• 1
 • 2
 • 3
fb1  yt1 

Formiranje gradske vlasti u Kotoru zavisiće i od odnosa prema statusu Luke Kotor

mirza

U jeku predizborne kampanje, kako za državne tako i za lokalne izbore, u moru obećanja kako će se unaprijediti bolji život građana, ovih dana opet je i aktuelna priča oko Luke Kotor a.d. Očigledno je da izbjegavanje priče u lokalnom parlamentu o poslovanju ovog preduzeća iz raznoraznih razloga nije ugodna tema. Ne baveći se drugima, želim da naglasim, (a to i kotorska javnost zna) stav LP-a i moj lični u vezi Luke Kotor a.d. Taj stav jednostavno prenesen, znači da se ni pod koju cijenu ne mijenja status u vlasničkoj strukturi, a to je da podsjetim većinsko vlasništvo Opštine Kotor nad kapitalom u ovo preduzeću. Suština cijele priče je da Luka Kotor a.d. dobije na upravljanje operativnu obalu, čime priča o privatizaciji postaje besmislena. Buduća vlast u Kotoru, a za to će se LP Kotor zalagati, je da od prioriteta nove lokalne vlasti, kao i njeno formiranje, rješavanje pitanja koncesije za Luku Kotor. Uz dobijanje koncesije, naše zalaganje će biti da se unaprijedi ponuda i bolji uslovi za boravak brodova. Zbog građana Kotora i razjašnjenja ove jednostavne, a za ljude koji nemaju dobru namjeru prema Luci Kotor komplikovane stvari, je u sljedećem redosljedu poteza:

 1. Opština Kotor i Skupština opštine Kotor (uz ubjedljivu podršku vlasti i opozicije) sa rukovodstvom Luke Kotor, treba da inicira preko Ministarstva saobraćaja i pomorstva promjenu Zakona o Lukama koji bi usvojila Skupština Crne Gore. Tim zakonskim rješenjem obezbijedila bi se koncesija za Luku Kotor.
 2. Opština Kotor, kao većinski vlasnik kapitala od 57%, da uveća akcijski kapital kupovinom akcija od državnih fondova ili u kompenzaciji sa državom uvećati kapital u preduzeću.
 3. Zaustaviti unutrašnje slabljenje Luke Kotor, kroz način dodjele pilotaže trećim licima i na taj način spriječiti smanjenje dobiti preduzeća.
 4. Dividendu od dobiti, odlukom akcionara, ne davati u opštinski budžet već taj novac opredjeljivati za izgradnju i unaprijeđenje lučke infrastrukture za siguran vez brodova.
 5. Redovnim i urednim planiranjem, ne dozvoliti dolazak više kruzera u danu i na taj način će se olakšati život građana u Kotoru.
 6. Preduzeti sve mjere zaštite Bokokotorskog zaliva u saradnji sa Zavodom za Biologiju mora.
 7. Insistirati da se novac koji se uplaćuje Lučkoj upravi Crne Gore u visini cca 300 000 eura, kao i Upravi pomorske sigurnosti cca 1 000 000 eura vrati i uloži u lučku infrastrukturu i obilježavanje plovnog puta, kao i ulaganje u opremu za vanredne situacije.
 8. Obezbijediti siguran prelazak putnika sa brodova do Starog grada.
 9. Uskladiti visinu državnih i lokalnih taksi sa standardima koje su utvrđene u drugim lukama, kao i dinamiku donošenja istih.
 10.  Stvoriti uslove da se pored Luke Kotor aktivira i Luka Risan, po mogućnosti i pristanište Lipci, kako bi se rasteretio pomorski saobraćaj u kotorskom zalivu.

                                                      

Poštovani građani, Liberalna partija će se zalagati da se sve naprijed navedeno realizuje uz vašu podršku, jer ovi prijedlozi su realni, a ko će biti spreman da zajedno sa nama radi na ovim projektima znaćemo 16.oktobra. Kotor može bolje!

 

Mirza Krcić,

Kandidat za odbornika SO Kotor liste „Bokeški, crnogorski, evropski - Kotor može bolje! Andrija Pura Popović“


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me