• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Liberali ugostili Hajdukovića: Podrška za izmjene Ustava

IMG 20160701 121807

Predsjednik LP Andrija Popović i Generalni sekretar LP Esad Šainović, sastali su se danas sa čuvenim  crnogorskim naučnikom  svjetskog glasa – Draganom Hajdukovićem čiji društveni angažman nadmašuje nauku i analizira široke društveno-političke probleme.

Hajduković je, u tom smislu, predstavnicima liberala izložio svoju inicijativu za promjenu Ustava Crne Gore u dijelu organizacije referenduma i građanske inicijative. Liberali će, u  načelu, podržati i inicirati ovakav Prijedlog za izmjenu Ustava kako bi se građanima, kao jedinim nosiocima suvereniteta priznalo fundamentalno pravo da mogu ostvarivati vlast i neposredno putem održavanja referenduma.

U Trećem dijelu Ustava Crne Gore, koji uređuje oblike vlasti, predlaže se dopuna tačkom 9. – Neposredna vlast građana, koja će urediti pitanje referenduma i neposredne vlasti građana na lokalnom nivou. Oslanjajući se na osnovnu pretpostavku Ustava da je građanin nosilac suverenosti, ne može se konačna odluka o organizaciji referenduma ostaviti na volju 41 poslanika već se volja građana mora ispoštovati. Liberali će ovu inicijativu detaljnije analizirati i uputiti u dalju proceduru.

Popović i Hajduković razgovarali su i o najnovijim dostignućima u oblasti nauke i teorijama koje je Hajduković postavio kao najznačajniji crnogorski fizičar koji je djelovao i u CERN-u u Ženevi. Oni su razmijenili mišljenja i o aktuelnoj političkoj situaciji i perspektivi ekonomskog razvoja i investicija u Crnoj Gori.

PR služba Liberalne partije


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me