• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Održan Predsjednički kolegijum Liberalne partije Crne Gore

Danas je u Podgorici održan Predsjednički kolegijum Liberalne partije Crne Gore na kojem je usvojen Prijedlog izmjena i dopuna Statuta i Programa Liberalne partije.  Prijedlog Odluke o broju i načinu izbora članova/ica koje kandiduju Opštinski i Inicijativni odbori. Predsjednički kolegijum je usvojio i Prijedloge Deklaracije o dijaspori, Deklaracije o podsticaju razvoja sjevera Crne Gore, Deklaracije o genetički modifikovanim organizmima i Deklaracije o ekonomskom razvoju Crne Gore.

Predsjednički kolegijum je konstatovao da su u predviđenom roku pristigle dvije kandidature za Predsjednika Liberalne partije Crne Gore i to kandidatura dosadašnjeg predsjednika Liberalne partije Crne Gore, Andrije Popovića i kandidatura Dragutina Martinovića iz Bara.

Predsjednički kolegijum će prijedložiti Glavnom odboru da usvoji Zaključke Predsjedničkog kolegijuma.

 

Portparol Liberalne partije Crne Gore

Zdravko Šoć


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me