• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

LP Kotor: Ima li korupcije u poslu sa pilotažom Luke Kotor?

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva svojim Rješenjem omogućilo je privatnom društvu „Boka pilot & tug services“ DOO iz Herceg Novog da na štetu „Luke Kotor“AD Kotor vrši poslove pilotaže u Bokokotorskom zalivu.

Ukidanjem Rješenja kojim je odobreno vršenje poslova pilotaže privatnom društvu stvorili su se uslovi da se u Upravnom postupku poništi predmetno Rješenje, a „Luka Kotor“AD Kotor obešteti za izgubljenu dobit od oko milion eura koju bi ostvarila, a koju je bespravno  pripala privatnom društvu.  

Postavlja se pitanje:ima li koruptivnih elemenata u ovom poslu?

Poništenjem Rješenja o dodjeli vršenja politaže privatnom društvu „Luka Kotor“AD Kotor jedina ispunjava uslove iz tendera kojeg je raspisala Lučka uprava  za dodjelu petogodišnje koncesije za vršenje poslova pilotaže kroz Bokokotorski zaliv.

 Na menadžerstvu je da pokrene postupak poništenja Rješenja o dodjeli poslova pilotaže i obeštećenja „Luke Kotor“

Realizacijom projekta za poboljšanje sigurnosti boravka kruzera u zaliv, kao i smanjenja štetnih utica na životnu sredinu stvorit će se realne šanse za dobijanje dugoročne koncesije „Luci Kotor“.

Kako je„Luka Kotor“vlsnik  lučkog terminala i lučke suprastrukture,a  nakon poništenja Rješenja o dodjeli poslova pilotaže privatnom društvu jedina ispunjava uslove iz tendera o dodjeli petogodišnje koncesije za vršenje pilotaže obezbijedila je povoljne uslove  za dobijanje dugoročne koncesije na operativni dio obale.

Kako je Opština Kotor većinski vlasnik „Luke Kotor“AD Kotor to je na lokalnoj vlasti da zaštiti interes luke a samim tim i interes opštine.

Vido Drašković,

Predsjednik OOLPCG Kotor i odbornik u SO Kotor


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me