• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Grbović: Liberali u Kotoru za slobodnu carinsku zonu

KOTOR MOZE BOLJE Andrija sa brojem

Liberali u Kotoru nude novi program vjerujući da Kotor zaista može bolje, a liberali su dokazani borci za najbolje interese našega grada i zasluženo ćemo voditi grad i u narednom periodu.

Smatrajući da centralizacija kao način upravljanja utiče na autonomnost, inicijativnost i efikasnost lokalne uprave, zalagaćemo se za razvoj decentralizacije i stvaranje sistema lokalne fiskalne autonomije visokog nivoa.

Obezbjeđivanje efikasne i svakom građaninu pristupačne mreže javnih službi i ustanova na lokalnom nivou kojima se štiti i unapređuje javni interes je posebno važno za liberale Kotora. Zato ćemo insistirati na izradu studije o reorganizaciji opštinskih javnih ustanova  i preduzeća, javnih službi.

Pokrenućemo inicijativu za reaktivaciju ideje o slobodnoj carinskoj zoni. Takođe ćemo se zalagati za održivi razvoj smještajnih turističkih kapaciteta i  razvoj izletničkog, marinskog, manifestacijskog, ruralnog, vjerskog  i sportskog turizma. Iniciraćemo izradu strategije razvoja poljoprivrede kako bi se prekinuo negativan trend u ovoj oblasti.

Goran Grbović

Kandidat za odbornika SO Kotor liste „Bokeški, crnogorski, evropski - Kotor može bolje! Andrija Pura Popović“


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me