• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

LP: 9.maj i 15. novembar državni praznici

Liberalna partija predložila je izmjene Zakona o državnim i drugim praznicima kojima bi se kao državni praznici, osim Dana nezavisnosti 21. maja i Dana državnosti, 13. jula, utvrdili i 9. maj kao Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom ali i 15. novembar Dan ZAVNO, Zemaljskog antifašističkog vijeća Crne Gore.

Dan pobjede nad fašizmom jedan je od najznačajnijih praznika u evropskom kalendaru, obzirom da označava prelomni trenutak u kojem je i definisan budući izgled i put slobodne Evrope, ovaj dan se ujedno obilježava i kao Dan Evrope. Države članice i kandidati za članstvo u EU obilježavaju 9.maj - Dan Evrope, koji je ustanovljen kao sjećanje na Šumanovu deklaraciju kojom je, na ovaj dan 1950. godine,  započet proces evropskih integracija, kao najveće dostignuće evropskih naroda u težnji ka sreći i slobodi.

ZAVNO (Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja) Crne Gore i Boke je osnovan na zasjedanju narodnih predstavnika, održanom15. i16. novembra1943. godine uKolašinu. Kasnije ovaj organ prerasta u Crnogorsku antifašističku skupštinu narodnog oslobođenja, i donosi odluke kojima je izvršeno konstituisanje vlasti u Crnoj Gori kao federalnoj jedinici jugoslovenske državne zajednice. Na osnovu ovih odluka okončan je proces uspostavljanja i povratak crnogorske državnosti koja je izgubljena 1918. Na ovaj način postavljen je i temelj za ono što smo zaokružili u maju 2006. godine kao suverenu državu.

Prijedlogom zakona o dopunama Zakona o državnim i drugim praznicima uvode se dva velika datuma u kojima su Crna Gora i crnogorski narod  imala ogromnu ulogu u periodu Drugog svjetskog rata. 9. maj je dan  kada je Crna Gora bila na pobjedničkoj strani i to je dan koji se obilježava kao Dan Evrope. 15. novembar je dan kada je otpočeo proces povraćaja državnosti Crne Gore kao i  uspostavljanja parlamentarizma u Crnoj Gori.

Prijedlogom zakona o dopunama Zakona o državnim i drugim praznicima se uvode dva nova državna praznika i time se kompletira obilježavanje državnih praznika.

PR služba Liberalne partije

 


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me