• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Deklaracija o podsticaju razvoja sjevera Crne Gore

Liberalna partija Crne Gore će uskoro na svojim partijskim organima usvojiti prijedlog Deklaracija o podsticaju razvoja nerazvijenog područja sjevera Crne Gore. Ovom Deklaracijom će se, od države Crne Gore, zahtijevati  da se opštine na sjeveru Crne Gore moraju tretirati kao nerazvijeno područje na koje treba fokusirati aktivnosti državnih organa kako bi se nivo razvoja povećao u optimalnom vremenskom periodu. Cilj deklaracije je da se definišu stvarni problemi koji su doveli do zaostajanja u razvoju sjevernog dijela Crne Gore i da se primjenom odgovarajućih mjera u srednjoročnom vremenskom periodu situacija popravi, te da sjever Crne Gore bude lider u regionalnom razvoju nerazvijenih ili slabo razvijenih područja. Deklaracija je osnova za izradu Strategije održivog razvoja nerazvijenih opština na sjeveru Crne Gore, sistematično struktuirana i prilagođena komplementarnim prednostima pojedinih opština i područja koje obuhvataju. Strategija će sadržati dva segmenta, prvi usredsrijeđen na kreiranje paketa pomoći individualnim povratnicima na seosko područje, u formi besplatnih konsultantskih usluga i konkretne finansijske pomoći za otpočinjanje samostalnog biznisa i besplatne usluge monitoringa. Drugi dio Strategije će se odnositi na takođe, jasnu i unaprijed prema potrebama, definisanu pomoć opštinama i preduzećima koja su na njihovim teritorijama, ovđe se posebno misli na nekadašnja uspješna preduzeća kojih nedvosmisleno ima u sjevernom dijelu Crne Gore. Deklaracijom su obuhvaćeni sljedeći bitni segmenti u sferi ekonomskog života države: fiskalna politika, kreditna politika, politika državne pomoći prilikom zapošljavanja i otvaranja novih radnih mjesta, posebno bazirana na naše građane koji se iz dijaspore žele vratiti i ulagati u svoj rodni kraj, zatim investiciona i politika direktnih stranih ulaganja u nerazvijena sjeverna područja Crne Gore, posebno će biti targetirana područja u kojima postoji šansa za razvojem organske poljoprivrede, održivog turizma i ekološke zelene industije, prilagoditi prostorno planiranje u ovim opštinama prema preferencijama potencijalnih ulagača, ali bez devastacije biodiverziteta i prirodnih staništa divljih životinja. Osnovati solidarni fond za podsticaj razvoja sjevera Crne Gore po uzoru na slične organizacije u zemljama EU. Deklaracijom je predviđen razvoj marketinškog programa promocije specifičnosti i atrakcija sjevera Crne Gore s ciljem privlačenja potencijalnih greenfield investicija . U sklopu podsticaja stranih ulaganja predviđeno je stimulisanje kupovine postojećih postrojenja i preduzeća i preuzimanje kontrole nad njima, kako bi novi vlasnik upravljao efektivnije i efikasnije od prethodnog vlasnika.

Prema regulativi EU, državna pomoć određenim njenim regionim, u ovom slučaju sjeveru Crne Gore, predstavlja  dozvoljni oblig pomoći i ona se može vršiti kroz subvencije i poreske olakšice, odnosno oslobađanja, vlasničke udjele, državne garancije investitorima i zajmove pod povoljnijim uslovima od tržišnih. Ovo je jedan od stubova Deklaracije i bazična osnova na kojoj  Liberalna partija Crne Gore želi pomoći razvoju nerazvijenog sjevernog dijela Crne Gore, posebno u uslovima tranzicije i globalne ekonomske krize. Pružiti veću slobodu lokalnim samoupravama, odnosno sprovesti potpunu decentralizaciju i podsticati konkurentnost na svim nivoima, kako administrativnim tako i na realno ekonomskim je sljedeći akcenat iz Deklaracije Liberalne partije.

mr  Jovan Rabrenović član Odbora za ekonomiju, finansije i budžet LPCG


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me