• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

70. Kongres Liberalne Internacionale: Novi liberalni manifest

Liberalna partija Crne Gore učestvuje na Kongresu Liberalne Internacionale Jubilarni 70. kongres najveće i najmoćnije političke asocijacije liberala na svijetu održava se u Andori od 18. do 21. maja. Kongres će okupiti preko 200 delegacija i lidera svih liberalnih partija svijeta.

Predsjednik LP Andrija Popović predstaviće u Andori kandidaturu crnogorskih liberala za punopravno članstvo u Liberalnoj Internacionali koje bi Kongres, nakon što je LP bila pridruženi član, trebao da potvrdi.

Oni će promovisati novi liberalni put i politiku za sve narode i građane svijeta kroz novi politički manifest koji prepoznaje potrebe i interese svih država iz koje članice dolaze, pa i Crne Gre. Novi program liberala utemeljen je na nekoliko ključnih principa, stalni napredak čovječanstva, siguran i bezbijedan svijet i život svih ljudi, jednake mogućnosti za napredovanje i sreću svima, a posebno se odnosi na oblasti ljudskih prava, obrazovanja, zdravstva i preduzetništva.

PR služba LPCG


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me