• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Vlada neće imati monopol nad omladinskom politikom

 

borancicpress rtcg.me

Mladi Liberali Crne Gore pozdravljaju inicijativu za usvajanje Zakona o mladima, vjerujemo da će on biti dobra polazna osnova za jačanje omladinskog rada i društvenog uticaja mladih. Želimo da skrenemo pažnju i na neophodnost izmjena Zakona koje će decentralizovati i ograničiti uticaj Vlade na kreiranje i sprovođenje politika za mlade a više nadležnosti prenijeti na same mlade. Vlada ne smije i neće imati monopol nad omladinskom politikom.

LP će amandmanskim djelovanjem proširiti slobode u djelovanju omladinskih organizacija i što manju zavisnost od Vlade koja mora biti samo koordinator omladinskog rada a ne nikako glavni akter omladinske politike. Jasno nam je da postoji želja i inicijativa mladih ljudi za promjenama ka drugačijem i slobodnijem djelovanju, a strah koji se može nametnuti samo će sputavati te procese.

Liberali zahtijevaju da se član 22. Zakona izbriše iz teksa Zakona. Ovaj član predviđa ograničenja političkog djelovanja omladinskih organizacija i zabranu osnivanja i pomaganja omladinskih oranizacija od strane političkih subjekata. Na ovaj način Vlada je, kao par ekselans politički i partijski organ, ostavila sebi kao ekskluzivnu nadležnost da utiče na političke tokove među omladinskim organizacijama i u omladinskoj politici. Onemoguvanjem drugih subjekata da na slobodnom tržištu ideja i djelovanja plasira svoje principe i filozofiju, Vlada pokušava da legitimiše sopstveni monopol nad omladisnkim organizacijama, što je nedopustivo.

Izmjenama člana 3. Prijedloga Zakona o mladima, amandmanom poslanika LP Popovića, navodi se da „omladinsku politiku sprovodi svaka organizacija mladih i organizacija za mlade koja djeluje u Crnoj Gori u skladu sa Zakonom“, dok je aktuelnim prijedlogom predviđeno da to budu samo državni i organi lokalne uprave.

Ammar Borančić,

Predsjednik Mladih Liberalna Crne Gore


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me