• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Formiranje Međunarodnog udruženja - Liberalna Alijansa žena

U Prištini je od 12. do 14. Jula, održan drugi modul Regionalne Akademije Žena Liberalki Jugoistočne Evrope na kojem su prusutvovale potpredsjednica Liberalne partije Dubravka Vujičić i koordinatorka za mlade Jovana Jovićević.

Neke od tema, kojima je dat poseban značaj, bile su vezane za  jačanje pozicije žena u politici, kao i socijalne teme – Nasilje nad djecom i ženama, Zapošljavenje i moguća pomoć koja je neophodna samohrananim majkama kao i Jačanje preduzetništva kod žena.

Akademiji su prisustvovale predstavnice foruma žena iz liberalnih partija – Velike Britanije, Holandije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije i Kosova.

Inicijativa koja je jednoglasno prihvaćena  od strane svih učesnica je formiranje Međunarodnog udruženja – Liberalna Alijansa žena.

Potpredsjednica LPCG

Dubravka Vujičić


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me