo jedina naša dosadašnja veza sa vladajućom koalicijom na državnom nivou je bila zaista izvanredna saradnja u okviru Kluba poslanika albanskih partija(Forca, Demokratska partija), Hrvatska građanska inicijativa,Liberalna partija i vjerujem da će se ona i ubuduće nastaviti.U državnom Parlamentu ćemo u narednom periodu podržati sve Vladine prijedloge za koje procijenimo da su u interesu Crne Gore i njenih građana/ki ali isto tako i ako dolaze iz opozicionih redova, a svakako ćemo i sami imati inicijative za Izmjene i dopune pojedinih  Zakona i donošenje novih.

       Naravno, radi se o vladajućoj koaliciji na državnom nivou, dok vjerujem da ćete se složiti, koalicije na lokalnom nivou u kojima participiramo i zajednički vršimo vlast (Podgorica, Kotor, Budva, Nikšić) funkcionišu za sada dobro i djelotvorno i nemamo nikakav nagovještaj da ih treba preispitati.

S poštovanjem,                                                                

Predsjednik,

Andrija Popović s.r.

 


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me