• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Forum žena LP u Sarajevu: Pravna jednakost žena mora biti i suštinska u Crnoj Gori

Članice Foruma žena Liberalne partije boravile su na dvodnevnoj regionalnoj gender konferenciji u Bosni i Hercegovini koju je organizovala Fondacija "Boris Divkovic" i "Centre party international foundation".

Na ovom događaju jedan od panelista bio je generalni sekretar LP Esad Šainović, koji je prisutnima predstavio izazove i prepreke u politici sa kojima se susreću žene u Crnoj Gori i Liberalnoj partiji. Generalni sekretar je istakao kontinuitet LPCG u izražavanju jasnog opredjeljenja i stava na polju podsticanja rodne ravnopravnosti i borbe protiv bilo kojeg oblika diskriminacije na političkoj sceni, ali i u javnom životu. 

On je naglasio da mjerljivost rezultata mora biti u institucijama kako bi formalno pravna jednakost bila i suštinska jednakost u zastupljenosti žena u političkom, ekonomskom, kulturnom i socijalnom aspektu djelovanja u društvu.

Na dvodnevnoj konferenciji razgovaralo se o temama koje se tiču ravnopravnosti polova, diskriminaciji na osnovu polova, o ljudskim pravima, kao i međunarodnim standardima i mogućim pravcima djelovanja. Takođe, oni su diskutovali i o ekonomskom i političkom osnaživanju žena, kao i kako zaštititi žene od rodno zasnovanog nasilja i femicida.

 

PR služba LPCG 


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me