• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Istorijat

Liberalna partija Crne Gore je ideološki liberalna, suverenističkapartija političkog centra.  Članica je Liberalne internacionale i ALDE Saveza liberala i demokrata Evrope.

Osnovna politička načela LP jesu slobodan pojedinac, slobodno društvo, građanska i emancipovana Crna Gora članica EU i NATO saveza te slobodno tržište i ekonomija.

LPCG osnovana je 31. oktobra 2004. godine kao jedina politička snaga u Crnoj Gori koja je nastavila da baštini nasljeđe nekadašnjeg Liberalnog saveza Crne Gore, najvećeg suverenističkog, demokratskog i antiratnog pokreta s početka 1990-ih godina.  Liberalna partija bila je i jedan od glavnih činilaca Pokreta za nezavisnu Crnu Goru 2006. godine koji je pobjedom na Referendumu 21. maja obnovio nezavisnost Crne Gore nakon 88. godina.

Iste godine, na prvim parlamentarnim izborima u nezavisnoj državi, LPCG nastupa u koalicji sa Bošnjačkom strankom kako bi omogućila predstavnicima bošnjačke manjine jednaku zastupljenost u Skupštini Crne Gore, za šta su se liberali aktivno zalagali. U ovom mandate LP je 2007. podržala usvajanje novog Ustava Crne Gore kao i niza zakona koji su institucionalno utemeljili vrijednosti i politike crnogorskog indipendizma za koje su se liberali zalagali preko dvije decenije. Liberalna partija pokrenula je i pitanje lustracije u Crnoj Gori i podnijela Skupštini Crne Gore predijelog Zakona o lustraciji koji bi doprinio suočavanju sa prošlošću i bržoj tranziciji i modernizaciji crnogorskog društva. LP je ovaj zahtijev obnovila i 2013. godine, no do danas ovaj Zakon nije dobio većinsku podršku.

Na parlamentarnim izborima 2009. godine Liberalna partija natupila je u koalicji sa Demokratskm centrom sa parolom “Za drugačiju Crnu Goru”. Na ovim izborima koalicija LP-DC nije uspjela da obezbijedi census i poslanika u Skupštini Crne Gore.

Na parlamentarnim izborima 2012. LP sklopila sporazum sa vladajućim DPS-om i bila dio pobjedničke koalicije Evropska Crna Gora. Ovog puta uspeva da uđe u Skupštinu, dobivši jednog poslanika, Andriju Popovića. On je oformio poslanički klub sa predstavnicima manjinskih partija koji sada sačinjavaju LPCG, HGI i albanske partije.

Na IV Konferenciji Liberalne partije, koja je održana 14. septembra 2013. godine u Podgorici, glasovima većine delegata za predsjednika partije reizabran je Andrija Popović. Na ovoj Konferenciji LP je usvojila i izmjene Statuta i Porograma partije koje su jasnije definisale politike crnogorskih liberala u skladu sa novim izazovima Crne Gore u procesu EU i NATO integracija te snažniju borbu za izgradnju slobodnog društva.

U tom smislu, u svom predizbornom programu Liberalna partija se založila za zakonsku dekriminalizaciju marihuane, legalizaciju prostitucije kao i za LGBT ljudska prava, čime je po prvi put pokrenula ove kontroverzne teme u crnogorskoj politici. Liberali su aktivno radili i na novom ekonomskom program koji podrazumijeva uvođenje institute ličnog stečaja, zaštitu potrošača korisnika finansijskih usluga, novčane nadoknade za majke sa troje i više đece i najmanje 15 godina staža i slično. Neke od ovih inicijativa dobile su podršku u Skupštini Crne Gore i na taj način jpš jednom potvrdili ispravnost programskih zalaganja crnogorskih liberala.


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me