• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

LP i Savez slijepih: Obesmišljen Zakon i deklaracije na brajevom pismu

Liberalna partija i Savez slijepih na danas održanom sastanku ocijenili su da je neprihvatljivo nepoštovanje Zakona o zaštiti potrošača i odredaba o deklaracijama na brajevom pismu za osobe oštećenog vida.

Andrija Popović i Goran Macanović navode da je ideja obilježavanja osnovnih životnih namirnica, prehrambrenih proizvoda,  alkoholnih i bezalkoholnih pića i sredstava za higijenu  obesmišljena usvajanjem Pravilnika koji propisuje samo dva proizvoda i to tečni deterdžent za pranje odjeće i posuđa i šampon za kosu. Odredbe ovog Pravilnika koje je donijelo Ministarstvo ekonomije dodatno su diskriminatorne jer se odnose samo na proizvode veće od 0,5 litra a obavezno je obilježavanje samo 1/5 proizvoda i to u prodajnim objektima koji su veći od 500 metara2.

Ovakve odredbe obesmišljavaju duh Zakona i suštinu njegove primjen. Ministarstvo u saradnji sa civilnim sektorom i korisnicima mora promijenti Pravilnik i upodobiti ga realnim potrebama i zadovoljenju osnovnih životnih potreba slabovidih i slijepih lica.

Liberali ponavljaju da je ovakav Zakon avangardan i ogroman iskorak za osobe oštećenog vida ne samo u Crnoj Gori, nego i u regionu i Evropi. Baš zato, društveno odgovorno poslovanje mora biti prepoznatljiva i snažna crta crnogorskog tržišta i preduzetnika, a indikator za takvo odgovorno poslovanje biće upravo štampanje ovakvih deklaracija.

Macanović je u ime Saveza slijepih upoznao poslanika LP Popovića i saradnike o drugim problemima sa kojima se suočavaju lica sa invaliditetom. Posebno je naglašena važnost izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti. Važnost prava na ličnu invalidninu i potrebe propisivanja naknade za roditelje sa invaliditetom zaslužuje dodatno preciziranje i imaće dužnu pažnju Liberalne partije i civilnog sektora.

PR služba LPCG


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me