• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Program / Statut

STATUT LIBERALNE PARTIJE

 


Prijedlog Rezolucije o političkom djelovanju LPCG 2023- 2027.

 

Shvatajući kompleksnost ukupne političke, ekonomske i društvene situcije u državi, te neophodnost kreiranja nove paradigm političkog djelovnja koja će biti odgovor na potrebe crnogorskog društva, na temeljima vrijednosti na kojima počiva savremena Crna Gora,

Vjerujući u važnost građanskog, otvorenog i sekularnog društva, jednakih šansi za sve, opredijelili smo sebi obavezu i političku i građansku dužnost da kreiramo društveni ambijent u kojem će se takva mogućnost i šanse na najbolji način valorizovati i istinski zaživjeti, te u kojoj će se svaki pojedinac, bez obzira na različitosti osjećati udobno,

Stavljajući u centar političkog djelovanja čovjeka-pojedinca, beskomprimisno opredijeljeni za moderno, savremeno, progresivno i evropsko društvo i vrijednosti ali i nepokolebljivu borbu za takve vrijednosti svim svojim kapacitetima,

Polazeći od univerzalne vrijednosti slobode, razuma i  prava slobodnih građana i građanki, na VI Redovnoj Konferenciji LPCG usvajamo

 

REZOLUCIJU o političkom djelovanju LPCG 2023- 2027.

 

MI VJERUJEMO U:

Slobodnog pojedinca;

Slobodno i otvoreno društvo;

Liberalnu državu vladavine prava;

Važnost razuma i znanja za stalni progres;

Slobodno tržište, ekonomiju i preduzetništvo;

Crnu Goru kao punopravnu članicu Evropske Unije;

Prirodna prava i nepovredivost ljudskog dostojanstva;

Važnost otpora nametanju autoriteta, populizmu, agresiji mržnji i klerikalizaciji

 

Slobodan pojedinac i društvo

Osnovni cilj svakog razumnog političkog djelovanja mora biti borba za slobodnog pojedinca u slobodnom društvu. Slobodno društvo u kojem se svako osjeća udobno i sigurno i ima jednake šanse da ostvari sve svoje potencijale, znanja i vještine tragajući za ličnom srećom, osnovna je prepostavka stabilne države utemeljene na vladavini prava i stalnom napretku. Mi kao liberali brinemo, ne samo za društvo kao cjelinu, već za svakog pojedinca, građanina u društvu, vjerujući da svako od nas u svojim različitostima ima drugačije potrebe. Radićemo na jačanju sistema koji će se temeljiti na vladavini prava i vladavini slobodnog poretka za svakog čovjeka bez obzira na bilo kakvo lično svojstvo, pripadnost ili uvjerenje. Bićemo kao i uvijek najsnažniji protivnici mržnje, nasilja, agresije, populizma i klerikalizma koji su najveće prijetnje slobodnom pojedincu i društvu.

Kvalitetno i produktivno obrazovanje

Društvo znanja jeste društvo edukovanih i informisanih građana. Škola kao vaspitna i obrazovna institucija ima najvažnije mjesto u razvoju pojedinca i utemeljenju njegovih osnovnih znanja i vještina. Jednak pristup orbazovanju svima garantuje pravično ostvarenje principa jednakih polaznih šansi za sve na tržištu.

Uspješan obrazovni sistem je onaj sistem koji ostvari uspješnu povezanost između obrazovnog sistema i privrede. Neophodno je uložiti dodatna sredstva u povezivanju privrede i Univerziteta te na taj način motivisati obrazovni sistem da praktične vještine i znanja budu dio samog sistema. U ovom dijelu veoma prosperitetni sektori, koji su i danas prepoznati kao veoma kvalitetni, su IT, energetika i elektronika.

Evropski standardi su minimum 2%BDP-a ulaganja u istraživanje u razvoj, da bi se Crna Gora prepoznala kao društvo inovacija neophodno je da dodatno ulaže u naučnu infrastrukturu i u istraživače.  

Slobodna ekonomija i ekonomski napredak

Uloga države treba da se ogleda u dijelu regulatora koji nema uticaj na obavljanje poslovanja. Državatreba da kreira poslovni ambijent koji će biti stimulativan za održiva preduzeća i osnivanje novih preduzeća. Trendovi u svijetu, a i sva istraživanja su pokazala da jedna ekonomija može biti uspješna isključivo ako kreira poslovni ambijent koji će biti jednak za sve, ambijent bez biznis barijera i ambijent koji će biti na usluzi privrednicima. Moramo napraviti ambijent koji je predvidljiv i neselektivan i u kojem svi, u svakom trenutku znaju svoja prava i obaveze.

U ovom kontekstu, država treba da obezbijedi jednak ambijent, stimulativan za privrednike ali i sa druge strane ambijent koji će da pruži zaštitu i mogućnost napredovanja svih zaposlenih, jer nema razvijene države bez uspješne privrede a sa druge strane nema uspješne privrede bez zadovoljnih radnika! 

Zalagaćemo se za modernizaciju državne administracije, jačanju kapaciteta administracije te povećanju njihove efikasnosti i produktivnosti. Zalagaćemo se za administraciju koja neće biti glavni problem za poslovanje u Crnoj Gori, već administraciju koja će biti glavni servis za sve privrednike. 

Zapošljavanje i preduzetništvo

Osnovni princip otvorene slobodne ekonomije baziran je na razvoju preduzetništva a samim tim na povećanju zaposlenosti u privatnom sektoru u jednom društvu.

Posebno ćemo se posvetiti promociji preduzetništva, zelene, plave i cirkularne ekonomije. Radićemo i promovisati preduzetništvo da postane stil života a ne ono što je danas, uglavnom strah i nesigurnost. Prvenstveni cilj, nas liberala, biće uključivanje preduzetništva u obrazovni sistem od najnižih nivoa.

