• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

LP: Nije dobro što Zakon o planiranju i izgradnji centralizuje državu

Prijedlog Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata koji je predložila Vlada Crne Gore pojedinim svojim odredbama otvoreno centralizuje državu,sto je protivno liberalnim programskim načelima. Prijedlog u dobroj mjeri ugrožava autonomiju lokalnih samouprava,poništava važeće prostorno urbanističke planove na lokalnom nivou za koji se izdvajao ogroman novac građana/ki u prethodnom periodu i sužava polje moći donošenja odluka na mali broj pojedinaca, što sve skupa čini ovu veoma važnu oblast manje transparentnom i može dovesti do manjka demokratičnosti tih procesa. Dobro je što se novim zakonskim rješenjima smanjuju biznis barijere, podiže se na veći nivo zastita prostora uz normativnu deregulaciju i kodifikaciju propisa u ovoj oblasti.

Poslanik Liberalne partije Andrija Popović, na skupštinskom zakonodavnom Odboru ,zbog izrečenih rezervi nije podržao ovakav Prijedlog Zakona o planiranju i izgradnji, LP će pokušati u mogućoj mjeri, da amandmanski usmjeri finalnu verziju ovog Zakona, u najboljem interesu zaštite Ustava, demokratskih načela, i decentralizovane Crne Gore.

Zakon u mnogome nije precizan, ostavlja prostora za različita tumačenja i komplikovanje procesa koji je od nemjerljivog značaja za razvoj države a Prostorni plan kao njegov sastavni dio je vjerovatno najvažniji pravni akt poslije Ustava. Pored toga, pojedine odredbe ne korespondiraju sa načelima ustavnosti i zakonitosti, odnosno izazivaju sukob nadležnosti i nejasnoće kroz koliziju sa drugim zakonskim rješenjima,primjerice Zakonom o eksproprijaciji. Primorske Opštine ranije su oštećene oduzimanjem ingerencija u obalnom dijelu kojim gazduje Vlada preko JP Morsko dobro, koji godinama donosi programe postavljanja privremenih objekata u zoni morskog dobra, a ovim se taj proces dovršava.

Prostorno i urbanističko planiranje je ovim Zakonom prilično degradirano i nerazumno centralizovano u Ministarstvu održivog razvoja i turizma,u dobroj mjeri bez mogućnosti upliva struke i stručne kontrole, ukida se kontrola izrade planske dokumentacije i planiranje na nivou lokalne samouprave, što je u suprotnosti sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi koja je dio i crnogorskog pravnog sistema,prema našem Ustavu.

Liberali nijesu konstituenti Vlade i nijesu učestvovali u kreiranju i donošenju Prijedloga Zakona, vjerujemo da je novo zakonsko regulisanje ove oblasti neophodno i od velikog značaja za državu i njen održiv i ravnomjeran razvoj, ali baš iz tog razloga, neopodno je dublje, detaljnije i preciznije promisliti o rješenjima koja se nude, a ona moraju biti u najboljem interesu građana, profesionalnog pristupa i održivosti.

PR služba Liberalne partije


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me