• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Rast PDV-a najviše će pogoditi građane

Liberalna partija, se oštro protivi najavljenom povećanju stope PDV-a, sa 17% na 19%. Najavljeni, rast poreza na dodatu vrijednost od 2%, predstavlja  samo način da se popune rupe u “pregrijanom” budžetu, a ne nikako aktivnost koja će efektivno doprinijeti riješavanju akutnih problema  naplativosti PDV-a i nestabilnog priliva u budžet.

Rast PDV-a najviše će pogoditi građane i to posebno penzionere i socijalno najranjivije grupe, na koje i minimalno povećanje cijena utiče sa dvostruko većim negativnim efektom, a da i ne govorimo o psihološkom efektu “negativne piramide”. Ovim potezom Vlade Crne Gore smanjiće se realna vrijednost plata, penzija i svih ostalih primanja, jer će građani za isti iznos novca moći da kupe manje proizvoda i usluga, čija je cijena povećana, zbog rasta PDV-a. Takođe, će doći do povećanja cijene prosječne potrošačke korpe, jer će rast cijena pojedinačnih proizvoda i usluga, povećati zbir vrijednosti potrošačke korpe. Povećanje cijena proizvoda i usluga, poseban negativan efekat će imati na račune koje građani svakodnevno dobijaju od strane tzv. javnih monopolista koji vrše naplatu struje, vode, goriva, telefonskih impulsa. Koliko promjena  PDV-a može podići cijene robe i usluga zavisi i od trgovaca, koji će izvjesno svoje gubitke prevaliti na potrošače koristeći svoj monopolistički položaj. Na taj način cijene će porasti značajnije što će generisati ozbiljne i realne probleme građanima.

Na drugoj strani povećanje stope PDV-a, uticaće negativno i na preduzeća koja su uvoznici i koja imaju obavezu da avansno plaćaju PDV za uvezene proizvode jer će u startu morati da izdvoje više novca. Poseban negativan efekat povećanja PDV-a, će osjetiti turizam kao naša gotovojedina izvozna privredna grana. Uvećanje stope PDV-a usloviće povećanje cijena pansionskih i vanpansionskih usluga što će uticati na odluku potencijalnih turista da borave u Crnoj Gori. U ovoj situaciji turističkim radnicima preostaje jedino da na sebe prebace trošak povećanja poreza, što opet ne možemo nazvati podsticajem za razvoj turizma.

Liberalna partija, smatra da fiskalni sistem treba restrukturirati i uvesti strožiju disciplinu u naplati PDV-a, od poreskih obveznika, jer je evidentno da njegova sadašnja naplativost nije ni na približno zadovoljavajućem nivou. Izgleda da se nemoć da država sprovede poreske zakone na cijeloj svojoj teritoriji kompenzira povećanjem PDV-a, uz pretpostavke da će ga plaćati oni koji su to i do sada revnosno i ažurno radili, a da će one neplatiše koje su do sada izbjegavale da izdaju fiskalne račune i poštuju poreske obaveze to i od sada nastaviti da rade. Dalje, liberali smatraju da bi lokalnoj samoupravi trebalo dati ovlašćenje da suzbija "sivu" ekonomiju, jer jedan dionezaposlenih ostvaruje prihode, a da pri tom ne plaća nikakav porez državi. Takođe, prijedlažemo da se razmisli da se plaćanje poreza na dodatu vrijednost vrši poslije naplate faktura za robe i usluge.

Ne postoji logično i stručno mišljenje, kako kod značajnih domaćih, tako ni kod inostranih ekonomista, kojim se može potvrditi da efekti povećanja stope PDV-a, donose bilo koji benefit građanima, već nasuprot tome, dovode do niza izuzetno negativnih  lančanih reakcija u privrednoj, socijalnoj i političkoj sferi Crne Gore. Ono što je do sada bila jedna od konkurentskih prednosti Crne Gore povećanjem PDV-a će se pretvoriti u svoju suprotnost, investitorima ćemo nuditi da ulažu u zemlju u kojoj se porezi povećavaju u trenutku kada se sve zemlje regiona grčevito bore za povećanje nivoa stranih ulaganja i kada ni jedna od njih nije spremna na ovako afektivne poteze.Vjerovatno najgore od svega je najava povećanja PDV-a sredinom poslovne godine i dovođenje svih subjekata u haotičnu situaciju.

 

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet Liberalne partije

 Mr Jovan Rabrenović

 Mr Jovo   Rabrenović

 

 


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me