• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Liberalna partija će naredne sedmice otvoriti kancelariju i imenovati Izborni štab na Cetinju

Liberalna partija će naredne sedmice otvaranjem kancelarije i imenovanjem Izbornog štaba započeti kampanju za lokalne izbore koji će se u našoj Prijestonici Cetinju održati 16.11.2013.g. Očekujemo da će liberali ostvariti dobar izborni rezultat i vjerujemo da se bez nas neće moći formirati lokalna vlast, zbog duboke utemeljenosti u crnogorskom svetom gradu ali i političkog smjera koji zastupamo gotovo četvrt vijeka. Podsjećamo da smo na prethodnim lokalnim izborima na Cetinju 2010.g. nastupili u koaliciji sa Građanskom partijom i osvojili dva odbornička mandata. Do polovine oktobra 2013. na Prijedlog našeg Odbora na Cetinju, Predsjedništvo i Glavni odbor LP će donijeti konačnu Odluku o načinu izlaska na lokalne izbore na Cetinju ali i Petnjici i Mojkovcu.

Liberalna partija Crne Gore će posvetiti posebnu pažnju efikasnom i zakonitom funkcionisanju lokalne samouprave na novim i savremenim principima, kao obliku ostvarivanja neposredne demokratije građana. Zato je neophodna cjelokupna i sveobuhvatna reforma lokalne samouprave i posebno - poštovanje načela supsidijarnosti, proklamovanog u Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi, koje odgovara stavu liberala da se Odluke o načinu organizovanja života, moraju prepustiti u donošenju, onima kojih se to direktno tiče.

Takođe, posebno ćemo se zalagati da jedinice lokalne samouprave imaju kvalitetne prihode a Prijestonica Cetinje poseban status, jer samo tako mogu osigurati potrebe stanovništva na svom području, uz njihovu neposrednu kontrolu.

Cetinju je potreban drugačiji put i koncept razvoja, potpuno drugačiji od sadašnjeg. Demokratska, socijalno odgovorna, ekonomska i razvojna politika solidarnosti i daleko veće zaposlenosti.

Potrebna je izgradnja naše Prijestonice sa participativnom ekonomskom demokratijom, sa punim učešćem građana/ki. Optimalno i društveno odgovorno korišćenje svih resursa, ekonomija znanja, odgovornog i efikasnog javnog menadžmenta, politika održivog razvoja,među-generacijske solidarnosti, odgovorna ekonomija prostornih resursa.

                                  

                                   Informativna služba

                                     Jovana Jovićević

 


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me