• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Održana prva konstitutivna sjednica Liberalne partije

Danas je u Podgorici održana konstitutivna sjednica novog saziva glavnog odbora LPCG, na kojoj se raspravljalo o političkoj situaciji  u Crnoj Gori i poziciji Liberalne partije u njoj.

Na prijedlog predsjednika Andrije Popovića izabrano je predsjedništvo LP koje će brojati 17 članova, po funkciji u njemu će biti predsjednik Andrija Popović, potpredsjednici Zdravko Šoć, dr Dubravka Vujičić, Satka Hajdarpašić, generalni sekretar Esad Šainović, kordinator mladih liberala Amar Borančić. Pored navedenih u predsjedništvu će biti: Goran Skrobanović, Vido Drašković, Marija Samarđžić, Blažo Rađenovič, Vaso Jablan, Luka Vučinić, Samedin Agović, Ragip Deljanin, Rajko Đurđić i Rade Perović.

Glavni odbor je verifikovao imenovanja savjetnika predsjednika Liberalne partije. Novoimenovani savjetnici predsjednika Liberalne partije su: dr Ivana Krivokapić, mr Jovan Rabrenović, Aleksandar Ljumović, Mirza Krcić, mr Jovo Rabrenović i Vatroslav Belan. U savjet Liberalne partije imenovani su: Milo Radonjić, Dimitrije Pejović, Vildan Jahić, Boris Jabučanin, Nasuf Korać i Violeta Vukosavljević.

Glavni odbor Liberalne partije je prihvatio prijedlog OOLP Cetinje o samostalnom nastupu na lokalnim izborima u Prijestonici Cetinje, koji će biti održani 16.11.2013. godine i usvojio odborničku listu sa kojom će liberali nastupiti na Cetinju. Ovlašćeno je predsjedništvo Liberalne partije da u saradnji sa OO LP Petnjica donese odluku o načinu izlaska na lokalne izbore u Petnjici.

Glavni odbor je rasprevljao i o ostalim pitanjima iz svoje nadležnosti.


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me