• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Rabrenović: Podgorica uprkos krizi nastavlja investicione i razvojne planove

Glavni grad Podgorica i pored krize u ekonomiji Crne Gore uzrokovane ograničenjima koje je donijela pandemija korona virusa u velikoj mjeri realizuje sve planirane investicije, priprema se za otpočinjanje novih projekata i preduzima sve aktivnosti da građanima Podgorice poboljša uslove života i rada. Svoj doprinos ovome značajno daju preduzećačiji je osnivač Glavni grad koja kroz obavljanje javne funkcije u potpunosti ostvaruju svoje osnovne programske ciljeve.

Rebalansom budžeta za 2020. godinu predviđeno je umanjenje ukupnih prihoda za 4,38% i kapitalnog budžeta za nešto više od 8% što se ne bi trebalo značajnije negativno odraziti na realizaciju započetih kapitalnih investicija u Glavnom gradu.Sve obaveze na rashodnoj strani budžeta u potpunosti se servisiraju bez vidljivog kašnjenja što će biti od posebnog značaja u drugom dijelu fiskalne godine kada će na iskušenju biti održivost i elastičnost javnih finansija.Za Podgoricu kao grad koji se strateškim dokumentima predviđa ubrzanu modernizaciju od neprocjenjivog značaja je da sve investicione aktivnosti budu realizovane u planiranim rokovima kako bi se time osigurao kontinuitet razvoja pratećih i povezanih poslovnih, društvenih i socijalnih aktivnosti.

Donošenjem Odluke  o  ublažavanju finansijskih posljedica korona virusa Glavni grad je pružio u okvirima zakonskih mogućnosti podršku privrednim društvima Podgorice. Time je Glavni grad privrednicima iz sektora uslužnih djelatnosti značajno supstituisaogubitke nastale negativnim uticajem koronavirusa.

Usvajanjem razvojnog plana za Biznis zone na teritoriji Glavnog Grada Podgorice potvrdiće se opredjeljenje gradske uprave da se privrednim društvima koja žele da posluju u realnom sektoru stvore svi neophodni uslovi za nesmetan rad, a infrastrukturnim opremanjem doprinese da period potreban za realizaciju neke od poslovnih ideja bude što je moguće kraći. Vjerujem da će ukoliko se istraje na ovom projektu to biti jedan od dominantnih pravaca razvoja ekonomije u Podgorici što će ovaj grad svrstati u grupu razvijenih gradova i što je još značajnije doprinijeti smanjenju nezaposlenosti na jednoj strani i uvećanjem izvornih prihoda u budžetu Glavnog grada u dugom roku na drugoj strani. Industrijska zona može postati jedan od prepoznatljivih pečata Podgorice i omogućiti reindustrijalizaciju Glavnog grada zasnovanu na savremenom i održivom konceptu ekonomskog razvoja.

Uzevši u obzir prisustvo ograničenja u poslovanju najvećeg broja privrednih društava uzrokovanih koronavirusom  ostvarenjem budžeta Glavnog grada u prvoj polovini godine u najvećoj mjeri moramo biti zadovoljni.

Jovan Rabrenović,

Predsjednik Odbora LP Glavnog grada Podgorica i odbornik


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me