• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Samo slobodan pojedinac u slobodnom društvu može tragati za ličnom srećom

Liberali i liberalke, uvjereni da samo slobodan pojedinac u slobodnom društvu može tragati za ličnom srećom, u potpunosti podržavaju svako izjednačavanje prava manjina sa statusom takozvane većine i pozdravljaju najavljeno održavanje Parade ponosa u Crnoj Gori.

Liberalna partija smatra da je neophodna sveukupna i neupitna podrška svih nadležnih organa, institucija i nevladinih i političkih organizacija tom cilju kojem u ovom trenutku teže LGBTIQ osobe i asocijacije.

Liberali poručuju da je država, kao servis građana, obavezna da obezbijedi nesmetano održavanje najavljene Parade ponosa kao i sigurnost i bezbijednost svih njenih učesnika, a posebno apelujemo na građanstvo koje treba da pokaže visok nivo tolerantnosti koje je naše društvo uvijek imalo prema svim različitostima.

Na ranije održanom sastanku sa predstavnicima LGBT asocijacije Queer Montenegro, Liberalna partija je, kao prva politička partija u Crnoj Gori, izložila svoj stav koji u potpunosti podržava aktivnosti ove organizacije i dogovorila saradnju na ovom polju i u narednom periodu.

Stoga, liberali i liberalke pozivaju sve slobodne građane koji pripadaju takozvanoj većini, da pokažu puno razumijevanje za naše sugrađane i sugrađanke koji su drugačije seksualne orijentacije i da se u našoj državi ne stvara atmosfera netolerancije i neprijateljstva.

Potparol LPCG

Zdravko Šoć


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me