• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

LP Kotor: Vlast zadovoljava potrebe partijskih centrala a ne građana

Uči se na sopstvenim greškama! Pitanje je da li će građani Kotora nešto naučiti iz greške napravljene u oktobru 2016.g.dajući vlast ovoj raznorodnoj koaliciji?

Sigurno je da ova opštinska vlast neće ništa naučiti iz svojih grešaka, jer da bi se greška napravila mora se nešto raditi. Ova vlast je od građana tražila povjerenje kako bi zadovoljavala potrebe svojih centrala, a ne građana,koji su im dali povjerenje. Dovodeći kadrove iz drugih opština i postavljajući ih za vršioce dužnosti, kao i činjenica da o „uspjesima“ na opštinskom nivou i doprinosu pojedinih konstituenata vlasti vodi se polemika na nivou poslaničkih klubova  tih konstituenata a ne na nivou odborničkih potvrđuje činjenicu da o svemu odlučuju centrale a ne opštinski odbori.

No u čemu se sastoji njihov doprinos.

Ispunjenje  obećanja da će se boriti za vladavinu prava najbolje se vidi iz nalaza upravne inspekcije.

Uredno punjenje budžeta,čime se hvali aktuelna vlast i vodi polemika dva konstintueta ko ima veći doprinos,vrši se na osnovu projekcije i preduslova koje je stvorila bivša vlast.

Probleme u saobraćaju  su riješili tako što su djelimično izbrisali nekoliko pješačkih prelaza, pa se građani dovode u zabludu, postoji li ili ne postoji  na  tim mjestima pješački prelaz.

Program Rada i uređenje prostora za 2017.g. ,urađen od strane bivše vlasti , usvojila je nova vlast u aprilu tekuće godine.Svojim amandmanima ukinula je neke kapitalne projekte,kao što je izgradnja  podhodnik kod Kapetanije i žičare Kotor- San Đovani,a predložila svoja rješenja.Koliko su ta njihova rješenja bila kvalitetna i realna može se zaključiti iz činjenice da su i prije no što je počela realizacija programa predložili njegove  promjene .Kad će biti usvojene, pitanje je?

Mada se ne može govoriti o prekidu kontinuiteta sa predhodnom vlašću kad je jedan od konstituenata nove vlasti bio konstintuent i predhodne vlasti, a njen kadrovik bio podpredsjednik opštine i u ovom i predhodnom sazivu. Vjerovatno je to i bio razlog što je nova vlast usvoila sve strateške dokumente pripremljene od strane predhodne vlasti “poboljšana“ od strane nove vlasti.No koliko su ta „poboljšanja“ kvalitetna vidi se i iz toga da i prije no što su saživjela pretrpljet će izmjene i to na predlog njihovih autora.

Njihov rad karakteriše  kažnjavanje i diskriminacija uspješnih.Kako drukčije ocijenit činjenicu da VA Cattaro nije tretiran kao drugi sportski kolektivi prilikom dodjele sredstava za tekuću godinu,i ako njegove mlađe kategorije postižu najboljer rezultate kako na domaćem tako i na međunarodnom planu.

Predsjednik OOLPCG Kotor

Vido Drašković  


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me