• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Liberali traže produženje roka za studije po starom sistemu

Liberalna partija inicirala je produženje roka studiranja studentima Univerziteta Crne Gore koji su studije upisali po starom sistemu, za godinu dana,kroz izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju. Poslanik LP Andrija Popović podnio je Odboru za prosvjetu, nauku, kulturu i sport takvu incijativu na zahtjev studenata vise fakulteta koji su se obratili liberalima za pomoć.

Liberalna partija pokretala je i ranije pitanje mogućnosti produženja roka studiranja studentima Univerziteta Crne Gore  koji su započeli studije po studijskim programima koji su važili prije uvođenja Bolonjske deklaracije i takvi zahtjevi liberala do sada su većinski uvažavani u Skupštini.

Izmjene koje liberali predlažu predviđaju produženje roka za završetak studija po starom sistemu do kraja studijske 2017./2018. godine. Studenti koji su upisali studije po starom sistemu, imaće pravo da ih završe u skladu sa nastavnim planom i programom koji je važio u trenutku njihovog upisa na prvu godinu studija.

Ovakvo rješenje za veliki broj studenata koji zbog porodične, finansijske ili neke druge objektivne situacije nijesu uspjeli da dovrše studije upisane po starom sistemu od velike je važnosti. U suprotnom, oni bi mogli izgubiti mogućnost da finalizuju svoj višegodišnji trud i ulaganje u sebe, znanje i intelektualni život Crne Gore.

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Skupštine CG je najavio da će se o inicijativi blagovremeno izjasniti.

PR služba LPCG


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me