• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

LP Kotor: Dugoročni ciljevi kao temelj zajedničkog rada na strateškom razvoju Opštine

Kotorski Liberali će, u skladu sa svojim političkim uvjerenjima i programskim zalaganjima, postaviti dugoročne razvojne ciljeve kao temeljne principe zajedničkog rada i daljeg razvoja Kotora. I ako smo politički i konkretno podržali izradu i usvajanje Strateškog plana razvoja opštine Kotor za period 2020.-2024., naša nastojanja će, sem brige oko pune realizacije Strateškog plana, biti usmjerena i u nekoliko, za nas izuzetno važnih pravaca budućeg razvoja grada.

Kotorska opština ima dva različita prostorna segmenta, koje i postojeća državna zakonska regulative različito tretira. Prvi je dio pod zaštitom UNESKO i koji obuhvata Kotorski i Risanski zaliv sa pripadajućim okolnim pejzažom. Smatramo, i na tom putu ćemo odlučno istrajavati, da se zaštićeno područje mora tretirati onako kako ga i UNESKO tretira, dakle kao područje svjetske kulturne baštine. Posljednjih decenija , pod pritiskom građevinskog lobija, loših planskih i zakonskih rješenja došlo je do ozbiljnog devastiranja pomenutog područja čime je do krajnjih granica ugrožena naslijeđena prirodna i kulturna ljepota a time i status područja svjetske kulturne baštine pod zažtitom UNESKO. Jednostavno rečeno, tome mora doći kraj. Usvajanjem Prostornog plana i razradom planovima nižeg reda, spriječiće se dalje srozavanje vrijednosti naslijeđenog bogastva. Mišljenja smo da se u zaštićeno područje moraju razvijati djelatnosti kulturnog turizma, uz moguću prenamjenu ili adaptaciju postojećih objekata. Moraju se osavremeniti  i tehnološki unaprijediti komunalne službe i prakse kojima se obezbeđuje nizak nivo izduvnih gasova, smanjeno emitovanje buke  i isključivanje bilo kakvih ekoloških rizika, posebno u odnosu na biodiverzitet.

Drugi dio opštine Kotor, onaj koji se prostire van granica UNESKO zaštićenog prostora je idealan razvojni pontecijal opštine u svim onim segmentima u kojimo to nije moguće raditi u zaštićenoj zoni. Kvalitetno uređenim planovima, investicijama u javnu infrastrukturu, naročito na području nekadašnje industrijske zone, mogu se stvoriti preduslovi za razvoj nečega što bi moglo imati karakteristike novog Kotora, sa stambenim, privredno-uslužnim i zajedničkim sadržajima čime bi se oslobodio i olakšao ukupan život grada . Smatramo da se postojeća mreža upravno-administrativnih službi i institucija pa i veliki dio postojeće strukture sportskih objekata mogu dislocirarti van tunela “Vrmac” što bi doprinijelo olakšanju ukupnog života grada.

Uz pomenuto, insistiraćemo i na razvoju ruralnih djelova opštine, kako zbog očuvanja ekonomskog i demografskog značaja tih područja za opštinu Kotor tako i radi njihove povezanosti sa razvojem kulturnog turizma. Smatramo da je posljednji trenutak da se ozbiljno pozabavimo tim pitanjima.

Vido Drašković

Predsjednik Opštinskog odbora LP Kotor                                       


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me