• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Norma Zakona o zaštiti potrošača primjenljiva kroz saradnju

Savez slijepih je nevladina organizacija koja se bavi zastupanjem prava osoba oštećenog vida i radi na poboljšanju njihovog kvaliteta života. S obzirom da je nivo kvaliteta života, dostupnost usluga i servisa pod povoljnijim uslovima, jedna od sfera našeg djelovanja i rada, ovim putem želimo da se uključimo u dijalog i damo svoje sugestije u odnosu na normu novog Zakona o zaštiti potrošača.

Naime, u Nezavisnom dnevniku 'Vijesti', od 23.03.2014. godine objavljen je tekst pod nazivom – „LP stavila trgovce na muke: Brajevo pismo na artiklu ili kazna“. Tekst govori o odredbi novog Zakona o zaštiti potrošača, koja propisuje da se na svim proizvodima, naziv proizvoda i tekst sa deklaracije, trebaju štampati i na brajevom pismu. Sagovornice i sagovornici u tekstu, smatraju da su namjere Liberalne partije, koja je zaslužna za amandman koji je pridružen osnovnom tekstu Zakona, imali dobru namjeru, ali da je takva norma neprimjenljiva.

Upravo, u vezi s tim, mi smatramo suprotno i saopštavamo da se u saradnji sa Savezom slijepih i Resursnim centrom za asistivne tehnologije iz Nikšića, može ispoštovati Zakon i ta norma primijeniti na odgovarajući način. Zapravo, mi predlažemo da trgovci imaju obavezu da na svakom artiklu (proizvodu), kao što je slučaj u zemljama Beneluksa, štampaju samo njegov naziv na brajevom pismu, a da se ostali podaci koji su dio obavezne deklaracije štampa određeni broj brošura sa tekstom koji je sadržan u deklaraciji proizvoda. Takve brošure, prema našim sugestijama, nalazile bi se na polici (rafu u samoposluzi), po nekoliko brošura za  određeni proizvod, koje bi kupci oštećenog vida uzimali po potrebi besplatno uz kupljeni proizvod. Brošure bi se doštampavale po potrebi, s vremena na vrijeme, po povoljnim cijenama, u okviru resursa koje mi posjedujemo (brajev štampač i druga odgovarajuća oprema za štampanje u dostupnim formatima za osobe oštećenog vida).

Pošto smo na stanovištu da je norma pomenutog zakona i te kako primjenljiva, te kako smo raspoloženi za svaki vid saradnje i dijaloga, to vam se ovim putem obraćamo i pozivamo sve zainteresovane subjekte da zajedno sa informacijama i stručnim znanjem koje im nudimo, a kroz međusobnu komunikaciju i dogovore, pronađemo najbolja rješenja za punu primjenu ovog zakona. 

Savez slijepih Crne Gore

Izvršni direktor

Goran Macanović


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me