• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Crna Gora bez genetički modifikovanih organizama

 

Crna Gora je jedina ekološka država na svijetu i upravo od nje bi se očekivalo da bude globalni utemeljivač i pokretač  borbe protiv genetički modifikovanih organizama, odnosno genetički modifikovane hrane. Međutim, stvarnost je drugačija, u danu kada je širom svijeta održano na stotine protesta protiv ovog narastajućeg problema modernog društva, u Crnoj Gori ni glasa. Zabrinjava činjenica da niko u Vladi, i pored naših stalnih apela, na ovu temu nije usmjerio ni dio svojih aktivnosti. Ovo se posebno odnosi na Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja čija je odgovornost  i najveća tim prije što od njihovog rada zavisi zdravlje ukupne nacije.

Polazeći od pretpostavke da kvalitetan život determinira budućnost jedne nacije, a posebno, imajući u vidu da je Crna Gora zemlja sa velikim poljoprivrednim i stočnim resursima, liberali su prije više mjeseci pokrenuli inicijativu o donošenju Deklaracije “Crna Gora bez genetički modifikovanih organizama”. Stoga smo, u želji da podstaknemo nadležne institucije u zemlji, na IV Redovnoj konferenciji Liberalne partije Crne Gore, održanoj u septembru ove godine, jednoglasno usvojili deklaraciju koja bi trebala da bude okosnica one koju treba donijeti na državnom nivou. Na taj način liberali Crne Gore su, kao i mnogo puta do sada, dokazali da su pokretači i avangarda svih značajnih tema i dešavanja u pluralističkoj Crnoj Gori.

Deklaracijom, koja će biti ideja vodilja za sve slobodoumne i progresivne snage, predviđeneo je da državni organi nadležni za ovu oblast, na čelu sa Skupštunom Crne Gore, kroz usvajanje adekvatnih zakonskih normi, spriječe proizvodnju, promet i upotrebu živih genetički modifikovanih organizama, kao i prerađevina koje se posredastvom uvoznika mogu naći na crnogorskom tržištu. Ovom zabranom prometa mora biti obuhvaćen cjelokupan biljni i životinjski svijet namijenjen ljudskoj ishrani, ili namijenjen za uzgoj stoke i poljoprivrednih kultura. Jedino tako će se, ne samo, obezbijediti zdravija nacija, već će se sačuvati biljne i životinjske vrste koje su osnova dosadašnje zdrave poljoprivrede i ishrane, a kojima pod naletom jeftinijih genetički modifikovanih vrsta prijeti nestajanje.

Liberali, još jednom, zahtijevaju da se Crna Gora proglasi za teritoriju bez proizvodnje, gajenja, prometa i upotrebe genetički modifikovanih organizama i proizvoda od genetički modifikovanih organizama. Kompromisa sa zdravljem i budućnošću građana Crne Gore, barem kada su u pitanju liberali, neće i ne smije biti. Bez obzira na sve pritiske i argumente zagovornika genetički modifikovanih organizama ljudski život mora ostati najveća vrijednost kojoj će biti podređeni svi aspekti društvenog, političkog i ekonomskog života.

 

mr Jovan Rabrenović savjetnik predsjednika Liberalne partije za ekonomiju, finansije i budžet

 


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me