• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Obavještenje o načinu podnošenja kandidature za Predsjednika LPCG

Predaja kandidatura za Predsjednika LPCG traje do 29.8.2013. do 24h.

 Potrebna dokumentacija za kandidaturu je:

  •  Kopija lične karte
  •  Kopija članske karte
  •  Program
  •  Dokaz o izmirenoj članarini (1.7.2013.)

 Sve kandidature moraju biti svojeručno potpisane od strane kandidata. Takođe, kandidature treba poslati na Sekretarijat partije, koji će iste proslijediti Predsjedništvu Skupštine (Predsjednički kolegijum).

 

Napominjemo da nepotpune i neblagovremene kandidature nećemo razmatrati!

 

S poštovanjem,

Esad Šainović

Gl. Sekretar LPCG


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me