• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Održana, redovna, sjednica predsjedništva Liberalne partije

Sinoć je u Podgorici održana, redovna, sjednica predsjedništva Liberalne partije Crne Gore, na kojoj se pored analize, trenutne, političko-ekonomske situacije, u zemlji raspravljalo i oaktivnostima na pripremi IV redovne konferencije, zakazane za 14.09.2013. godine u Podgorici. Ocijenjeno je da organizacioniodbor konferenciju priprema u skladu sa preporukama vrhapartije, te je data saglasnost da se sa realizacijom predviđenih aktivnosti nastavi planiranom dinamikom.

Predsjedništvo partije zaključilo je da, još uvijek, nema uslovaza davanje preporuke Glavnom odboru, da se povratak ukoaliciju sa DPS-om stavi na dnevni red, kao i da, od straneDPS-a, za sada, nijesu ispunjene obaveze preuzete potpisanimkoalicionim sporazumom.

Predsjedništvo partije prihvatilo je da se u formi nacrta stavi najavnu raspravu “Deklaracija o prespektivama razvoja crnogorskeekonomije”, dokumenta koji će nakon usvajanja predstavljatistrateški dokumant Liberalne partije Crne Gore, kada su upitanju pravci razvoja crnogorske ekonomije u dugom roku.

Takođe, data je saglasnost da se 10.09.2013. godine u BiljelomPolju održi okrugli sto koji će za temu imati perspektiveodrživog razvoja sjevera Crne Gore, a na koji će biti pozvani svirelevantni činioci crnogorskog ekonomskog, političkog idruštvenog života.

Nadalje, predsjedništvo je informisano o veoma dinamičnojmeđunarodnoj aktivnosti foruma žena Liberalne partije CrneGore i koracima na formiranju Međunarodnog udruženja –Liberalna Alijansa žena.

Portparol LPCG,

Zdravko Šoć


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me