• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

LP primila švedsku liberalnu fondaciju: Jedina smo partija liberalnog centra

Delegacija Liberalne partije sastala se sa predstavnicima švedske liberalne fondacije Center partije CIS i liberalne fondacije "Boris Divković" iz BiH, Miom Imelback i Anelom Lemeš. Oni su razgovarali o perspektivama dalje saradnje i jačanja liberalnih partija u regionu. U tom procesu posebno je važno jačanje uloge mladih i žena ali  i borba protiv korupcije i transparentna javna uprava.

Predsjednik LP Popović, naveo je da je Liberalne partija jedina partije liberalnog centra u državi i u Skupštini Crne Gore gdje su 2/3 stranaka ljevičarske i socijalističke a ostatak desničarske i nacionalne partije.

Predsjednik Mladih Liberala Ammar Borančić naglasio je važnost uključivanja mladih u procese donošenja odluka i ukazao da je Liberalna partija primjer kako se ophodi prema mladima i na koji način mladi mogu uticati na kreiranje javnih politika. Otvorenost političkih procesa prema mladima i njihovim stavovima jača liberalni i progresivni duh.

Oni su govorili i o mogućnosti realizacije zajedničkih projekata na temelju programskih liberalnih načela u cilju jačanja slobodnog društva, borbe protiv korupcije, manjinskih prava. Predstavnici LPCG naveli su da je Crna Gora napredovala u smislu ostvarivanja građanskih prava i sloboda i da se očekuje da bi Crna Gora mogla pokrenuti postupak za članstvo u Evropskoj uniji već za 3 do 5 godina od danas.

PR služba Liberalne partije


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me