• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Drašković: Uz podršku građana liberalima - Kotor može bolje

Kao osnovu za svoje političko djelovanje, na lokalnom nivou, Liberalna partija postavlja decentralizovanje države sa razvijenom lokalnom samoupravom. Javni poslovi u gradovima moraju da pripadaju vlastima koje su najbliže građanima, a donošenje odluka se mora prepustiti  onima kojih se to najviše tiče.

U proteklom periodu, kao dio opštinske vlasti, uložili smo mnogo truda i rada kako bismo Kotor učinili dostojnim mjestom za kvalitetniji život njegovih građana. Naši predstavnici, u gradskoj upravi i službama, su odgovorno i inicijativno obavljali svoj posao, a odbornici bili uvijek među prvima da autonomno iskažu svoj stav o svakom pitanju od interesa za aktuelni trenutak ili razvojni plan Opštine. Vršili smo i pritisak na državne organe da urade ono što je u njihovoj nadležnosti, a od interesa je za građane Kotora.

Smatramo da danas imamo bolje vodosnabdjevanje, unaprijeđen sistem upravljanja otpadnim vodama, stabilan sistem za upravljanje otpadom, razgranatu mrežu lokalnih saobraćajnica, uređene javne površine, javnu rasvjetu u gotovo svim naseljima u Opštini, grad sa proširenim kulturnim i turističkim sadržajima.

Posebno smo ponosni što su sredstva ravnomjerno ulagana u sva područja Opštine a posebnu brigu ćemo voditi o Risnu, Perastu ali i cijelom priobalnom pojasu od Kostanjice do Stoliva ali i predjelima koji nijesu uz more, posebno Grbalj.

Naravno, kao što u sportu uvijek može ˝bolje, više, snažnije˝, Liberali smatraju da BOKEŠKI, CRNOGORSKI, EVROPSKI KOTOR - MOŽE BOLJE . Ovo ćemo ostvariti uz vašu podršku i radeći zajedno sa svima koji će staviti interes grada ispred svog usko stranačkog ili ličnog interesa.

 Vido Drašković

Kandidat za odbornika SO Kotor liste „Bokeški, crnogorski, evropski - Kotor može bolje! Andrija Pura Popović“


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me