• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Liberali traže rješenje i koncesiju za Luku Kotor, dosta političkih igara

Kao član Odbora Direktora „Luka Kotor A. D.“ ispred većinskog vlasnika (Opština Kotor), a delegiranog od Liberalne Partije Crne Gore, moram da reagujem na posljednje saopštenje koje je poslato od strane nekog od članova Odbora direktora a potpisano kao jednoglasan stav cijelog Odbora direktora.

Pomenuto saopštenje ne predstavlja stav Odbora Direktora kompanije Luka Kotor A.D. obzirom da prilikom njegovog sastavljanja nijesam konsultovan i da sam preko medija obaviješten da je ono izašlo u javnost. Dakle to je stav pojedinca ili pojedinaca koji su bili upoznati i bili saglasni da se ono objavi.

Apsolutno sam protiv političkih igara koje se očigledno vode u predvečerje parlamentarnih i lokalnih izbora. Mišljenja sam da kompaniji kakva je Luka Kotor A.D. u sadašnjem trenutku najmanje što treba jeste javno sukobljavanje Menadžmenta, a sve radi sticanja sitnih političkih poena.

Kompanija se nažalost nalazi u vrlo teškom položaju i umjesto da javno zahtijevano da se krucijalno pitanje daljeg opstanka Luke što prije riješi, a to je KONCESIJA, mi se preko medija nadgornjavamo ko je bolji čuvar interesa Luke.  

Apelujem na sve, iako je vrijeme predizborne kampanje, da napravimo konsenzus i konačno obezbijedimo koncesiju, za Luku Kotor, a naše političke razlike prebacimo na polje koje rješavaju ostale životne probleme Kotorana koji nisu beznačajni. Bolje da se bavimo djelima, a ne praznom i mnogo puta ispričanom pričom.

Goran Grbović,

član Odbora direktora Luke Kotor delegiran od Liberalne partije


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me