• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Za liberale/ke su crnogorski simboli vječni

pura lovcenac 1Kako se sporadično otvara priča o izmjenama crnogorskih državnih simbola, podižu se i tenzije, potpuno bezrazložno. U posljednjoj priči, koja se tiče eventualne izmjene grba i zastave, sam i sam učestvovao prije nekoliko dana, iako je više puta ponovljeno da je to nemoguće uraditi u zakonskoj proceduri i po Ustavu Crne Gore. Prvi uslov je relativno lako savladati jer Predlog za promjenu Ustava može podnijeti predjednik Crne Gore,Vlada ili najmanje 25 poslanika, drugi, da je Predlog za promjenu Ustava(čl.155) usvojen ako za njega glasa dvije trećine svih poslanika, mnogo teže,dok je treći uslov, a tiče se promjene državnih simbola, koji traži konačnu potvrdu na državnom referendumu dvotrećinske Odluke Skupštine, koju treba da podrži najmanje tri petine svih birača (sada oko 310 000 birača u Crnoj Gori), nemoguće ostvariti. (čl.157 Ustava)

       S druge strane, smatram da je jako važno da neko ko nije islamske vjeroispovijesti, principijelno progovori o izrečenim stavovima čelnika i funkcionera nekih partija, iako to nije u našoj državi ni malo politički profitabilno i uglavnom svi bježe sa tako „klizavog“ terena. Jasno je kako su na grbu i zastavi Crne Gore zastupljena samo hrišćanska obilježja, i gotovo četvrtina građana/ki islamske vjeroispovijesti u našoj državi je na neki način, diskriminisano. To je činjenica, iako to mnogim Bošnjacima/kinjama - Muslimanima/kama ne smeta, ne pridaju tome posebnu pažnju, bezbroj puta su to dokazali ljubavlju prema Crnoj Gori a naročito gotovo plebiscitarnom podrškom na referendumu o državnopravnom statusu naše države 2006.g. Nameće se teško pitanje, na koji način i da li uopšte postoji način, ovo ispraviti, dodavanjem islamskih ili skidanjem hrišćanskih obilježja sa državnog grba i zastave, iako je to u zakonskoj proceduri kao što je ranije navedeno, gotovo nemoguće. Liberali/ke su morali progovoriti o ovome, kao evropska liberalno demokratska partija ali uz to i državotvorno-patriotska, bez obzira na činjenicu da je to dijelu „tvrdih crnogoraca“ zasmetalo. Možda bi Liberalna partija kao građanska stranka, koja se primarno bori za multireligijsko i multietničko društvo trebala elegantno da izbjegne priču o državnim simbolima, kao što to rade ostale partije, ali to nebi bilo u duhu liberalizma i slobode.Ne priznajemo nikome da voli Crnu Goru više od nas, takvu kakva je, sa bezbroj mana, uglavnom izazvanih neodgovornim odnosom političkih elita, naročito u posljednjih četvrt vijeka. Iz tog razloga i polažemo pravo da stalno ukazujemo na propuste, nepravde i devijacije u crnogorskom društvu a to nas je i motivisalo da uđemo u vladajuću koaliciju,kako bi shodno svojoj za sada maloj političkoj snazi, doprinijeli mijenjanju nabrojanih negativnosti. Ubijeđeni smo da Crna Gora može vremenom postati  onakva kakvom je predstavljaju i promovišu naši najbolji sportisti/kinje.

       Za liberale/ke su crnogorski simboli vječni, ali sam htio da ukažem na možda jedino nesavršenstvo u njima i dok se eventualno ne pokrene zakonska procedura o njihovoj doradi ili  promijeni, ponavljam koju je gotovo nemoguće realizovati, trebalo bi sa što manje ostrašćenosti ulaziti u čitavu priču, koja više služi kao politički marketing.

Predsjednik LPCG

Andrija Popović    


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me