• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

DEKLARACIJA O DIJASPORI

Liberalna partija Crne Gore prezentira javnosti “Deklaraciju o dijaspori“ koja je nastala kao odgovor na izraženu sveprisutnu želju i težnju ucvršćivanja postojećeg i izgradnje novog koncepta dvosmjernih odnosa matične zemlje i dijaspore, odnosno, svih onih koji potiču iz Crne Gore, a u različitim periodima i pod raznim okolnostima su je napustili. U pripremi i izradi Deklaracije korišćeni su primjeri najbolje prakse država, koje su lideri u ovoj prilično kompleksnoj i zahtijevnoj oblasti.

Konceptom Deklaracije predviđene su aktivnosti, koje za cilj imaju zauzimanje adekvatnog, zasluženog, mjesta crnogorske dijaspore u institucionalnim i vaninstitucionalnim, vjerskim i kulturnim subjektima Crne Gore. Crnogorska dijaspora je brojčano mala, ako se uporedi sa drugim državama, ali je kvalitetno iznad i najbrojnijih dijaspora. Dokazi za to su brojni uspješni naučnici, poslovni ljudi, umjetnici, sportisti koji u zemljama, u kojima žive pružaju nemjerljiv doprinos njihovom razvitku i pozicioniranosti, u globalnim okvirima. Sagledavajući, trenutni, nivo saradnje Države kao matice, sa našim iseljenicima zaključuje se, više nego, očigledno da je i nivo i intezitet komunikacije nedovoljan i neefektivan. Ovo dodatno dovodi do jačanja osećaja otudenosti i ”izolovanosti” članova dijaspore od matice i usporava, ili čak, spriječava njihovu socijalno-kulturološku povratnu spregu sa rodnim krajem.

Ekonomske i kulturne veze pripadnika dijaspore, njihova specijalistička znanja i iskustva rada i življenja, u zemljma EU, mogu, a i moraju, da daju veliki doprinos u procesu ispunjavanja uslova po pojedinim pregovaračkim poglavljima. Zato pozivamo nadležne institucije Crne Gore, da otpočnu promptnu komunikaciju sa udruženjima naših gradana, u inostranstvu, kako bi ih uključili, u skladu sa njihovim mogućnostima, u pregovaračke timove. Na taj način ce se poboljšati kvalitet i otkloniti neki od nedostataka, koji su sasvim evidentni u dosadašnjem periodu. Liberalna partija ce se angažovati na permanentnoj i kontinuiranoj, po potrebi, dnevnoj komunikaciji sa našim iseljeničkim društvima, kako bi doprinijela boljem međusobnom povezivanju i razumijevanju matice i dijaspore.

U fokusu Deklaracije o dijaspori su akcije, koje ce suštinski predstavljati paradigmu za sve što se u budućnosti bude radilo na polju revitalizacije i osnaživanja veza i postizanja sinergije izmedu Crne Gore i njenih iseljeničkih društava. Te akcije su implementacija “mrežne ekonomije”, izrada baze podataka (sportista, naučnika, političara, medija itd), po svim relevantnim profesijama, strukama i ostvarenim etabliranim dostignućima, te spajanje sa sličnim domaćim subjektima. Sportisti, kao najbolji personalni brendovi Crne Gore, a posebno oni koji nastupaju u klubovima, u drugim državama, trebaju biti uključeni u Agende Ministarstva održivog razvoja i turizma prilikom prezentacija naših kapaciteta na svjetskim sajmovima turizma i ekologije. Svake godine, u Crnoj Gori, organizovati biznis forume uspješnih crnogorskih poslovnih ljudi u dijaspori i na taj način vršiti podsticaj povećanja međusobne privredno-investicione saradnje i takođe kreirati zajedničku platformu kojom ce oni, u saradnji sa lokalnim samopravama gradova iz kojih potiču i gradova u kojima trenutno žive, razviti nove projekte za razvoj domaće lokalne samouprave. Za povratnike, koji se opredijele da ulažu kapital u Crnu Goru, stimulativnim mjerama omogućiti da za svako novootvoreno radno mjesto, u vidu poreskog olakšanja, na plate zaposlenih za prvih pet godina, a za ulagače, odnosno, njihova preduzeća oslobadanje od poreza na dobit, u trajanju od pet godina od početka obavljanja djelatnosti i njihove registracije. Deklaracijom se prijedlaže da se na nivou Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Protokolom pośete svih zvaničnih crnogorskih delegacija ustanovi obaveza njihovog susreta sa prijedstavnicima dijaspore.

Liberalna partija će, u narednom vremenskom periodu, upoznati domaću javnost i javnost u dijaspori sa Deklaracijom i načinima kako pojedine njene segmente treba sprovoditi u praksi i implementirati riješenja koja su njom predviđena.

U skladu sa Deklaracijom Liberalna partija Crne Gore uradiće sve, što je u domenu njenih mogućnosti, da bi vratili povjerenje dijaspore, u matičnu državu, poboljšali položaj dijaspore i naših građana u  zemljama u kojima žive, ojačali pozitivne percepcije u domaćoj javnosti o značaju dijaspore u regionu i izvršili umrežavanje iseljeničkih društava sa organizacijama i institucijama u matičnoj državi.

 

mr Jovo Rabrenović

mr Jovan Rabrenović

 

Podgorica, septembar, 2013. godine


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me