• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Poštovanje Ustava i jednakost svih građana/ki Crne Gore su osnovni principi LPCG

Kampanju obezbjeđivanja podrške političkih partija promociji i zaštiti ljudskih prava LGBTIQ osoba Crnogorska LGBTIQ Asocijacija „Kvir Montenegro“ započela je sastankom sa predstavnicima Liberalne partije Crne Gore, jedine političke partije u Crnoj Gori koja se svojim programskim djelovanjem direktno zalaže za zaštitu ljudskih prava LGBTIQ osoba u našoj zemlji. 

Aktivisti/kinje Kvir Montenegra i predstavnici/e Liberalne partije Crne Gore razgovarali su o trenutnim problemima i potrebama LGBTIQ zajednice u Crnoj Gori, planovima i aktivnostima „Kvir Montenegra“ na polju promocije i zaštite ljudskih prava LGBTIQ osoba s posebnim akcentom na inicijativu za usvajanje zakona koji će dovesti do punog pravnog prepoznavanja istopolnih zajednica u Crnoj Gori, ali i konkretnim aktivnostima koje će „Kvir Montenegro“ realizovati sa političkim partijama tokom sljedećeg perioda. 

„Liberalna partija Crne Gore svojim programom i Statutom kao i konkretnim djelovanjem na političkoj sceni Crne Gore zalaže se za kreiranje društva u kojem LGBTIQ osobe neće trpiti bilo koji oblik diskriminacije, uznemiravanja i nasilja i u kojem će biti jednaki/e građani/ke, u skladu sa Ustavom Crne Gore, Zakonom o zabrani diskriminacije i ostalim zakonima koji garantuju jednakost svih građana/ki Crne Gore. Liberalna partija Crne Gore vjeruje u pojedinačno ljudsko pravo i uvjereni smo da je slobodan pojedinac osnova društva. Zato svaka osoba mora da ima pravo da ispoljava svoju individualnost, bilo da se radi o etničkoj, religioznoj, polnoj ili seksualnoj. Liberalna partija je uputila punu podršku trenutnim i planiranim aktivnostima Crnogorske LGBTIQ Asocijacije “Kvir Montenegro”, saopštio je Predsjednik Liberalne partije Crne Gore Andrija Popović

„Liberalna partija Crne Gore pozitivan je primjer aktivnog i konkretnog zalaganja za zaštitu osnovnih ljudskih prava LGBTIQ osoba u Crnoj Gori, koji trebaju slijediti i ostale političke partije“ istakao je Danijel Kalezić, Predsjednik Upravnog odbora „Kvir Montenegra“. 

„Naša organizacija je odlučila da kampanju među političkim partijama započne upravo sastankom sa prestavnicima Liberalne partije Crne  Gore iz razloga što je ova politička partija imala hrabrosti da bude prva u Crnoj Gori koja se direktno javno založila za potpunu jednakost LGBTIQ osoba u našoj zemlji“ dodao je on. 

Saradnja između Liberalne partije Crne Gore i „Kvir Montenegra“ biće nastavljena u budućnosti konkretnim aktivnostima od kojih će početna biti organizovanje seminara u vezi sa ljudskim pravima LGBTIQ osoba za članove/ice Mladih liberala.

 

 

Liberalna partija Crne Gore                            „Kvir Montenegro“

Andrija Popović                                              Danijel Kalezić

Predsjednik                                                   Predsjednik Upravnog odbora

 

 


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me