Jedan od glavnih zadataka biće i kreiranje poreskog sistema koji će biti atraktivan za sve. Zalagaćemo se za smanjenje opterećenja na zarade zaposlenih, promjeni metodologije obračuna zarade te ćemo sa tim rasteretiti privrednike, kako bi kreirali dodatna radna mjesta. Samo sa ambijentom koji stimuliše otvaranje novih radnih mjesta, Crna Gora kao mali ekonomski sistem može da ide naprijed.

Neophodno je dodatno promovisati i razvijati koncept zelene, plave i cirkularne ekonomije na sjeveru i jugu Crne Gore koji ima posebno veliki potencijal za razvoj. Razvoj ovih grana ekonomije  i digitalizacija tržišta predstavljaju i prioritete privrednika EU, te samim tim moramo pratiti korak sa njima i pokušati da budemo u toku sa istim, kako ne bi nakon ulaska u EU naša privreda doživjela negativna kretanja.

Radićemo na promociji ženskog preduzetništva koje u Crnoj Gori ima veliki potencijal a danas je na veoma niskom nivou razvoja.  

Informaciono društvo

Da bi Crna Gora ostali u korak sa EU trendovima neophodno je dodatno raditi na promociji i poboljšanju informacionio komunikacionih tehnologij u Crnoj Gori. Neosporna je činjenica da su danas privredni trendovi uslovljeni digitalizacijom, stoga je jasno da bez nje preduzeća i preduzetnici ne mogu biti konkurentniji.

U cilju postizanja veće transparentnosti i inkluzije u proces donošenja odluka, a sa druge strane olakšavanja poslovanja preduzetnika, liberali će se zalagati za povećanje elektronske sofistikacije u cilju dalje implementacije i unapređenja elektronskih servisa, kako za građane tako i za privredu. Trenutno nivo razvijenosti ovih servisa je između 50-60%. Naš cilj je da u narednom periodu bude 100%.

Da bi ovi servisi zaživjeli, uporedo moramo raditi na jačanju informatičke pismenosti svih građana Crne Gore. Ovo treba da bude zadatak svih, obrazovnih institucija, političkih partija, nevladinog sektora.

Moramo dodatno investirati u istraživačke centre i unapređenju informaciono komunikacionih tehnologija, na taj način, stvorićemo ambijent da Crna Gora postane atraktivno tržište za najveće svjetske istraživače i da budemo lideri u razvoju savremenih tehnologija. 

Snažna Evropa

Slijedićemo osnovne principe i ideale nove Evropske unije, koji pružaju novu viziju Evrope i trebaju da budu vodilja u našem radu, planiranju i djelovanju. Vjerujući u slobodniju, napredniju i federalniju Evropu, zajedno sa našim liberalnim prijateljima iz država Evrope i svijeta, radićemo na politikama i idejama koje doprinose takvom cilju.

Ne odustajemo od borbe protiv populizma, nacionalizma, politike mržnje, agresije i ekstremizma a najbolji zajednički odgovor na takve prijetnje slobodnom društvu jeste više Evrope, slobode i liberalizma, otvorenost granica, tržišta i društva.

Funkcionisanje jedinstvenog tržišta i dodatno umrežavanje ekonomija i poslova građana Evrope, djelovanje kroz konkretne projekte u konkretnim oblastima uz manje birokratizacije i etatističkog pritiska pomoći će zbližavanju društava i ljudi i Evropi. Oslobađanje od nacionalnih stega, regula i administrativnih prepreka, otvoriće neslućene šanse za sve. Ovo je, uvjereni smo od posebnog značaja za Crnu Goru čije članstvo u EU je neophodno obezbijediti u narednom petogodištu. Iako mala država, Crna Gora i njeni liberali uvijek ce biti dio takvog procesa i snazna podrška daljoj bobri protiv populizma, nacionalizma i unižavanja dostojanstva slobodnih ljudi.

 

VI Redovna Konferencija LPCG

Vatroslav BELAN, predsjednik

U Podgorici, 24. VI 2023.

 

 

anas, 26. maja 2012., u Podgorici održana je sjednica Glavnog Odbora Liberalne Partije. Na sjednici je razmatrana politička situacija u Crnoj Gori i započete su pripreme za organizaciju I međunarodne konferencije Liberala pod nazivom „Sekularizam i građanska emancipacija u Jugoistočnoj Evropi“, koja će se održati od 6. do 8. jula u hotelu „Queen of Montenegro“, Budva. Liberalna partija će ugostiti pretstavnike ALDE (Asocijacija liberalnih demokrata Evrope), među kojima će biti poslanici u Evropskom parlamentu, kao i lideri Liberalnih partija Jugoistočne Evrope. Konferencija će se održati pod pokroviteljstvom holandske Liberalno socijalne stranke D66 i regionalne organizacije Liberala LIBSEEN. Uz pomoć evropske liberalne porodice, Liberalna Partija će sa ovog skupa započeti kampanju za predstojeće parlamentarne izbore i lokalne izbore u Kotoru.

 

Na sjednici su analizirani nedavno održani lokani izbori u Tivtu. Odato je priznanje Opštinskom Odboru u Tivtu, koji je u koaliciji sa grupom građana pod nazivom „Liberalno građanska alternativa“, osvojila 5% podrške izašlih birača. Na sjednici najvišeg partijskog tijela raspravljalo se i o drugim pitanjima iz njegovog djelokruga rada.

 

Služba za informisanje javnosti

 

Portparol Liberalne Partije,

 Zdravko Šoć


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me