• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

LP Podgorica: Radno vrijeme ugostiteljskih objekata u stambenim zgradama ograničiti

Odbor Liberalne partije Glavnog grada - Podgorica će u najskorije vrijeme pokrenuti inicijativu za izmjenu Odluke o radnom vremena na teritoriji Glavnog grada. Preciznije, predložićemo izmjenu člana 13 stav 2 pomenute Odluke kojom će biti zatražena izmena radnog vremena ugostiteljskih objekata. Ova planirana izmjena se, prije svega, odnosi na ugostiteljske objekte koji se nalaze u stambenim zgradama ili drugim objektima kolektivnog stanovanja.

U prethodnom periodu Liberali Glavnog garada su organizovali susrete sa građanima Podgorice kako bi utvrili koji su to problemi koji najviše utiču na kvalitet života u Glavnom gradu. Značajan broj prigovora građani su iznijeli na veliku buku iz ugostiteljskih objekata - kafića i noćnih klubova koji su smješteni u stambenim zgradama ili njihovoj neposrednoj blizini. Ovaj problem je posebno izražen u starijim stambenim zgradama u kojima nijesu postojali poslovni prostori već je naknadnim pretvaranjem stanova u poslovne prostore i promjenom njihove namjene iz stambene u poslovnu funkciju omogućeno otvaraje pomenutim ugostitreljskih objekata.  Prijedlog koji ćemo iznijeti pred nadležne organe i Skupštinu Glavnog grada je da se izvrši revizija rješenja za pretvaranje stambenog u poslovni prostor u zgradama, kao i da se izmjenom Odluke o radnom vremenu na teritoriji Glavnog grada radno vrijeme za ugostiteljske objekte ograniči na period od 08h do 23h u zimskom periodu i od 07h do 23h u ljetnjem periodu bez mogućnosti produženja. Uz dodatni uslov da svi ovi objekti moraju imati apsolutnu zvučnu izolaciju bez mogućnosti propuštana buke koja će ugrožavati kvalitet života stanarima zgrada. Brojne su pritužbe građana sa koja smo razgovarali da se i tokom dana od muzike i buke teško može boravit a kamoli udobno živjeti u stambenim zgradama u kojim su smješteni ovi lokali.

Dodatni problem predstavljaju ugostiteljski objekti u kojima se priprema hrana i koji po pravilu nemaju uopšte ili imaju lošu izolaciju i ventilaciju kao zaštitu stanara od mirisa iz kuhinja ovih lokala. Nakon kontrole, svim ovakvim lokalima bi moralo biti naloženo da ili isprave nedostatke ili prestanu sa pripremanjem hrane u neadekvatnim uslovima.

Na ovaj način korišćenjem uporedne prakse drugih država koje su na isti ili sličan način riješile ove probleme i stanovnicima Glavnog grada će se omogućiti dovoljno vremena za nesmetani odmor jer će buka iz kafića i gužva koja nastaje oko njih na parkiralištima biti značajno smanjena pa čak i eliminisana.

Liberali kao dio odgovorne gradske vlasti će raditi sve što je u našoj moći da građanima Podgorice obezbijedimo adekvatne uslove za život i rad a jedan od prioriteta je svakako i rješavanje ovog problema sa radom ugostiteljskih i sličnih objekata.

Jovan Rabrenović,

Predsjednik Odbora Glavnog grada Liberalne partije Crne Gore


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me