• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Na zahtjev Liberalne partije: Dječiji dodatak za materijalno ugrožene i naredne godine

Skupština Crne Gore usvojila je amandman Liberalne partije na izmjene i dopune Zakona o  socijalnoj i dječjoj zaštiti kojim je definisano da isplata dječjeg dodatka za osnovce i srednjoškolce čiji roditelji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje i ne primaju nikakava socijalna davanja počne da se isplaćuje od 1. jula 2017. godine.

 

Vlada je ranije u Prijedlog Budžeta za 2017. godinu predvidjela da se dječiji dodatak suspenduje u narednoj budžetskoj godini.

„Kako se radi o materijalno najugroženijem sloju društva,smatram da treba da se naknada za djecu koja pohađaju osnovnu i srednju školu,pod uslovom da im roditelji ne primaju socijalna i materijalna davanja  po bilo kom osnovu a nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje kao nezaposlena lica isplaćuje od 1.7.2017.g. a ne kako je predloženo od 1.1.2018. godine.“, naveo je poslanik LP Andrija Popović.

„Daje se dovoljno vremena da se napravi fiskalna procjena potrebnih sredstava zbog nepostojanja evidencije o broju roditelja koji ne primaju socijalna i materijalna davanja po bilo kom osnovu a nalaze se u evidenciji Zavoda za zapošljavanje kao nezaposlena lica.“ navodi se u tekstu amandmana liberala.
PR služba LPCG

 


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me