• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

LP i Juventas: 84% maloljetnika probalo drogu, država nema odgovor

Danas je u nastavku međunarodne kampanje “Pruži podršku, a ne kažnjavaj”, koja se po prvi put održava u Crnoj Gori, održan sastanak aktivista NVO Juventas i Mladih Liberalne partije u Bijelom Polju.

Mladi iz Bijelog Polja, kao i prethodnog dana mladi iz Bara, su naglasili da je najveći problem nedostatak kvalitetnog rada sa njihovom generacijom u Crnoj Gori. Smatraju da je nedovoljno razvijen sistem podrške mladim ljudima koji počinju da eksperimentišu sa psihoaktivnim supstancama u sve ranijem uzrastu, da su postojeći servisi veoma malo prilagođeni mladima, te da je nivo stigme i diskriminacije mladih ljudi koji traže pomoć izuzetno visok, što direktno utiče na opadanje broja onih koji se obraćaju institucijama sistema, odnosno na povećanje broja mladih koji imaju problem sa zloupotrebom psihoaktivnih supstanci.

Monstatovi podaci o popisu stanovništva iz 2011. godine pokazuju da u Crnoj Gori živi 145 126 osoba mlađih od 18 godina, što čini 23,4% ukupnog broja stanovnika, dok je 34,3% ukupnog broja stanovnika mlađe od 25 godina, odnosno skoro polovina (48,7%) stanovništva Crne Gore je mlađa od 35 godina.

Prema posljednjim međunarodnim ESPAD istraživanjima koje je u Crnoj Gori 2008. i 2011. godine sproveo Institut za javno zdravlje primjetan je blagi, ali kontinuirani porast upotrebe psihoaktivnih supstanci među srednjoškolcima. Dok je po rezultatima iz 2008. godine ukupno 5% učenika koristilo psihoaktivne supstance, u 2011. godini je taj procenat porastao na 7%. Najčešće korišćene supstance među srednjoškolcima su inhalanti, sedativi/trankvilizeri i marihuana. Upotreba kanabisa je porasla sa 3% u istraživanju iz 2008. godine na 5% u istraživanju iz 2011. godine, isto kao i sedative, dok je inhalante u 2011. godini koristilo 6% u odnosu na 3% u 2008.

Sa druge strane, NVO Juventas je tokom maja 2015. godine sproveo ispitivanje među aktivnim korisnicima droga, na uzorku od 100 osoba mlađih od 30 godina, koje koriste servise zdravstvene i socijalne zaštite ove nevladine organizacije u Podgorici. Zabrinjavajući podaci pokazuju da 84% ispitanika prvi put probalo psihoatkivne supstance u periodu dok su bili mlađi od 18 godina, a čak 44% njih u uzrastu mlađem od 15 godina starosti. 81% ispitanika injektira PAS (uzima droge preko igle i šprica), dok je 63% njih počelo na ovaj način uzimati PAS dok su bili mlađi od 20 godina, čak 32% dok su bili maloljetnici, odnosno 3% dok su bili mlađi od 15 godina. Ispitanici su u posljednje dvije godine najčešće koristili: 90% heroin, 79% marihuana, 71% tablete, 66% subotex/ suboxone, 45% kokain.

Učesnici ispitivanja tvrde da su se u 59% slučajeva obratili institucijama za pomoć i liječenje, da je 11% njih to uradilo dok su još bili maloljetni, ali se samo 55% ukupnog broja i liječilo. Navode da su u 47% slučajeva imali podršku porodice tokom liječenja, ali i da im je u 30% slučajeva nedostajala potrebna podrška psihologa tokom liječenja, kod 47% slučajeva podrška psihijatra, dok je u 33% slučajeva izostala psihološka podrška porodici zavisnika tokom liječenja.

Dok je 65% ispitanika osjetilo stigmu i diskriminaciju u institucijama zdravstvene (92,3% onih koji su se tako izjasnili) i socijalne (7,7%) zaštite, čak 95% ukupnog broja ispitanika smatra je potrebno inovirati postojeće programme liječenja i podrške korisnicima droga, a 83% misli da postojeći programi nijesu ni najmanje prilagođeni mladim osobama.

Prikazani podaci oslikavaju nedostatak adekvatne podrške mladima koji koriste droge, kao i njihovim porodicama. Ostaje nam da se zapitamo: Koliko je nas koji u porodici ili među prijateljima nema nekoga ko koristi psihoaktivne supstance? Koliko je naših poznanika kojima je potrebna podrška i pomoć? Da li znamo na koje institucije sistema treba da ih uputimo? Da li smo sigurni da će maloljentik koji koristi heroin dobiti adekvatnu podršku?

Odgovore na ova pitanja treba da da doslijedna implementacija strateških dokumenata u oblasti droge za koju Crna Gora u kontinuitetu ne izdvaja budžetska sredstva.

Mladima i djeci koja koriste droge je potrebna podrška, ne kažnjavanje, kako bi i oni i njihove porodice izašli iz problema zavisnosti.

Tijana Žegura, direktorka programa smanjenja štete NVO Juventas

Ammar Borančić, predsjednik Mladih Liberala Crne Gore


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me