• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

LP: Oslobodite dodatnih poreza poštanske pošiljke građana

Liberalna partija zahtijevaće da se građani oslobode dodatnih nameta i poreza na poštanske pošiljke, odnosno da se odbace izmjene Zakona o PDV koje predviđaju oporezivanje svih pošiljki preko 22 eura vrijednosti umjesto dosadašnjih 150 eura vrijednosti. Ovakav namet građanima neprihvatljiv je.

Slobodno tržište u demokratskoj državi predviđa što manje regulacija i nameta građanima u cilju što veće cirkulacije dobara, roba i usluga,odnosno pospješivanje trgovine i razmjene. Ovakva mjera Vlade samo će zaustaviti tržište, smanjiti promet robe i obeshrabriti građane da trguju sa inostranim tržištem.

Ovo je posebno važno za online trgovinu koja je, konačno, snažnije zaživjela u Crnoj Gori i koja je odraz modernih svjetskih tokova i jačanja informatičke kulture u društvu. Roba i dobra koja građani trguju na takav način prelaze cifru od 300 hiljada artikala što je dokaz svrsishodnosti ovakve trgovine i uspješnosti slobodnog online tržišta. Ovakvu robu građani pretežno koriste za ličnu upotrebu i nonsens je da na robu takvog karaktera bilo ko pridodaje carinske i poreske namete.

Liberali kao jedina partija centra i liberalno demokratske profilacije u Skupštini Crne Gore, djelovaće u skladu sa procedurama i mogućnostima u cilju očuvanja dobra građana i slobodne trgovine.

Portparol Liberalne partije,

Ammar Borančić

PR služba LPCG


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me