• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Liberali pozivaju da se preispita ustavnost Zakona o eksproprijaciji

PressLPCG

Crna Gora ne može biti potpuno slobodno i demokratsko društvo sve dok privatna svojina svakog građanina nije apsolutno zaštićena od svakoga, pa i od same države. Kreiranjem atmosfere u kojoj građani nemaju takvu sigurnost, dobijaju se samo loši rezultati u smislu utemeljenja slobodnog tržišta, promocije slobodne trgovine i konkurencije koja je osnov svakog ekonomskog napretka.

Prijedlog dopune Zakona o eksproprijaciji koji je predložila Vlada, suštinski je neustavan i ugrožava temeljna građanska prava i slobode. LP vjeruje u politiku koja se temelji na postulatima slobodnog pojedinca i privatne svojine, kao najvećim idealima modernog društva i države.

Neprihvatljivo je, zato, dovođenje vlasnika zemljišta na crnogorskom primorju, koji bi vjerovatno prvi pretrpjeli posljedice ovakvog zakonskog rješenja, pred svršen čin.

Čak i po cijenu zaštite javnog interesa, ne može se oduzimati privatna svojina protivno slobodnoj volji vlasnika, a sve pod prijetnjom prinudnog raseljenja u hitnom roku. Omogućavanjem državi takvih prava, kreiraćemo atmosferu nesigurnosti i neizvjesnosti u društvu u kojem će svaka privatna svojina biti podložna eksproprijaciji, odnosno, oduzimanju bez dodatnih objašnjenja.

LP je ranije pozvala stručnu javnost, privatne vlasnike i sve političke subjekte da sa posebnom pažnjom i profesionalnom odgovornošću pristupe analizi takvog Prijedloga dopuna Zakona, a Vladu da razmisli o dugoročnoj koristi za građane i demokratizaciju države.

Jedini način da zadovoljimo interese građana koji moraju biti na prvom mjestu ali i javne interese, jeste da, sa punim interesovanjem, djelujemo na ponuđeni Predlog dopune Zakona o eksproprijaciji.

PR služba Liberalne partije


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me